โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Conmat , AgroBiz , WholeSaleBiz 

(โปรโมชั่น สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง , ร้านค้าเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ , ร้านค้าปลีก ค้าส่ง)

  • โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 2 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ + อุปกรณ์ครบชุด 2 จุด

  • โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ + อุปกรณ์ครบชุด 1 จุด

 

  • โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต(TeamViewer)  อุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TeamViewer)

 


โปรโมชั่น PicoFinance

(โปรโมชั่น สำหรับธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

  • โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ + อุปกรณ์ครบชุด 1 จุด

 

  • โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ยกเว้นคอมพิวเตอร์+เครื่องสำรองไฟ ลูกค้าจัดหาเอง)

โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ยกเว้นคอมพิวเตอร์+เครื่องสำรองไฟ ลูกค้าจัดหาเอง

 

  • โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต(TeamViewer)  อุปกรณ์ครบชุด  สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TeamViewer)  อุปกรณ์ครบชุด

 

 


โปรโมชั่น Posman

(โปรโมชั่น สำหรับร้านค้ามินิมาร์ท , สหกรณ์ร้านค้า , ร้านค้าสวัสดิการ , ร้านขายของชำ , ร้านค้าปลีก , ร้านค้าชุมชน)

  • โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ร้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 จุด

 

  • โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต  อุปกรณ์ครบชุด (มีเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด) สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TeamViewer)  อุปกรณ์ครบชุด (มีเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด) สำหรับ 1 จุด

 

  • โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต  อุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TeamViewer)  อุปกรณ์ครบชุด ยกเว้นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

 

แผนผัง  การเชื่อมต่ออุปกรณ์โปรแกรม POSMAN

posman-map

แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรแกรมร้านค้ามินิมาร์ท  ร้านค้าสหกรณ์  ร้านค้าสวัสดิการ POSMAN

 


โปรโมชั่น วัสดุสิ้นเปลือง

โปรโมชั่น สติ๊กเกอร์ และ ริบบ้อน

 

กระดาษเทอร์มอล 80x55

กระดาษเทอร์มอล (กระดาษความร้อน)  80×55 มม.

ใส่ความเห็น