ลูกค้าโปรแกรมร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

By | 5 มิถุนายน 2024

 

ลูกค้าโปรแกรมร้านค้าวัสดุก่อสร้าง Conmat

กรุงเทพมหานคร

 • ไชโยวัสดุ กรกฎาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 • สิริ อินเตอร์ฟู๊ด เมษายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 • โคกสีวัสดุก่อสร้าง  กันยายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.วาย ซี สตีล ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 • คลังวัสดุ  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • คลังหินทราย  มกราคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
 • บริษัท ต.เจริญวาณิช จำกัด เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • สหกรณ์แท็กซี่ไทยสมาร์ทจำกัด ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Taxi)
 • บริษัท ส.มั่นคง ฮาร์ดแวร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • PS Hardware & Service  พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • Homebest by จึงชัยฮวด มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • SB.Aluminum  สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง (Alubiz5)
 • บริษัท โอเล่รสน้ำผึ้ง จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท พันล้านอินดัสทรี จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง

 • เจษฎาค้าวัสดุ  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านนครเกษม คลองถม  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • โรงปูนห้วยกระเจารุ่งเจริญ มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • เอ็ม.อี.คอมพิวเตอร์ สโตร์ มิถุนายน 2562 เอ็ม.อี.คอม จำนวน 1 เครื่อง
 • จิตรเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง บางกะปิ มกราคม 2563
 • บริษัท ภัทรชาภา จำกัด บางขุนเทียน มกราคม 2563
 • บริษัท พัชดา เอ็นจิเนียริ่ง 2509 จำกัด  มิถุนายน 2564
 • วี.เอ.เอส.การไฟฟ้า เขตบางบอน พฤษภาคม 2565

กระบี่

 • ร้านภูสิทธิ์ค้าไม้ สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านคชาชีพวัสดุก่อสร้าง กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 เครื่อง

กาญจนบุรี

 • ร้านศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง มีนาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 • วิบูลย์สินธุ์ สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านกลิ่นสนิม มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • สมบูรณ์การค้า สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • วชิรวิทย์ก่อสร้าง กันยายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • ด่านไพบูลย์ มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • รัชพรค้าวัสดุก่อสร้าง พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท ศศิศรัณย์วัสดุก่อสร้าง จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเสาปูน ดอนเจดีย์ มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ชุติมา โฮม แอนด์ บิวตี้  ธันวาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บีพี ไฮดรอลิค ก.พ.64
 • บริษัท ว.เจริญวัสดุก่อสร้าง 2021 จำกัด อ.ท่าม่วง เมษายน 2565
 • หนองกระทุ่มวัสดุภัณฑ์ อ.บ่อพลาย  มีนาคม 2567
 • ร้านสมถวิลการไฟฟ้า อ.พนมทวน มิถุนายน 2567

กาฬสินธุ์

 • ร้านชัยเจริญวัสดุก่อสร้าง  มกราคม 2558
 • ทองมีก่อสร้าง  เมษายน 2563

กำแพงเพชร

 • บริษัท ง่วนฮงหลีวัสดุภัณฑ์และไฟฟ้ากำลัง จำกัด  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.เอส.ที.เมทอลชีท กำแพงเพชร กันยายน 2565

ขอนแก่น

 • หจก.ชอบปัญญา คอนกรีต มกราคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านมิลินวัสดุ เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้าน ต.หลังคาเหล็กและวัสดุก่อสร้าง  กันยายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านแสงทวี พฤษภาคม 2563
 • ทรัพย์นาคราชค้าวัสดุ ธันวาคม 2563
 • บริษัท เกียรติเมืองพล วัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.พล มิถุนายน 2565

จันทบุรี

 • ทรัพย์เจริญวัสดุ กรกฎาคม 2556 จำนวน 5 เครื่อง
 • ไพศาลเซรามิค  พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ต เจริญวัสดุ  ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านสองพี่น้องค้าวัสดุ  เมษายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ชุมแสงวิศวกรรม  กรกฎาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
 • ยงชัยเคหะภัณฑ์  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • เจริญชัยฮาร์ดแวร์ กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • พลิ้วคอนกรีต  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ฉะเชิงเทรา

 • ร้านหมอนทองค้าวัสดุก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.เพิ่มผลเจริญ พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 • ไผ่บูรพา  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านจิตติพรค้าวัสดุ  ธันวาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ธัญญพัทธ์ วัสดุก่อสร้าง  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านรักษ์วัสดุภัณฑ์  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ทรัพย์รุ่งเรืองเคหะภัณฑ์ ธันวาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง

 • หจก.โชคอุดมทรัพย์วัสดุ อ.สนามชัยเขต มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ซินหลีฮง (โรงไม้ตลาด 16) กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

ชลบุรี

 • ร้านเดชาฮาร์ดแวร์ มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • YJ มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • บจ.สุวินา โลหะกิจ  สิงหาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • บจก. ช.สุนทรการช่าง  กันยายน 2559  จำนวน 3 เครื่อง
 • บริษัท  ประเสริฐวัสดุก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด  ตุลาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 • The Rich พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้าน ฮ อุปกรณ์เคหะภัณฑ์ เมษายน จำนวน 1 เครื่อง
 • พี เอ็ม ซี จักรกล เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านศิระค้าวัสดุ  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านหนองมนโฮมมาร์ท มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • จ.ศรีเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง เมษายน 2563
 • เคเอ็ม ฮาร์ดแวร์ อ.สัตหีบ มิถุนายน 2565

ชัยนาท

 • มานพคอนกรีต กรกฎาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านดอนจันทร์ค้าวัสดุก่อสร้าง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ซินเฮงค้าไม้  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ชัยภูมิ

 • หจก.ดาวบ้านเขว้า  ธันวาคม 2553  จำนวน 4 เครื่อง
 • ไทโฮม  พฤศจิกายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านมีชัยเฟอร์นิเจอร์  กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • เซี่ยมล้อซีเมนต์บล๊อก  กันยายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 • เรืองเจริญการค้า สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • โอการไฟฟ้า  ตุลาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ทรงธรรมการค้า  ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ศูนย์เมทัลชีทเมืองทอง พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • รำไพ พืชผล มิถุนายน 2563

ตรัง

 • กม 23 ปูนทราย  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บจก.สหทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง อ.ย่านตาขาว มกราคม 2565
 • ร้านศรีเจริญทรัพย์ สิงหาคม 2565

ชุมพร

 • หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านพิชิตโลหะกิจ  ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • โกลึกโลหะกิจ  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ทุ่งคาวัดค้าวัสดุ มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านพัฒนภัณฑ์  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านศรีเพชร  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ปฐมพรสหกิจ จำกัด มกราคม 2563 จำนวน 2 เครื่อง
 • ป.การค้า สิงหาคม 2562 (Agrobiz5) จำนวน 1 เครื่อง

เชียงราย

 • ร้านฉลองชัยเจริญ (แม่สาย)  มิถุนายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านปทุมภิวัฒน์  มกราคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านพิทักษ์วัสดุ  ธันวาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
 • ต้นง้าววัสดุ  กรกฎาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
 • สามารถไลท์ติ้ง  เมษายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ธนวัฒน์วัสดุก่อสร้าง  กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านดวงแก้วพืชผล  กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • พลพาณิชย์2  มิถุนายน 2556  จำนวน 8 เครื่อง

 • เสน่ห์รุ่งเจริญ กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • ศรีทองวัสดุ กรุ๊ป  พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • เอเซีย แกรนด์ โฮม พลัส กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านอมรพัฒนา พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านณัฐกรก่อสร้าง  กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • ซี.แอล.อลูมินั่ม  มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.พ.ศรีเจริญ 2511 พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 เครื่อง

 • ร้าน D-Lighting (ดี-ไลท์ติ้ง)  กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บุญปาระมี วัสดุก่อสร้าง พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จื่อเต๋ออิฐบล็อค สิงหาคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • โรงท่อเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง มีนาคม 2565

เชียงใหม่

 • ศิวดลค้าข้าว  2553  จำนวน 1 เครื่อง
 • จรรยวรรธ์ไลท์ติ้ง  กรกฎาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • (สงวนชื่อ ไท.)  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ศูนย์รวมบ้าน  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • แสงทองการค้า  มกราคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง

หจก.แม่สาววัสดุก่อสร้าง

หจก.แม่สาววัสดุก่อสร้าง

ร้านสิงโตทอง โฮมมาร์ท

ร้านสิงโตทอง โฮมมาร์ท

หจก.ปิยะภัณฑ์ (ฮอด)

หจก.ปิยะภัณฑ์ (ฮอด)

 • หจก.วิไลบริการ/ ProCheck พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • รุ่งฤดีวัสดุก่อสร้าง ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
รุ่งฤดีวัสดุก่อสร้าง

รุ่งฤดีวัสดุก่อสร้าง

 • ร้านกำไลทอง วัสดุภัณฑ์  พฤศจิกายน 2559  จำนวน 5 เครื่อง
ร้านกำไลทอง วัสดุภัณฑ์

ร้านกำไลทอง วัสดุภัณฑ์

 • ยศอลูมิเนียม กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง (Alubiz5)
 • D House Store มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านดวงกมล มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านพงษ์พร วัสดุภัณฑ์  สิงหาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านอำพรคอนกรีต มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเจ้ไก่วัสดุก่อสร้าง พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 เครื่อง
 • เพชรมณีเฮิร์บ ธันวาคม 2562 (Juice) จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.เมืองออนโชคเกษตร มิถุนายน 2562 (Agrobiz5) จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านบุญปิง อ.ฮอด ก.พ.64
 • หจก.อมก๋อย อินต๊ะ คอนสตรัคชั่น อ.อมก๋อย มีนาคม 2565
 • ร้านพงษ์พร 2019 อ.สันกำแพง สิงหาคม 2566

ตราด

 • ร้านเม้งวัสดุ  ตุลาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท พ.วัสดุภัณฑ์ จำกัด  เมษายน 2563
 • หจก.เกาะกูดวัสดุการโยธา กันยายน 2565

ตาก

 • จิรวัฒน์พบพระการก่อสร้าง  มีนาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.จีรนุชคอนสตรัคชั่น  พฤศจิกายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • เหรียญทองการค้า  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านแสงทอง  มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ปณชัยเจริญทรัพย์ค้าวัสดุ มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านหัวฝายคอนกรีต สิงหาคม 2562 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านเกษมการไฟฟ้า อ.แม่สอด  มกราคม 2565
 • ร้านจงเจริญ อ.แม่สอด  พฤษภาคม 2565
 • ร้านธนโละกิจ อ.พบพระ มกราคม 2567

นครปฐม

 • อึ้งฮั่วเฮง สิงหาคม 2555  + มกราคม 2563
 • บุญโสฬสวัสดุภัณฑ์  ตุลาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ศศคล  มีนาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง และเพิ่ม 1 เครื่อง ก.ย.57
 • ร้านสาย5ค้าเหล็ก  ธันวาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านพนิดาคอนกรีต  กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • รวมพัฒนาโลหะ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ทีเอ็นเค ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท หอไม้ไทย 2531 จำกัด ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท  เอส.วี.โฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ต้นเตยการเกษตร  เมษายน 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • สมบัติโฮมมาร์ท  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านศิริเจริญการไฟฟ้า-การยนต์ เมษายน 2567

นครพนม

 • สุทธิสารค้าวัสดุก่อสร้าง  กรกฎาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
 • ธัญญธร การก่อสร้าง พฤศจิกายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านสิทธชัยการเกษตร  พฤศจิกายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท พงศกรวัสดุ จำกัด กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านศรีสุธรรม อ.ศรีสงคราม มกราคม 2565
 • หจก.โจโจ้คอนกรีต (สำนักงานใหญ่) กรกฏาคม 2565

นครราชสีมา

 • ร้านเจ๊ตาค้าวัสดุ (เดิมชื่อ ร้าน PP HARDWARE)  กรกฎาคม 2552   จำนวน 2 เครื่อง
 • วังหงส์วัสดุก่อสร้าง  ตุลาคม 2552   จำนวน 2 เครื่อง
 • บจ.อาร์.เอ็น.พี.๒๕๕๔  ตุลาคม 2554   จำนวน 2 เครื่อง
 • KK Homemart  กรกฎาคม 2555   จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.พรชัยค้าเหล็กโคราช(2553)  พฤศจิกายน 2555   จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989  สิงหาคม 2556   จำนวน 3 เครื่อง
 • ไฮสปีดเซอร์วิส  ธันวาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
 • วิจิตรรัตน์ โฮมมาร์ท  เมษายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • เอกชัยค้าไม้  ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านโก้อุดมทรัพย์ค้าวัสดุ  มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านซุ่ยเฮงค้าไม้  ตุลาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านแสงเพชรก่อสร้าง  ตุลาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • กำนันวิฑูรย์ การเกษตร  มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บ้านวัสดุ  มีนาคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง
บ้านวัสดุ

บ้านวัสดุ

ร้านสง่างามวัสดุก่อสร้าง

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าลาดค้าวัสดุก่อสร้าง  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านสหะสันติสุขอุปกรณ์  กรกฏาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โปรวัสดุ  พฤศจิกายน 2561 +ธันวาคม 2562
 • ร้านสง่างามเนินสง่าวัสดุก่อสร้าง  มกราคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.เอกชัยเมืองคงค้าวัสดุ เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • รัตนอุปกรณ์ มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • สหะสันติสุขอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านตะโกค้าไม้ มิถุนายน 2563 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.ธีระชัยค้าไม้ สิงหาคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเสรีค้าไม้ อ.ชุมพวง มกราคม 2564
 • หจก.วัชรินทร์การช่าง 2019 อ.คง กุมภาพันธ์ 2564
 • ร้านอมรภัทร พีพี ค้าวัสดุก่อสร้าง อ.สูงเนิน ธันวาคม 2564
 • หจก.เหลียงทองวัสดุ อ.บัวใหญ่ เมษายน 2565
 • บริษัท บ้านนาเกษตรภัณฑ์ จำกัด อ.สูงเนิน มิถุนายน 2565
 • หจก.ยินดีพานิชวัสดุภัณฑ์ อ.สีคิ้ว กรกฏาคม 2565
 • บริษัท ตั้งง่วนเส็งวัสดุก่อสร้าง จำกัด กันยายน 2565
 • หจก.ทองคำเฮ้าส์ อ.พระทองคำ เมษายน 2567

นครศรีธรรมราช

 • ร้านต้นเลียบวัสดุภัณฑ์และการเกษตร  กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.สินศิริชัยภัณฑ์ กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.เอกกระจก อลูมิเนียม  กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร  มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร  สาขาหัวถนน  มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเกียรติเจริญวัสดุก่อสร้าง อ.ชะอวด มีนาคม 2565

นครสวรรค์

 • วงศ์เจริญคอนกรีต  กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์ จำกัด  พ.ค.53 / มิ.ย.-ก.ย.54   จำนวน 5 เครื่อง
 • ร้านอภิญญาค้าวัสดุ  กันยายน 2554   จำนวน 2 เครื่อง
 • ท่าทรายสิงห์บุรี  สิงหาคม 2556   จำนวน 3 เครื่อง
 • บุญถาวรฮาร์ดแวร์เฮ้าส์  สิงหาคม 2557  จำนวน 5 เครื่อง
บุญถาวรฮาร์ดแวร์เฮ้าส์

บุญถาวรฮาร์ดแวร์เฮ้าส์

ร้านวังเมืองเคหะภัณฑ์

ร้านวังเมืองเคหะภัณฑ์

เจ้าพระยาค้าเจริญ

เจ้าพระยาค้าเจริญ

 • อ.พัฒนาค้าเหล็ก2 (เจ๊นา)  กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้าน ก.กิจเจริญภัณฑ์  กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • Charoentong พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเกียรติเจริญวัสดุก่อสร้าง มีนาคม 2565
 • ป.ทวีทรัพย์คอนกรีต

นราธิวาส

 • บริษัท ศรีเจริญนราธิวาส จำกัด มกราคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านวัฒนะวัสดุ อ.แว้ง มีนาคม 2565

น่าน

 • บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด  มกราคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ภูคาอิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต  มกราคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • นพเก้า วัสดุก่อสร้าง  พฤศจิกายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
 • เมืองไฟฟ้าน่าน  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านณฤดี (บ้านทุ่งชัย) มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง

ร้านณฤดี (บ้านทุ่งชัย)

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองจังคอนสตรัคชั่น  กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านคูณ คูณ  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่ากลางวัสดุ  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ธวัชชัยกิจเจริญ มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • อิ๊ดการไฟฟ้า ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

นนทบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย ค้าส่งวัสดุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย ค้าส่งวัสดุ

 • ร้านวันเพ็ญค้าวัสดุก่อสร้าง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ชวนชมฮาร์ดแวร์  มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • สุราษฎร์วัสดุ  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ทรายทองวัสดุภัณฑ์ จำกัด กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.รุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง2015  พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านโฮมพลัสวัสดุ บางกรวย มกราคม 2564
 • บริษัท ลำใยค้าวัสดุ จำกัด กันยายน 2565
 • หจก.ระเบียงช่าง อ.บางบัวทอง สิงหาคม 2566

บุรีรัมย์

 • ร้านสวายจีกเสาปูน  มกราคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 • ป.พัฒนกิจ   ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านเมืองไทยก่อสร้าง  มิถุนายน 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านดำรงศิลป์ก่อสร้าง  สิงหาคม 2557  จำนวน 7 เครื่อง
 • กวงทรัพย์เจริญ  พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
กวงทรัพย์เจริญ

กวงทรัพย์เจริญ

 • KM21.5 Minimart  กรกฎาคม 2558  จำนวน  2 เครื่อง
 • เมืองต่ำเสาปูน  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเจริญสินเคหะ Home Expert  กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 4 เครื่อง
 • กิจมอเตอร์วัสดุ กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเจริญศิลป์เคหะ ธันวาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านพงศ์เจริญ  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง

ร้านพงศ์เจริญ

 • ร้านปลื้มวัสดุก่อสร้าง  สิงหาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.ตังศักดิ์ 99 ก่อสร้าง กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • กิจแสงวัสดุ กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ทวี ตุลาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านโชคนิยม ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ตั้งศักดิ์ศรีเจริญก่อสร้าง กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านชัยวิวัฒน์ ก่อสร้าง มิถุนายน 2563
 • บริษัท ธันยบูสถาพร 999 จำกัด อ.ละหานทราย มีนาคม 2565
 • หจก.สนวนก่อสร้าง อ.ลำปลายมาศ เมษายน 2565

บึงกาฬ

 • หจก.เอส.เอส.พัฒนา  ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • มนัสชัยก่อสร้าง ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ปัตตานี

 • บริษัท ซีวาย คอนกรีต จำกัด  สิงหาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท เจาะกือแย จำกัด ตุลาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านมะซาวัสดุก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • บาราโหมวัสดุภัณ์  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • เอ.เอ็น อันนุร ปัตตานี มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ปทุมธานี

 • ถิรพิมานคอนกรีต  มิถุนายน 2554  จำนวน 2 เครื่อง
 • ภักดี ฮาร์ดแวร์ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท ชัยไพศาลค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด  พฤศจิกายน 2557  จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านจิรภัทร  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท รุ่งปรินทรพาณิชย์ จำกัด พฤศจิกายน 2561 จำนวน 3 เครื่อง
 • พรพนาภัณฑ์ ค้าวัสดุ พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • จิตรเจริญ พาณิชย์  ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท บางกอกไทยสตีล จำกัด ธันวาคม 2564
 • บริษัท เบญจทรัพย์พัฒนา(2017) จำกัด กันยายน 2565
 • บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนวัสดุภัณฑ์ 2548 จำกัด มีนาคม 2567

ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ส.ฉิมโหมด จำกัด

 

 • ร้านมิสเตอร์โฮม ฮาร์ดแวร์ กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • อ.ฉิมโหมด ค้าวัสดุ มกราคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านมารวยวัสดุก่อสร้าง อ.บางสะพานน้อย กุมภาพันธ์ 2565
 • ท.วัสดุก่อสร้าง อ.บางสะพานน้อย มีนาคม 2566

ปราจีนบุรี

 • พอใจวัสดุ พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท เกียรติภูมิคอนกรีต จำกัด ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

พะเยา

 • ภัทรการไฟฟ้า  เมษายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านน้ำทองวัสดุ กันยายน 2558 จำนวน 3 เครื่อง
 • หจก.อนันต์ก่อกิจวัสดุ  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • เชียงม่วนเจริญยนต์ กันยายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

พังงา

 • บริษัท รุ่งวิวัฒน์ ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด จำนวน 1 เครื่อง
 • ต่อเจริญค้าวัสดุ มกราคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • วรภัณฑ์(ตะกั่วป่า) มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท จินตนาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.ตะกั่วป่า ธันวาคม 2564

พัทลุง

บริษัท ส.คอนกรีตวัสดุก่อสร้าง (1997) จำกัด

 • จรัสวัสดุก่อสร้าง  ตุลาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.พัทลุงไพศาลรุ่งเรือง กรกฏาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • สหพัฒน์การค้า อ.เขาชัยสน เมษายน 2565

พิจิตร

 • มงคลอลูมินั่ม แอนด์ ดีไซน์  มิถุนายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง (AluBiz)
 • ร้านเอเซียค้าวัสดุ เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.ชัยวัฒน์สตีล จำกัด  กันยายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านสามต้น อ.วังทรายพูน กุมภาพันธ์ 2565
 • บริษัท ธนกร โมเดลโฮม จำกัด อ.บึงนาราง พฤษภาคม 2565
 • หจก.ปฐมกร (สำนักงานใหญ่) กรกฏาคม 2565

พิษณุโลก

บริษัท ไพโรจน์โลหะกิจ จำกัด

บริษัท ไพโรจน์โลหะกิจ จำกัด สาขาสมอแข & สาขาบ้านกร่าง

 

 • สมพงษ์โลหะกิจ  เมษายน 2553  จำนวน 6 เครื่อง
 • ร้านเพิ่มทรัพย์  พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านปิยะ คอนกรีต กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านกิจเจริญค้าไม้ ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยพร กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านจุฬาวัสดุ  เมษายน 2563
 • หจก.จรรยา เมทัลชีท อ.เมืองพิษณุโลก มิถุนายน 2565

 

เพชรบุรี

 • ร้านฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ ตุลาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • บ้านโภชน์วัสดุ  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเผ่ง วัสดุก่อสร้าง  กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ภารวยการไฟฟ้า 4289 จำกัด มกราคม 2563 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านธนาเดชจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กรกฎาคม 2566
 • ร้าน ต.เต่าวัสดุก่อสร้าง มิถุนายน 2567

เพชรบูรณ์

 • หจก.หนองไผ่ก่อสร้าง  ธันวาคม 2551  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านทองใบคอนกรีต  กุมภาพันธ์ 2552   จำนวน 2 เครื่อง
 • เพชรมิตรสาลี  กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 2 เครื่อง
 • คุณวิทยา  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ณัฐวุฒิแก๊ส  พฤศจิกายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.สินรัตนาภัณฑ์  กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • บ้านโภชน์วัสดุ   กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.เพชรประสิทธิ์  มิถุนายน 2561 จำนวน 6 เครื่อง

หจก.เพชรประสิทธิ์

 • บริษัท เพชรสุดารัตน์วัสดุ จำกัด ทิถุนายน 2561 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านโฮมเซ็นเตอร์  วังชมพู   ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านเล็กวัสดุ กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านมิตรอารีย์การไฟฟ้า พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ไอ.โอ.แคนเดิล(ไทยแลนด์) จำกัด สิงหาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุก่อสร้าง ธันวาคม 2562 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านเกรียงไกรสหะฮาร์ดแวร์ พฤษภาคม 2563
 • เดชา วัสดุ มิถุนายน 2563

แพร่

ร้านวังเงินค้าวัสดุก่อสร้าง

ร้านวังเงินค้าวัสดุก่อสร้าง

 • ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง  กันยายน 2556  จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้าน ต เจริญกิจ  ตุลาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้าน พี.อาร์.เพนท์ สิงหาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • แพร่ภูวดล กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • ผัด วัสดุก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • บ้านสักทองคุณภาพบ้านร้องแหย่ง เมษายน 2563
 • ทวีทรัพย์วัสดุก่อสร้าง อ.สอง มิถุนายน 2564
 • บริษัท อำนวยคอนสตรัคชั่น จำกัด อ.วังชิ้น สิงหาคม 2566

ภูเก็ต

 • บริษัท เอส เอ็ม วัสดุภัณฑ์ จำกัด  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • วงศ์เฉลิม เหล็กดัด กันยายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท จีเอสเค ไทยเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านทุ่งทองอุปกรณ์ก่อสร้าง เมษายน 2567

มหาสารคาม

 • นครชัยคอนกรีต  กรกฎาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านประกายการเกษตร  มิถุนายน 2556  จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านประกายการเกษตร สาขาที่ 2  ธันวาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านช.เจริญวัสดุก่อสร้าง มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 • BTC  มกราคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 • ร้านพอตเตอร์โฮมวัสดุก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านโชคอำนวยวัสดุก่อสร้าง  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านดำรงค์ทรัพย์ก่อสร้าง กันยายน 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านวุฒิพงศ์ค้าไม้  กันยายน 2565

มุกดาหาร

 • เอส.ที.ค้าวัสดุ  กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • มุกดาหารชัตเตอร์ อ.เมืองมุกดาหาร มกราคม 2565

ยโสธร

 • ร้านสหรุ่งวัสดุก่อสร้าง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ส.รุ่งเรือง ค้าเหล็ก  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านสองชั้นรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง

ยะลา

Home Plus Works

บริษัท โฮมพลัสเวิร์ค จำกัด

 • ร้านอาบู มุสฟานี นังตา  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • แสงดีการไฟฟ้า มกราคม 2563 จำนวน 2 เครื่อง

ระนอง

 • เจริญสุขพานิช  มีนาคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง
 • บจก.เค.เอ.โกฮิ้น กรกฎาคม 2562 จำนวน 5 เครื่อง

ระยอง

 • บริษัท พี วัสดุ จำกัด  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (CoopMan)
 • บริษัท มงคลทรัพย์ 2014 จำกัด ธันวาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 • บริษัท อิลิกอร์ จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านทรงชัยเคหะภัณฑ์  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ลี้ย่งเส็ง (หงษ์) มิถุนายน 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • ตังล้งฮาร์ดแวร์ กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.ทรงชัยรุ่งเรือง 2545 กันยายน 2563 จำนวน 8 เครื่อง

ราชบุรี

 • ร้านมานพ-สุนีย์ มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท ศรีสุพรรณวูดเทค จำกัด  กรกฎาคม  2558  จำนวน  2  เครื่อง
 • จ. เจ้าคุณ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเง็กเซ้งบางลาน พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท แสงอุทัยจุฬาภัณฑ์ จำกัด กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • เจ้าคุณ 2  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ไทยมานะค้าวัสดุ ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านโชควิเชียรพาณิชย์ อ.บ้านโป่ง กรกฎาคม 2566

ร้อยเอ็ด

ร้านศักดิ์สิทธิ์วัสดุ

ร้านศักดิ์สิทธิ์วัสดุ

พี เอส วัสดุ

พี เอส วัสดุ

ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณ

ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณ

 • บริษัท สหชัยกรุ๊ป จำกัด เมษายน 2560 จำนวน 14 เครื่อ
 • ศ.ศักดิ์สิทธิ์ ค้าเหล็ก จู ฮง เฮง  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านมีการช่าง 3 มิถุนายน 2562 + มกราคม 2563
 • หจก.โชคโอฬารวัสดุ กันยายน 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.ประกอบโชค อ.หนองพอก กุมภาพันธ์ 2565
 • ร้านณรงค์วัสดุก่อสร้าง อ.เกษตรวิสัย เมษายน 2565 + พฤศจิกายน 2565

ลพบุรี

 • ธาราโลหะกิจ  พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เกรียงศักดิ์ค้าไม้บ้านหมี่  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านน้อยไม้ยูคา มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.ช.ศิลป์ สถาปัตย์ (2525) จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.พิกเพาเวอร์กรุ๊ป 2555 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ลำปาง

 • บัวทองการช่าง  พฤษภาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.ศิลาแม่ทะ สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (สาขาที่1) ตุลาคม 2561 จำนวน 5 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนโลหะกิจวัสดุก่อสร้าง ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านโชคไม้ประดิษฐ์ พฤษภาคม 2563
 • เปรมโฮม มิถุนายน 2563 จำนวน 2 เครื่อง
 • พรการค้า กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง

ลำพูน

ร้าน บี.เอ็น. การค้า

ร้าน บี.เอ็น. การค้า

ลำพูน กิ๊ฟท์ แอนด์ ทอยส์

ลำพูน กิ๊ฟท์ แอนด์ ทอยส์

 • โชคชัยพาณิชย์  พฤษภาคม 2558  จำนวน 4 เครื่อง
 • ร้านพยุงรักษ์ กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 • TNW มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • พัสกร การค้า เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • โชคทวีวัสดุก่อสร้าง  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง

เลย

 • ร้านยิ่งเจริญวัสดุ  มิถุนายน 2554 จำนวน 5 เครื่อง
 • มหาราชวัสดุ  สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ปากชมวัสดุและคอนกรีต พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ต.ศิตวัสดุก่อสร้าง จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ศรีสะเกษ

 • ร้าน สุพลเสาปูน  ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ตั้งซ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • สยามคอนกรีต  กุมภาพันธ์  2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านสมพงษ์วัสดุ  มีนาคม  2560  จำนวน 2 เครื่อง
 • ตั๋งพานิชไฮเทคเซ็นเตอร์ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.ละลมวัสดุ กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.ราษีก่อสร้าง มิถุนายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท เอส อี เอ บิซิเนส จำกัด อ.เมือง มีนาคม 2565
 • ร้านทองมาเฟอร์นิเจอร์ กันยายน 2565

สกลนคร

 • คุณสันติ  กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • Home วัสดุก่อสร้าง  ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ไทยเจริญทรัพย์เพิ่มพูล  มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านต.เจริญค้าวัสดุ สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 • ลุยการค้า เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • พงศ์สันต์ก่อสร้าง ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

สระแก้ว

 • ร้านดำรงศิลป์ก่อสร้าง สาขา 2  มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านทรัพย์ประเสริฐวัสดุ  สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท คลังสี กรุ๊ป จำกัด มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านณรงค์การค้า มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • วังสมบูรณ์โลหะ กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง

สระบุรี

 • ส.วัสดุก่อสร้าง  พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.คอนสตรัคชั่น โฟร์เอ็น มกราคม 2563
 • ร้าน ป.สมพงษ์การเกษตร อ.แก่งคอย มกราคม 2565

สงขลา

ก.สำเพ็ง

ก.สำเพ็งวัสดุ

 • ศักดิ์อลูมิเนียม-กระจก มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านเพียรธรรม มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • โรงอิฐวิรัตน์ ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท หาดใหญ่ เม็ททัลชีทต์ จำกัด กุมภาพันธ์ 2565

สตูล

 • คลองขุดค้าวัสดุ  ธ.ค.55 / ก.ย.56  จำนวน 2 เครื่อง
 • กนกวรรณการเกษตร  มีนาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านทุ่งหว้าสหภัณฑ์  สิงหาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง

สมุทรปราการ

 • WPN  สิงหาคม 2555   จำนวน 2 เครื่อง
 • ใหญ่ฮาร์ดแวร์  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • บจก.ตั้งเจริญสุข  มกราคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท รัชสิริ วัสดุก่อสร้าง จำกัด พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 • รุ่งสินการค้า พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท  แสงอุดมวัสดุ จำกัด มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านชัชรัตน์ปราการ  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท สำราญค้าไม้และการโยธา จำกัด ธันวาคม 2563  2 จุดทำงาน
 • บริษัท พี ที เอ็ม แมททีเรียล จำกัด อ.บางพลี ธันวาคม 2564

สมุทรสาคร

 • ร้าน T เสาเข็มวัสดุก่อสร้าง   ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท ก.เจริญโกลเด้นโฮม จำกัด อ.เมืองสมุทรสาคร มีนาคม 2565

สระบุรี

 • พรเทพกระจกอลูมิเนียม  พฤศจิกายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง

สุโขทัย

น้องแดงการเกษตร

น้องแดงการเกษตร

ไทยประสบผล

ไทยประสบผล

ร้านสุวรรณพาณิชย์

ร้านสุวรรณพาณิชย์

 • หจก. สุธนาปิโตรเลียม ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
หจก.สุธนาปิโตรเลียม

หจก.สุธนาปิโตรเลียม

 • หจก. สุโขทัยนครปิโตรเลียม พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม

หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม

 • ร้านไม้ประดิษฐ์(ศรีสำโรง) กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้าน ช.เจริญวัสดุ อ.ทุ่งเสลี่ยม มกราคม 2563

สุพรรณบุรี

 • ร้านขุมทรัพย์ค้าไม้  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านฮั่วฮวดเส็งค้าวัสดุภัณฑ์  ธันวาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
 • สิงห์ทองวัสดุ  มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านมั่นคงดีวัสดุก่อสร้าง มิถุนายน จำนวน 2 เครื่อง
 • เจ้เป็ด  กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านพรเจริญค้าไม้ พฤศจิกายน จำนวน 2 เครื่อง
ร้านพรเจริญค้าไม้

ร้านพรเจริญค้าไม้

 • หจก. ก.วัฒนผลอู่ทอง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนาค้าวัสดุ กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 • บริษัท สุพรรณซีเมนต์ จำกัด  ธันวาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง 2 สาขา
 • หจก.รุ่งสวัสดิ์วัสดุภัณฑ์ มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • สว่างค้าวัสดุก่อสร้าง  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านไผ่ขวางฮาร์ดแวร์ กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านบางลี่ค้าไม้ กันยายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

สุราษฎร์ธานี

 • เพื่อนช่าง  กันยายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • สัมพันธ์ค้าวัสดุ  พฤษภาคม 2557  จำนวน 7 เครื่อง
 • ร้านนิรันดร์โลหะภัณฑ์  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • แม่น้ำเทรดดิ้ง  ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านสมเกียรติซีแพค เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านท่าชีวัสดุภัณฑ์ พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ชุนเฮงค้าวัสดุจำกัด ตุลาคม 2564

 

 • บริษัท ฐานิตาค้าวัสดุและบริการ จำกัด อ.เกาะพะงัน มกราคม 2565
 • หจก.ชัยบุรีซีแพค สิงหาคม 2565
 • ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์ กันยายน 2565
 • บริษัท ยศวัฒน์อินเตอร์เทรด จำกัด อ.พุนพิน กรกฎาคม 2566

สุรินทร์

 • กาญจนกิจวัสดุก่อสร้าง  มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านปรีชาฟาร์ม  สิงหาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านคุนหมิงพาณิชย์  กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 • หญิงค้าเหล็ก สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.อภิชัยกิจ  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ยงสวัสดิ์ เพ้นท์ จำกัด พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 • บริษัท  สุรินทร์สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • Supertoy พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • ง่วนเส็งฮง มิถุนายน 2563

หนองคาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ สำนักงานใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ สำนักงานใหญ่

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ สาขา1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ สาขา1

 • หจก.บุญธรรม 2556  สิงหาคม 2559 จำนวน 4 เครื่อง
 • ร้านชนะชัย อิฐบล็อค ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์ เบสท์โฮม  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท สมาร์ท ฟลอร์ จำกัด  ตุลาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง

หนองบัวลำภู

 • เกียรติพงษ์รัตน์  พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ศิลาวัสดุ  มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านศรีสมบัติ  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านหนองหว้าเสาปูน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

พระนครศรีอยุธยา

 • ร้านรักษ์เจริญวัสดุก่อสร้าง  มิถุนายน 2554  จำนวน 2 เครื่อง
 • U.B.HOME  กรกฎาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านเสริมอุดมค้าไม้ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท วิไลรวมวัสดุ จำกัด  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • โชคชัยวัสดุภัณฑ์ กันยายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง

 • นงรักวัสดุก่อสร้าง สิงหาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท พีพีเอส แมชชีนทูลล์ จำกัด ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.กิจธนภักตร์ อ.บางปะอิน มกราคม 2565

อ่างทอง

 • ศรีอ่างแก้ว  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท ภัสสรโฮมโปรดักท์ จำกัด มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

 

อำนาจเจริญ

 • สินเจริญวัสดุ  เมษายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง

อุดรธานี

 • ร้านแสงชัยเจริญทรัพย์  กรกฎาคม 2552  จำนวน 2 เครื่อง
 • โชคบุญมีวัสดุภัณฑ์  มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านพรเจริญวัสดุภัณฑ์ สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.บิ๊กโฮม วัสดุ  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • พงศ์เจริญวัสดุ  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 • พงศ์เจริญคอนกรีต  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 • หจก.อุดรจรัสแสงก่อสร้าง มิถุนายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 • ร้านนิวัฒน์วัสดุ  อ.วังสามหมอ พฤษภาคม 2567

อุตรดิตถ์

 • อุตรดิตถ์การไฟฟ้า  พฤษภาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.ช.วัฒนาวัสดุก่อสร้าง  พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง

อุทัยธานี

 • วังเมืองค้าวัสดุ เมษายน 2559
 • รัตนาพร พาณิชย์ การค้า 9/39  มิถุนายน 2559
 • บริษัท  อัญชลีโฮมมาร์ท จำกัด  สิงหาคม 2561
 • อภัยเทศพานิช กรกฎาคม 2562
 • อรุณการช่าง มกราคม 2563

อุบลราชธานี

 • คุณชัยชาติ  สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 • หจก.วารินโชคชัยโลหะกิจ กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านทองเจริญเฟอร์นิเจอร์  กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

Loading