โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ Pico 1.6.14

By | 08/04/2017

โจทย์สำคัญของโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

คือ

1.รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย

จำนวน 4 ตาราง เพื่อใช้สำหรับบันทึกในเวบที่ทางรัฐกำหนด

 

2.รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ

เพื่อนำส่งภาษีในแต่ละเดือน

สำหรับระบบ Cloud Server

รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จะรวมทุกสาขา เพื่อนำส่งได้ครับ

รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย พิโก รวมทุกสาขา

รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ พิโก รวมทุกสาขา

 

3.รายงานการรับชำระค่างวด 

เพื่อตรวจยอด “เงินเข้า” จากการรับชำระค่างวด

 

 

4.รายงานสัญญาใหม่

ตรวจมียอด “เงินออก” จากการทำสัญญาใหม่

 

 

5.รายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

6.รายงานลูกหนี้คงเหลือ

 


คุณสมบัติโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

1.การเข้าใช้งาน

ระบบถูกออกแบบให้มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
ได้ 2 วิธี คือ

1.คีย์รหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน หรือ

2.ใช้เครื่องอ่านบัตร RFID แตะเพื่อ login
เพื่อป้องกันพนักงานแอบจำ password
ของเจ้าของแล้วไปยกเลิกใบเสร็จรับค่างวด

 

พิโกไฟแนนซ์

การ login เข้าใช้งานโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์


2.เพิ่มข้อมูลลูกหนี้ / คนค้ำประกัน

ออกแบบโปรแกรมพิโกใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน
รุ่น TRK2700 RB เท่านั้น

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

1.ลดปัญหาคีย์เลขบัตรปชช.ผิด
2.ลดเวลาคีย์ข้อมูลลูกหนี้ / คนค้ำ
3.บัตรหมดอายุ โปรแกรมพิโกจะขึ้นแถบสีแดง
ว่า expire เพื่อเตือน

ตัวอย่างบัตรหมดอายุ

ส่วนบัตรที่ปกตินั้น ก็เช่นบัตรของผมดังรูปด้านล่างนี้ครับ

พิโกไฟแนนซ์

การอ่านข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน

3.สัญญา

การทำสัญญาพิโกไฟแนนซ์
จะมีหน้าจอทำสัญญาให้บันทึก
แบบไม่ซับซ้อน

การทำสัญญาพิโกไฟแนนซ์

 

1.เลขที่อ้างอิง คือ เลขที่สัญญาของบริษัทคุณ
หากไม่มีหรือไม่เคยทำ แนะนำให้ใช้รูปแบบ
ปีเดือนลำดับในเดือน
เช่น ลูกค้าใหม่มาเดือน ม.ค.62 เลขที่สัญญาจะเป็น
6201001 , 6201002 , 6201003 ,…
และเดือน ก.พ.62 ก็จะเป็น
6202001 , 6202002 , 6202003 ,…

แต่หากมีการวางรูปแบบไว้ก็ใช้ตามที่มีได้ครับ

2.เลขที่สัญญา คือ เลขที่สัญญาที่โปรแกรมพิโกใช้งาน
โดยจะ “รันไปอัตโนมัติ”  และ ” ไม่ให้แก้ไข ”

3.ตัวอย่างตารางค่างวด จะแสดงให้เห็น
เฉพาะตอนที่ “กำหนดวันที่ชำระงวดแรก” เท่านั้น

4.ค่างวด  ที่ลูกหนี้ต้องชำระต่อเดือน

5.วงเงิน ที่ลูกค้ากู้ไปแล้ว

เป็นการช่วยบอกว่า ลูกค้ารายนี้
ได้มีวงเงินต้นคงค้างกับทางเรา
กี่บาท
A.คุณชะเอมมีวงเงินต้น 35,345.18 บาท
เพราะเกิดจาก 2 สัญญาที่มากู้
แล้วมีเงินต้นคงค้างอยู่ จึงเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม

วงเงินต้นคงเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดหลักประกัน

หลักประกันพิโกไฟแนนซ์

 

 

4.สัญญาคนกู้

สัญญาคนกู้โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

 

5.สัญญาคนค้ำ

สัญญาคนค้ำประกันจากโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

 

6.การ์ดลูกหนี้

การ์ดลูกหนี้พิโกไฟแนนซ์


7.การรับชำระค่างวด

ทำได้โดย
1.เลือกจากชื่อ หรือ นามสกุลของลูกหนี้
2.เลือกสัญญา
3.กรณีลูกหนี้โอนเงินมา ไม่ตรงวันปัจจุบัน
ให้คลิก “วันที่ชำระ” เพื่อเลือกวันที่
4.ใส่ยอดชำระ แล้วบันทึก
ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จให้ทันที
และแสดงผลที่รายงานรับชำระครับ

ตารางรับชำระค่างวดพิโกไฟแนนซ์


ตัวอย่างใบเสร็จพร้อมใบแจ้งหนี้

 

 

8.การยกเลิกใบเสร็จ

การลบหรือยกเลิกใบเสร็จที่ชำระผิดพลาด
คนที่ทำได้จะเป็นรหัส admin เท่านั้น

การยกเลิกใบเสร็จรับชำระค่างวด


9.พิมพ์จดหมายเตือน

คุณกำหนดจำนวนวันล่าช้าในการพิมพ์จดหมายเตือนได้

เราออกแบบให้คุณ

1.พับ 3 ส่วน –>2. แม็กซ์ –>3.ติดสแตมป์  ส่งเลยครับ

 

10.การตัดบัญชี / เรียกคืนหนี้สูญ

 

ตัดหนี้สูญ


11.Black List

หลังจากการตัดหนี้สูญแล้ว
เมื่อเราค้นหา นายไวกูณฐ์
ภาพสีบัตรประชาชนจากเดิมเป็นสีฟ้าเปลียนเป็นสีแดงครับ
และ ข้อมูลด้านล่างแสดงคำว่า Black List

Black List

 

12.การตั้งค่าของระบบ

1.เพิ่มชื่อกิจการ ที่อยู่ ตามที่ต้องการได้เอง
2.รวมถึงการตั้งค่าปรับ ค่าทวงถาม ให้มีผลกับทุกสัญญาได้
3.อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
4.การกำหนดค่าบัตร RFID ของ admin และ
5.การปรับสีของตัวอักษร ลักษณะสีโฟกัสของช่อง สีแถบเมนู
(อันนี้ลูกเล่น สำหรับคนชอบปรับแต่งสีให้ถูกโฉลกครับ)

CONFIG_PICO

 

การคิดค่าใช้จ่ายติดตามทวงหนี้ ทั้งบุคคลภายนอก และ บริษัทฯ นั้น  กำหนดให้คิดได้ไม่เกิน 80 บาทต่อเดือน

โปรแกรมพิโกจึงออกแบบให้คำนวน “อัตโนมัติ” เมื่อลูกค้าล่าช้าครบทุกๆ 30 วัน

คาใช้จ่ายติดตามทวงหนี้

 

13.การเพิ่มผู้ใช้งาน

คุณสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ลูกน้องคุณได้

add_user

 

14.การสำรองข้อมูล

ก่อนเลิกงาน “ต้องสำรองข้อมูลระบบ” เก็บใส่แฟลชไดร์ฟไว้ด้วยครับ
เพื่อกรณีคอมเสีย เปิดคอมไม่ได้
จะทำให้เราช่วยย้ายฐานข้อมูลไปติดตั้งที่เครื่องสำรองหรือเครื่องใหม่ได้ทันที
***ลูกค้าใช้ระบบ cloud ทางเราสำรองให้ทุกวันครับ***

 
การทดลองใช้งานโปรแกรมพิโก

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งาน โดยจะเป็นรูปแบบ zip file

 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

โดยก่อนเข้าใช้งาน รบกวนไลน์มาขอรหัสทดลองใช้งานที่ไลน์นี้ครับ

line oa

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือหากกำลังดูจากมือถือ ให้เพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

ราคาโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

29,000 บาท สำหรับติดตั้ง 1 เครื่อง (เครื่องแรก)

และ 14,500 บาทสำหรับเครื่องลูกข่าย

 

โปรโมชั่นพิโก 18000

 

สำหรับการออนไลน์ หลายสาขา ( Cloud Server )

จะมีค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบออนไลน์

5,000 บาทต่อปี สำหรับ 3 สาขา 

สาขาที่ 4,5,6,… คิดเพิ่มสาขาละ 500 บาทต่อปี

จะมีระบบสำรองข้อมูลให้ทุกวัน

และเก็บย้อนหลังให้ 7 วัน

 

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมด้วย

1.คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับใช้กับระบบธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับใช้กับระบบธุรกิจ ขอบคุณภาพจาก lenovo

ราคา 16,900 บาท (โปรดโทร./ไลน์สอบถามราคาปัจจุบันอีกครั้ง)

– สเปกคอมฯ ที่แนะนำ

สเปกคอมพิวเตอร์ที่แนะนำกับธุรกิจ

2.เครื่องสำรองไฟ

ราคา 1,700 บาท
ขนาด 800-1,000 VA
หากเป็นหน้าจอดิจิตอลได้ จะทำให้เห็นกำลังไฟ หรือ ระดับแบตเตอรี่

3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ราคา 2,585  2,100 บาท
ใช้รุ่น TRK2700 RB เท่านั้น

*** ซื้อผิดใช้งานไม่ได้นะครับ***

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

ราคา 7,900 บาท
ใช้ยี่ห้อ Epson LQ310

epson lq310

 

 

 

และใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 ” แบบ 2 ชั้น และตลับหมึกของ Epson

5.แฟลชไดร์ฟ
ขนาด 16 GB. เพื่อใช้สำรองข้อมูล

การรับประกัน

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน  อุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่ 2 วิธีครับ
1.ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

 

 

 

โดยเราจะช่วยติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งานให้พอเข้าใจเลยครับ

ส่วนหากยังไม่เข้าใจก็โทร.กลับมาให้รีโมทสอนเพิ่มเติมได้ครับ
ดังนั้นเครื่องที่จะติดตั้ง “ต้อง” สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้

หากลูกค้าบางรายต้องการให้เรา “บล็อกไม่ให้ลูกน้องใช้งานเวบไซค์ต่างๆ”

แต่ยังรีโมทได้ ตรงนี้ทางเราช่วยเหลือให้ได้ครับ

2.ติดตั้ง ณ จุดใช้งาน

จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 – 18,000 บาท ขึ้นกับระยะทางตามระเบียบบริษัทฯ

Service

การให้บริการ

Line ของบริษัทฯ สำหรับฝ่าย it support

หรือหากกำลังดูจากมือถือ ให้เพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

 

 


ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมพิโก

กำแพงเพชร

 1. บริษัท นิวสันติ 999 ลีสซิ่ง จำกัด  พฤษภาคม 2560  จำนวน 3 จุดใช้งาน
 2. บริษัท จินตวัฒน์ฟาร์ม จำกัด มกราคม 2562 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 3. หจก.ศิวเวท 2018 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง

ขอนแก่น

 1. บริษัท สองห้องธุรกิจ(พิโก) จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน
 2. บริษัท ภูเวียงร่วมมิตร จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน

บริษัท ภูเวียงร่วมมิตร จำกัด

ฉะเชิงเทรา

 1. บริษัท โฮมโฟร์แคช จำกัด พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ชัยภูมิ

 1. บริษัท พิโกแก้งคร้อ จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน
 2. บริษัท ชัยภูมิธุรกิจ(พิโก) จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 3. บริษัท ชัยภูมิเงินด่วน (พิโก) จำกัด พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 4. บริษัท จัตุรัสทรัพย์ทวี พิโก จำกัด ธันวาคม 2561 จำนวน 2 จุดใช้งาน
 5. บริษัท ธารทองธรรม จำกัด เมษายน 2562 จำนวน 2 จุดใช้งาน

ชลบุรี

 1. บริษัท ซานตา เงินทันใจ จำกัด  มกราคม 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน

เชียงราย

 1. หจก. กำไลทิพ พิโก เชียงราย  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน

ตรัง

 1. บริษัท น้ำใจ จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 2.  บริษัท รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด ธันวาคม 2561 จำนวน 2 จุดใช้งาน

ตาก

 1. บริษัท แพลน เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

นครปฐม

 1. หจก.เพลิน มันนี่ พิโก  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน

หจก.เพลิน มันนี่ พิโก

นครราชสีมา

 1. บริษัท 7 ธุรกิจ จำกัด  ตุลาคม 2560  จำนวน 3 จุดใช้งาน
 2. บริษัท บัวใหญ่ทรัพย์ทวี (พิโก ) จำกัด  มกราคม 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน
 3. บริษัท ประทายธุรกิจ(พิโก) จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน
 4. บริษัท ด่านขุนทดธุรกิจ(พิโก) จำกัด  เมษายน 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 5. บริษัท บัวใหญ่พิโก จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 6. บริษัท โนนสูงธุรกิจ (พิโก) พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 7. เปิ้ลลิสซิ่ง  กรกฏาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 8. บริษัท สูงเนินธุรกิจ จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 9. บริษัท 7 บีพิโก จำกัด เมษายน 2562 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 10. บริษัท เควี ธุรกิจ จำกัด เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 11. บริษัท พี แอนด์ จี ทวีทรัพย์ จำกัด มิถุนายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 12. บริษัท 7 บีมีเดีย จำกัด กรกฏาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

บุรีรัมย์

 1. บริษัท สตึกทรัพย์ทวี พิโก จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน

มหาสารคาม

 1. บริษัท วาปีธุรกิจ(พิโก) จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน
 2. บริษัท ศรีมิตรทรัพย์ทวี (พิโก) จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน

ยโสธร

 1. บริษัท ที.เค.ออโต้ลีสซิ่ง จำกัด  สิงหาคม 2561  จำนวน 2 จุดใช้งาน

ร้อยเอ็ด

 1. บริษัท เกษตรวิสัยธุรกิจ (พิโก) จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน

ลำปาง

 1. หจก.ธีรัตม์ยนตรการ กรฎาคม 2562 จำนวน 1 จุดใช้งาน

ลำพูน

 1. หจก.พูลศรีลีสซิ่ง  พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน
 2. หจก.มันนี่ วี พลัส กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 จุดใช้งาน

ศรีสะเกษ

 1. บริษัท เอ.แฮปปี้ แคช จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 จุดใช้งาน

สุรินทร์

 1. บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด  พฤษภาคม 2560  จำนวน 3 จุดใช้งาน
  และ สาขาจอมพระ  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน
 2. บริษัท 9 รวย กันยายน 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน

หนองคาย

 1. บริษัท ฉัตรทองเพิ่มทรัพย์ จำกัด กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 จุดใช้งาน

หนองบัวลำภู

 1. บริษัท บุญเรืองสหมิตร จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 จุดใช้งาน

บริษัท บุญเรืองสหมิตร จำกัด

อุบลราชธานี

 • คุณเมธี  กันยายน 2561 จำนวน 1 จุดใช้งาน

 

คำถามจากผู้ใช้งาน

โปรแกรมพิโกคำนวนดอกเบี้ยอย่างไร ?

ตัวอย่าง ทำสัญญา 10/1/2562  ผ่านไป 1 วัน

โปรแกรมคิดดอกเบี้ยได้ 16.44 บาท

การคำนวนดอกเบี้ยพิโกไฟแนนซ์

 

 

เคส #1
ลูกหนี้มาชำระตรงวันที่กำหนด

แต่มาจ่ายไม่ครบ
งวดหน้าระบบคำนวนให้จ่ายเท่าไร ?

ยกตัวอย่างให้เห็นก่อนเลย
ให้ลูกหนี้กู้เงิน 50,000 บาท
คิดดอกเบี้ย 24 %ต่อปี
ระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ทำสัญญา 20/10/2560
วันแรกที่ต้องชำระ 20/11/2560

กู้50000ดอก24

จะได้ค่างวดที่ต้องส่ง 4,728 บาทต่อเดือน

ลูกหนี้มาตรงวันแต่ “มีตังค์มาจ่ายไม่ครบ”
มีมาเพียง 2,728 บาทเท่านั้น

ระบบจะไปตัดดอกเบี้ยก่อน ตามด้วยไปตัดเงินต้น

จะทำให้ลูกหนี้ค้างจ่าย 2,000 บาท

ใบเสร็จใบแจ้งหนี้

 

ใบแจ้งหนี้จะแสดงยอดหนี้ (หากมาตรงวัน) ที่ 4,728 + 2,000 = 6,728 บาท

 

 

เคส#2.ลูกหนี้มาล่าช้าคำนวนอย่างไร ?

ตอบ โปรแกรมจะคำนวนค่าปรับจากเงินต้นคงเหลือครับ

 

 

เคส#3.

ทำไมจดหมายเตือนแสดง

ค่างวดเพียง 549 บาท ?

จดหมายเตือน

ตอบ  เพราะลูกค้า “จ่ายเงินเกินมาทุกงวด”
เป็นจำนวน 3 งวดติดต่อกัน
ทั้งๆ ที่ต้องจ่ายเพียงงวดละ 1,771 บาท
แต่กลับจ่ายมา
2,150 + 2,200 + 2185
= 6,535 บาท

แล้ว 549 บาทนั้นมาอย่างไร
โปรแกรมพิโก ในงวดที่ 4 ครบกำหนด 11/8/2560
หากคำนวน  “ค่างวดที่ต้องได้รับ”
ทั้ง 4 งวด คือ 1,771 x4 =7,084 บาท
หักจากลูกค้าชำระสะสม 3 งวด
มาแล้ว 6,535 บาท
ดังนั้น 7,084 – 6,535 = 549 บาท
ณ วันที่ 11/8/2560 ครับ

 

เงินรวม

 

 

เคส#4.

ทำไมเมื่อเข้ามาในหน้าจอรับชำระค่างวด

แล้วเงินต้นติดลบ ?

จ่ายเกินมาทุกงวด

ตอบ
เพราะเมื่อคิดดอกเบี้ยของงวดที่ 4 ได้เท่ากับ 696.46 บาท
หักกับค่างวดที่ลูกค้าต้องจ่าย 549 บาท

696.46 – 549 = -147.46 บาท

นั่นคือ การที่ลูกหนี้จ่ายเกินมาก่อนหน้าถึง 3 งวดนั่น
ทำให้เงินต้นถูกตัดมาก่อนแล้ว

ทำไมดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันเท่ากับ 954.41 บาทนะ ?

ตอบ

คิดจากดอกเบี้ย ณ วันที่ 11/8/2560 เท่ากับ 696.46 บาท  รวมกับ
ดอกเบี้ยที่ลูกค้ามาล่าช้า 10 วัน เท่ากับ 257.95 บา

696.46 + 257.95 = 954.41 บาท ครับ

แล้วทำไมรวมยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายเป็น 806.95 ล่ะ ?

ตอบ

ก็หักจากเงินต้นที่จ่ายสะสมมาแล้ว -147.46 บาท

954.41 – 147.46 = 806.95  บาทครับ