โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Posman

(โปรโมชั่น สำหรับร้านค้ามินิมาร์ท , สหกรณ์ร้านค้า , ร้านค้าสวัสดิการ , ร้านขายของชำ , ร้านค้าปลีก , ร้านค้าชุมชน)

  • โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด + คอมพิวเตอร์  สำหรับ 1 จุดทำงาน

โปรโมชั่นติดตั้งถึงที่ร้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 จุด

 

 

  • โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต  * *ไม่มีคอมพิวเตอร์* *

โปรโมชั่นติดตั้ง+สอน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TeamViewer)  อุปกรณ์ครบชุด ยกเว้นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

 

แผนผัง  การเชื่อมต่ออุปกรณ์โปรแกรม POSMAN

posman-map

แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรแกรมร้านค้ามินิมาร์ท  ร้านค้าสหกรณ์  ร้านค้าสวัสดิการ POSMAN

 


โปรโมชั่น วัสดุสิ้นเปลือง

โปรโมชั่น สติ๊กเกอร์ และ ริบบ้อน

 

ใส่ความเห็น