โปรแกรมร้านค้าวัสดุก่อสร้างตั้งราคาขายได้ 4 ระดับ

By | 13 เมษายน 2023

โปรแกรมร้านค้าวัสดุก่อสร้างออกแบบให้คุณ
” ตั้งราคาขายได้ 4 ระดับ “

โดยขอกำหนดว่า
ราคาA คือ ลูกค้าทั่วไป หน้าร้าน
ส่วนราคา B,C,D แล้วแต่คุณจะเลือกกำหนดเอง

ซึ่งคำแนะนำคือ
B ราคาช่าง
C ราคาร้านค้าช่วง ร้านค้าย่อย
หรือ ร้านค้าพันธมิตรที่มาโป้วของกันไป
D เดิมทีแนะนำสำหรับหน่วยงานที่
ต้องให้ราคาสููงเพราะเครดิตนานหรือต้องมีเงินทอน
แต่ปัจจุบันยากไปเพราะมี สตง.มาตรวจสอบราคากลางกัน
ก็จะแนะนำเป็น

” ราคาสุดท้าย”
ที่ใกล้ๆ ราคาทุน
เพื่อให้เวลาเจอลูกค้ามียอดซื้อจำนวนมาก
มาต่อราคา/หน่วย จะได้มีราคาสุดท้ายไว้ปิดดีลกัน

และยังทำให้เจ้าของ
“ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดดูต้นทุน”
ให้คนอื่นมาชำเลืองดูได้

 

 

 

 

Loading