ติดตั้งโปรแกรมPosman

By | 27/12/2017

ต้องทำเรียงตามขั้นตอน (ห้ามข้ามขั้นตอนนะคะ)

สำหรับเครื่องแม่ข่าย

  1. เตรียมความพร้อมวินโดว์
  2. ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  3. ติดตั้งโปรแกรม
  4. copy ฐานข้อมูล (ฐานข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้ามินิมาร์ท)
  5. อัพเดทโปรแกรม+ลงทะเบียนโปรแกรม

 


สำหรับเครื่องลูกข่าย

  1. เตรียมความพร้อมวินโดว์
  2. ติดตั้งตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  3. ติดตั้งโปรแกรม
  4. อัพเดทโปรแกรม
  5. ลงทะเบียนโปรแกรม