ติดตั้งโปรแกรมConmat5

By | 23/12/2017

ต้องทำเรียงตามขั้นตอน (ห้ามข้ามขั้นตอนนะคะ)

สำหรับเครื่องแม่ข่าย

  1. เตรียมความพร้อมวินโดว์
  2. ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  3. ติดตั้งโปรแกรม
  4. อัพเดทโปรแกรม
  5. ลงทะเบียนโปรแกรม

สำหรับเครื่องลูกข่าย

  1. เตรียมความพร้อมวินโดว์
  2. ติดตั้งตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  3. ติดตั้งโปรแกรม
  4. อัพเดทโปรแกรม
  5. ลงทะเบียนโปรแกรม