ระบบศูนย์แทรกเตอร์ : TracktorSys

By | 20/12/2017

ระบบถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์หลัก ๆ ในเรื่องการเช่าซื้อทั้งรถ ทั้งอะไหล่

การผ่อนดาวน์ การซ่อมบำรุง  ระบบหนี้

รายละเอียดระบบศูนย์แทรคเตอร์

เพิ่มสินค้า

1.ไม่จำกัดกลุ่ม ไม่จำกัดชนิด

2.ใส่รูปได้

3.ตั้งราคาขายได้ 4 ระดับ (แต่ถ้าไม่ใช่ก็ตั้งระดับเดียวก็พอนะครับ)

4.หากมีหลายสาขาเลือกดูจำนวนคงเหลือของแต่ละที่ได้

การเพิ่มข้อมูลแทรคเตอร์

เพิ่มลูกค้า

ขายเงินสด

ขายเงินผ่อน

 

—–อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล กำหนดเสร็จ 15 ก.พ.61 ——