คู่มือโปรแกรม POSMAN

By | 07/03/2017

 วิธีการสำรองข้อมูล  ต้องทำทุกวัน!!!

youtube

     1) วิธีการเพิ่มข้อมูลหลัก

     2) วิธีการขายสินค้า

     3) วิธีการซื้อสินค้าเข้า

youtube

     4) วิธีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า

youtube

     5) วิธีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

youtube

     6) รายงาน

     7) ส่วนเพิ่มเติมสำหรับ Admin

     8) เกี่ยวกับการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด