วิธีแก้ไขปัญหา-โปรแกรมBizPos

By | 27/12/2017
  1. ลิ้นชักเก็บเงินสด Tysso PCD-426/Posiflex CR3100 ไม่ดีด  เวลาที่ปริ้นใบเสร็จ
  2. ลิ้นชักเก็บเงินสด Posiflex CR4105 ไม่ดีด  เวลาที่ enter รับเงิน
  3. ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมามีหลายหัวบิล
  4. เมื่อไฟดับแล้วฐานข้อมูลเสียหาย  ซ่อมแซมฐานข้อมูล ด้วย MDBFixed
  5. ย้ายเครื่องใช้งานโปรแกรม แล้วฐานข้อมูลเดิมใช้ไม่ได้  ให้คุณ ซ่อมแซมฐานข้อมูล ด้วย MDBFixed
  6. ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยลบฐานข้อมูล  ให้คุณนำโปรแกรมนี้  ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมอยู่