วิธีแก้ไขปัญหา-โปรแกรมConmat

By | 23/12/2017

Conmat เวอร์ชั่น 5

 1. เมื่อดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม แล้วขึ้น “ข้อมูลส่วนลงทะเบียนไม่ถูกต้อง  ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรม”

 2. ไฟดับ แล้วคอมฯดับไปด้วย ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมอยู่  สิ่งที่ต้องทำ

 3. ฐานข้อมูลเสียหาย  ต้องซ่อมแซมฐานข้อมูลอย่างง่าย

 4. วิธีแก้ไขแม่แบบบิลใบเสร็จ,ใบส่งของ

  4.1 วิธีเข้าโฟลเดอร์ที่โปรแกรมติดตั้งอยู่
  4.2 เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ
  4.3 เพิ่มข้อความใหม่ลงไปในบิล
  4.4 ซ่อนข้อความที่ไม่ต้องการ
  4.5 เพิ่ม/ลด ระยะห่างระหว่างบรรทัด
  4.6 เพิ่ม Logo ลงไปในบิล

 5. โปรแกรมปริ้นบาร์โค้ด BaecodeMaker5  Program BracodeMaker5   |   คู่มือการใช้โปรแกรมปริ้นบาร์โค้ด5

  5.1 เมื่อพิมพ์บาร์โค้ดแล้วไม่มีแท่งบาร์โค้ดออกมา  ติดตั้ง Font บาร์โค้ด 3of9

 6. วิธีสำรองข้อมูล (ต้องทำทุกวันหลังเลิกงาน)


Conmat เวอร์ชั่น 2.5

 1. เลขที่บิลขายไม่ขึ้นอัตโนมัติ (Conmat2.5)
 2. เครื่องลูกเข้าใช้งานไม่ได้
 3. การสำรองข้อมูล conmat 2.5 เองตรงๆ โดยการ copy ฐานข้อมูล
 4. ตั้งค่าบิลกระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 นิ้ว และบิลสลิปขนาด 8 ซม. โปรแกรม Conmat
 5. ใน conmat pos  ตั้งค่าบิลสลิป  สำหรับ XP