โปรแกรมไฟแนนซ์ลิสซิ่ง ลดต้นลดดอก ส่งแต่ดอก : CoreFin 1.0.5

By | 22 พฤศจิกายน 2022

เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อรองรับวิธีคิดดอกเบี้ยหลายวิธีการ

1.ลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่มีวิธีคิดเหมือนธนาคาร
2.คงที่ (Flat rate) แบบรายเดือน รายวัน และ รายสัปดาห์
3.ส่งแต่ดอก  รายวัน หรือ รายเดือน

⊕ รองรับระบบสาขา

⊕ การกำหนดสิทธิ์ของลูกน้องว่า เข้าใช้งานส่วนไหนได้บ้าง
เช่น เพิ่มลูกหนี้ เพิ่มหลักประกัน ทำสัญญาและรับชำระค่างวดได้เท่านั้น
รายงานให้ดูเฉพาะสัญญาใหม่กับรับค่างวดพอ  เป็นต้น

⊕ การเพิ่มชนิดหลักประกันทำได้อิสระ
นอกจากรถยนต์ มอไซค์ ที่ดิน
ในบางที่จะมีผ่อนแอร์ ที่นอน รถไถ ทอง ก็ตั้งค่าได้ทันที

⊕ สำหรับลูกหนี้จะเพิ่มข้อมูลผ่านการสแกนบัตรประชาชน
หรือ กรณีเป็นต่างด้าวจะคีย์ลงไปเองก็ได้

⊕ การทำสัญญานอกจากมีคนค้ำประกัน
ก็เพิ่มคนกู้ร่วมลงไปเพื่อให้ป้องกันความเสี่ยง

 

รายละเอียดโปรแกรมเงินกู้ลดต้นลดดอก : CoreFin 1.0.5

เมื่อเข้าระบบด้วยรหัส admin ( เจ้าของ ) จะพบหน้า Dash Board แสดงข้อมูลสินเชื่อทั้งหมดโดยแยกตามหลักประกัน

สัดส่วนเงินต้น ดอกเบี้ยที่ปล่อย และ ได้รับ

 

แต่หากผู้ใช้งานเข้าด้วยรหัส user ( พนักงาน )
ระบบจะแสดงเป็นหน้าว่างให้เห็น เพื่อป้องกันการรับรู้ข้อมูลสำคัญของกิจการ

 

สำหรับ admin ใน dashboard คัดกรองแยกตามหลักประกัน เพื่อตรวจสอบได้

คัดกรองตามหลักประกัน

 

และมีการ “ตรวจสอบหนี้เกินกำหนด” ได้

การตั้งค่าระบบ

ต้องคุยเรื่องนี้ให้เห็นภาพก่อน ว่าระบบตอบโจทย์ไหม
ในเมนูนี้จะมี “รูปแบบการคิดดอกเบี้ย” (Interset Name) ให้ไว้
โดย admin “ต้องเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ย”เองครับ

การเพิ่มลดชื่อ ดอกเบี้ย ทางเราจะให้บริการแก้ไขใน Database
เพื่อให้พนักงานเลือกใช้ดอกเบี้ยได้ถูกต้อง

 

 

ในส่วนอื่นๆ เป็นการ

1.ตั้งชื่อกิจการ ที่อยู่

2.จัดการ Client (ช่วยให้ admin เข้าไปจัดการเครื่องสาขา)

3.ปรับแก้โทนสีให้ถูกกับฮวงจุ้ยของบริษัทคุณครับ

4.สำหรับลูกค้าระบบอื่น เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านเกษตร ฯลฯ จะเอาลูกหนี้การค้ามาเชื่อมต่อเพื่อจัดการหนี้ได้

 

หลังจาก admin ตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้ว
มาดูการใช้งานเพื่อเพิ่มลูกหนี้ คนค้ำ คนกู้ร่วม การทำสัญญา รับชำระค่างวดกันต่อ

ข้อมูลบุคคล

เป็นการเพิ่มลูกหนี้  คนค้ำประกัน และผู้กู้ร่วม
เราสามารถเพิ่มข้อมูลผ่านเครื่องสแกนบัตรประชาชน (โดยต้องใช้กับยี่ห้อและรุ่นที่กำหนดเท่านั้น)

หากบัตรหมดอายุ ระบบจะเปลี่ยนสีภาพเป็นสีแดงทันที

 

สำหรับบัตรประชาชนปกติ จะแสดงให้เห็นตามจริง
และยังสามารถถ่ายรูปจริงเพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามภายหลัง

 

 

โดยมี QRCode ให้สแกนแล้วถ่ายรูปด้วยมือถือของคุณ
แล้วสามารถดึงลงมาที่โปรแกรม corefin ได้ทันที

( เป็นระบบ free use กรณีการดาวน์โหลดเป็นภาพอื่น
แสดงว่ามี จังหวะผู้ใช้งานท่านอื่นใช้งานอยู่ให้ทำซ้ำ
หรือ หากต้องการใช้เฉพาะกิจการ จะมีค่าบริการตามกำหนด)

 

 

 

ข้อมูลหลักประกัน

หลังจากเพิ่มคนกู้ คนค้ำ ก็มาถึงการการเพิ่มหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ระบบออกแบบให้คุณเพิ่ม “รหัส ชือกลุ่ม” ได้อิสระ 9,999 กลุ่ม
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน

 

 

เมื่อสร้างกลุ่มหลักประกันแล้วก็มา
“บันทึกหลักประกัน”
ที่ลูกหนี้นำมาจัดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้อกัน

ตัวอย่างการเพิ่มหลักประกัน ที่มีการคีย์ข้อมูล และใส่รูปภาพสำคัญได้ 1 รูป
หากมีมากกว่านั้น ขอแนะนำเพิ่มโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
เพื่อจัดเก็บโดยตั้งชือโฟลเดอร์ด้วยชื่อลูกหนี้หรือรหัสสัญญา

 

 

 

 

 

 

การทำสัญญา

1.เอกสารอ้างอิง คือ เลขที่สัญญา ของบริษัทฯ คุณ
หรือ ใช้เลขที่สัญญาของระบบที่อยู่มุมขวาบนได้
โดยจะเป็นเลขที่สัญญา run auto และแก้ไขไม่ได้ เพื่อให้ตรวจสอบได้

2.เลือกลูกหนี้ ซึ่งมาจากการสแกนบัตรประชาชน
3.เลือกหลักประกัน

4.เลือกประเภทสัญญา ซึ่งจะมาจากเมนูตั้งค่าระบบ

 

5.กำหนดจำนวนงวด
6.เลือกวันที่ลูกหนี้ต้องเริ่มชำระงวดแรก

ในกรณีที่มีเรื่องเงินดาวน์ก็คีย์ยอดเงินดาวน์ หรือ จำนวนงวดที่ต้องผ่อนดาวน์ได้

 

เลือกคนกู้ร่วม และคนค้ำประกัน
แล้วบันทึกเป็นอันเสร็จการทำสัญญาใหม่ครับ

 

 

 

 

ตัวอย่างสัญญา

ตัวอย่างสัญญาแบบ flat rate

การรับชำระค่างวด

ทำได้ง่ายเพียงค้นหาลูกหนี้จาก “ชือ หรือ นามสกุล”
–>ใส่ยอดเงินที่ได้รับ –> บันทึกและพิมพ์ใบเสร็จ ก็เรียบร้อยครับ

 

ตัวอย่างการรับชำระค่างวดแบบ flat rate 

ที่ทำสัญญาแล้วลูกค้าจ่ายเงินดาวน์งวดแรก

 

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินดาวน์

 

 

ตัวอย่างการรับค่างวดแบบลดต้นลดดอก

ระบบจะมียอดชำระขั้นต่ำแสดงผลขึ้นมา  ให้พนักงานได้แจ้งกับลูกหนี้ได้ถูกต้อง

 

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

 

ในสัญญาแบบลดต้นลดดอก
หากลูกหนี้  “มาชำระน้อยกว่าดอกเบี้ย”
ระบบจะปฏิเสธการบันทึกขัอมูลทันที
เพราะไม่ถูกต้องการวิธีการคำนวนแบบนี้

 

การยกเลิกใบเสร็จ

“สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” 
ในการรับชำระค่างวดอาจมีการคีย์รับเงินผิดจำนวน ทำให้ต้องมีการยกเลิกใบเสร็จเกิดขึ้นมา

สิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จทำได้เฉพาะรหัส admin เท่านั้น
ดังนั้นทาง admin ต้อง login เข้ามาเพื่อยกเลิก

 

การปิดสัญญา

1.ปิดสัญญาตามปกติ
คือรับชำระตามงวด หรือ จ่ายตามยอดปิดบัญชี

 

 

2.ปิดสัญญาก่อนกำหนด

ให้คลิกที่ไอคอนเฟืองเพื่อไปหน้าปิดสัญญาก่อนกำหนด

 

 

 

รายงาน

ระบบจะแสดงรายงานสำคัญและช่องระบุข้อมูลเพื่อคัดกรอง

 

 

รายงานสถานะหลักประกัน

รายงานสัญญาใหม่

 

รายงานการรับชำระเงิน

แบบสรุป

 

แบบแสดงรายละเอียด

เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละงวด

 

รายงานภาระหนี้ / การจัดเก็บ

เพื่อใช้ตรวจสอบสัญญาที่ถึงกำหนด และ การจัดเก็บ

 

 

 

รายงานยอดหนี้คงเหลือ

 

ผู้ใช้งานระบบ

ในโปรแกรม corefin นี้ แบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 2 ระดับคือ
1.admin ที่เป็นเจ้าของ หรือ ผู้จัดการที่มีอำนาจเข้าถึงทุกเมนู ยกเลิกใบเสร็จได้
2.user คือ พนักงานที่มักจะได้สิทธิ์ เพิ่มลูกค้า หลักประกัน ทำสัญญาและรับชำระค่างวดเท่านั้น

 

ตัวอย่าง พนักงานชื่อ จอย เข้าใช้งานระบบ
ก็จะพบกับเมนูที่ให้สิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
ในเมนูรายงาน ตั้งค่าก็จะไม่เห็น

 

โปรแกรมทดลองใช้

กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1lxZlSkhvojjmzZylY8_XxzJgPpI3ETzq/view?usp=sharing

หรือทักไลน์บริษัท id: @sbscoth
เพื่อให้ it support รีโมทติดตั้งเดโมให้ครับ

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมด้วย

1.คอมพิวเตอร์
2.ups
3.เครื่องพิมพ์ A4 ทั่วไป

ราคา

10,000 บาท
เป็นการซื้อขาด โดยติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่อง

กรณีซื้อเพิ่มเป็นเครื่องถัดมา (ลูกข่าย) ราคา 5,000 บาท

สำหรับบริษัทฯ ที่มีหลายสาขาต้องการให้
ฐานข้อมูลอยู่บน Cloud จะมีค่าเช่าเพื่อวางฐานข้อมูล
ปีละ 5,000 บาท

การรับประกัน

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุสายการพัฒนา
และรองรับถึง windows 11

การให้บริการหลังการขาย

 

 

 

 

ลูกค้าที่ใช้งานระบบ

เชียงราย

  • บริษัท เอส ที ลิสซิ่ง จำกัด อ.เมือง พฤษภาคม 2567

ระยอง

  • บริษัท ปริญญ์63 จำกัด  อ.เมือง พฤษภาคม 2567

Loading