โปรแกรมเงินกู้รายวัน : loan 2.1

By | 30/06/2014

loan-approvedเป็นโปรแกรมที่ออกแบบ

สำหรับ “เจ้าของ” ใช้งานคนเดียว

+ ปล่อยเงินกู้แบบรายวันเป็นหลัก

( ไม่รอบรับส่งแต่ดอก) 

**หากคุณเน้นทำรายเดือนแบบไฟแนนซ์ หรือ ขายฝาก/จำนำที่ดิน

ใช้ไม่ได้นะครับ ต้องเป็นโปรแกรม LeaseFin 3.1 ครับ 

ด้วยการทำงานที่ “หน้าจอเดียวเป็นหลัก” จึงง่ายต่อการใช้งาน
โดยโปรแกรมเงินกู้2.1 นี้ มีวิธีการปล่อยเงินกู้ได้ 4 วิธีคือ
– รายวัน
– รายเดือน
– ลดต้นลดดอก
– จำนำ

1.การปล่อยกู้แบบรายวัน

เช่น เงินต้น 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท
แล้วคุณให้ลูกค้าผ่อนในระยะเวลา 24 วัน
โปรแกรมจะคำนวนค่างวดให้ลูกค้าจ่ายวันละ 250 บาทครับ

ในการเก็บแต่ละวัน โปรแกรมจะมีปุ่มให้คุณพิมพ์ “ใบรายวัน” เพื่อให้รู้ว่า
คุณต้องไปเก็บค่างวด
“ใคร”
“แต่ละรายต้องเก็บกี่บาท”
“ถ้ามีคนจ่ายล่วงหน้าจ่ายมาแล้วเท่าไร”
“หรือมีคนค้างจ่าย วันนี้ต้องเก็บเท่าไร”

การเก็บค่างวด  ลูกหนี้จะจ่ายมากกว่า น้อยกว่าได้ตามสภาพลูกค้าในแต่ละวัน
ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจนี้  เมื่อคุณกลับมาสามารถบันทึกหมายเหตุของลูกค้าแต่ละรายได้
โดยโปรแกรมจะบันทึกลงการ์ดลูกหนี้ให้อัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้


2.การปล่อยกู้แบบรายเดือน

เช่น เงินต้น 10,000
ดอกเบี้ย 10 %ต่อเดือน
ระยะเวลา 10 เดือน

ดังนั้นต้น+ดอกเป็น 20,000 บาท
หาร 10 เดือน
เป็นค่างวด เดือนละ 2,000 บาท

การปล่อยกุู้แบบลดต้นลดดอกและจำนำ
ไม่แนะนำให้ใช้งาน เพราะเป็นรูปแบบเก่ามาก
ไม่ตรงกับยุคปัจจุบันแล้ว

 

3.การปล่อยกู้แบบลดต้นลดดอก
(ไม่ได้ใช้ดอกเบี้ย effective rate )

 

คิดดอกเบี้ยต่อเดือน + คิดทุกวัน
เช่น เงินต้น 1,000 บาท
ดอกเบี้ย 10% ต่อเดือน
(คือ ต่อ 30 วัน)
โปรแกรมจะคิดดอกเบี้ยวันละ 3.33 บาท

1.โปรแกรมคิดดอกทุกวัน
ดังนั้นหากลูกหนี้มีทำสัญญาวันที่ 1 เม.ย.
มาส่งดอกวันที่ 1 พ.ค. โปรแกรมจะคิดดอกเบี้ย 100 บาท

แต่พอมาส่งดอกครั้งที่ 2  วันที่ 1 มิ.ย.
โปรแกรมจะคิดดอก103 บาท  
เพราะคิดดอกเบี้ยจาก 31 วันครับ

2.หากลูกค้ามาส่งดอกเบี้ยตรงเวลา
แต่ไม่มีเงินพอ เช่น ต้องส่ง 100 บาท
แต่ขอส่งแค่ 60 บาท
ในหน้าจอการรับชำระจะไม่สามารถรับได้  “ต้อง” รับ 100 บาท เท่านั้น
หากต้องรับ 60 บาท ผู้ใช้งานโปรแกรม loan 2.1
ต้องให้ “ส่วนลด” กับลูกค้า 40 บาทครับ จึงจะบันทึกรับได้ครับ

*** ซึ่งแบบนี้ “ใช่กับการขายฝาก หรือ จำนำจำนองที่ดิน แบบส่งแต่ดอก ไม่ได้นะครับ” ***

เพราะวิธีการส่งแต่ดอกเบี้ย และตัดต้นได้ หรือ กู้เพิ่มได้นั้น
โปรแกรม Loan 2.1 ไม่ได้รองรับ

แล้วจะใช้โปรแกรมอะไรล่ะ

ตอบ  โปรแกรมไฟแนนซ์ลิ่งซิ่ง ส่งแต่ดอก : LeaseFin 3.1 นี้ครับ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


4.การปล่อยกู้แบบจำนำ

การจำนำแบ่งเป็นแบบรายวัน กับ รายเดือน
โดยคุณสามารถกำหนด
“วันที่เริ่มต้นชำระ”  ”
รอบวันที่ต้องส่งดอก
เช่น 10 วัน 18 วัน หรือ 1 เดือน 3 เดือน ก็ได้
แต่ การส่งดอก “ต้องส่งให้ครบ” นะครับส่งขาดส่งเกินไม่ได้
โปรแกรม “ไม่มี” จำนำแบบลดต้นได้ครับ

 

ผลลัพธ์

1. รายงานลูกหนี้และยอดค้างชำระ
เพื่อให้คุณรู้จำนวนลูกหนี้
ยอดหนี้ที่ปล่อย
ยอดเงินที่ได้รับและยอดเงินที่ยังค้างชำระ
หากคุณแบ่งเป็นสาย ก็สามารถแยกดูแต่ละสายได้

2. รายงานการรับชำระค่างวด
เพื่อให้คุณรู้
“ยอดเงินที่ลูกหนี้จ่ายมาแต่ละวัน”
หรือจะกำหนดรอบวันที่
เช่น 1-30 มิ.ย.
เพื่อดูยอดเงินทั้งเดือนก็ได้ครับ

3.การ์ดลูกหนี้
เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบประวัติการชำระ
และ พิมพ์เก็บเอาไว้พิจารณาในคราวถัดไป

4.ใบรายวัน
สำหรับการปล่อยกู้แบบรายวันเท่านั้น
เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนี้

5.รายงานสัญญาถึงกำหนดชำระ
เพื่อให้รู้ว่า  ลูกหนี้รายไหนบ้างที่จ่าย
“ล่าช้ากว่ากำหนด”
โดยรายงานจะแสดงรายชื่อลูกหนี้ จำนวนวันที่ล่าช้า
และยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดครับ

————————— หมดแค่นี้ครับ————————–

loan2.1

ข้อจำกัด

การแบ่งสาย

คือ แบ่งตามคำหรือตัวเลขนำหน้าสัญญา
เช่น สาย 1 เลขที่สัญญาเป็น 1-001 1-002 1-003
สาย 2 เป็น 2-001 2-002 2-003
หรือจะเป็น 1001 1002 1003 2001 2002 2003 ครับ

ประวัติการกู้ของลูกค้าแต่ละคน

คุณต้องพลิกแพลงใช้โดยเติมตัวเลข
หรือวันที่ ต่อจาก ชื่อสกุล ของลูกค้า

เช่น  ครั้งที่ 1 สมชาย ใจดี 10/1/2556
ครั้งที่ 2 สมชาย  ใจดี 5/9/2556
ครั้งที่ 3 สมชาย  ใจดี 4/3/2557
เพื่อทำให้คุณดูการ์ดลูกหนี้ของสมชายได้
หรือ จัดทำเป็นแฟ้มประวัติลูกค้า
เรียงตาม “ตัวอักษร” ครับ

– ใช้งานได้ 1 เครื่อง ไม่สามารถเชื่อมต่อหลายๆ เครื่องได้
(หากต้องการเชื่อมหลายเครื่อง ต้องเป็น loan 3.0 เท่านั้นครับ)

– บันทึกสัญญาแล้วอยากแก้ไข
 — ไม่มีครับ —
คุณต้องลบสัญญาทิ้งแล้วลงใหม่

– รับชำระผิด บันทึกไปแล้วอยากแก้ไข
— ไม่มีครับ —
คุณต้องลบสัญญาทิ้งแล้วลงใหม่

ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำโปรแกรมสำหรับทดลองใช้
ดังนั้นคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก

1.คู่มือโปรแกรมเงินกู้รายวัน loan 2.1

2.วิดีโอสาธิตการใช้งาน

 

ราคาโปรแกรม 2,000 บาทต่อ 1 เครื่องใช้งาน

— วิธีสั่งซื้อและการชำระเงิน —

การรับประกัน 

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นนี้และเวอร์ชั่นที่สูงกว่า

หยุดการพัฒนาและผลิดแล้ว

กรณีมีข้อผิดพลาดจากการเขียนโค้ดใดๆ

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่  คือ
ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

 

 

 

การให้บริการหลังการขาย

เวลาลูกค้ามีปัญหาทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
เราจะให้บริการช่วยเหลือดังนี้ครับ
1.โทร.หาเราทันที   เพื่อสอบถามปัญหา
2.ใช้ไลน์ (line) ถ่ายรูปปัญหาที่แสดงขึ้นมา แล้วแชทโต้ตอบกัน

Line id : @sbscm

 

3.รีโมทผ่านทีมวิวเวอร์ (teamviewer) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาครับ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 1 เดือนนับจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว
หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปครับ