โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

By | 08/04/2017

โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ : Pico 1.4.13

ออกแบบมาเพื่อธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
โดยยึดราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง

เพื่อให้ ” ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ” ของคุณได้ใช้งานครับ

โปรแกรมจะทำงานในการรับชำระค่างวดด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ effective rate
และพิมพ์ใบเสร็จพร้อมจดหมายแจ้งหนี้

แก้ปัญหาลูกหนี้มาชำระไม่ครบตามค่างวดบ้าง จ่ายเกินทำให้ตัดเงินต้นบ้าง
ซึ่งการคำนวนด้วยมือ หรือ excel หากจำนวนลูกหนี้มากจะใช้เวลาทำงานมาก หรือ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

มีรายงานที่ออกแบบตามประกาศเพื่อนำส่งได้ทันที

คุณสมบัติโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์โดยสรุป

1.ลูกหนี้
+เพิ่มข้อมูลผ่านการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยดึงชื่อสกุล ที่อยู่และรูปภาพบัตรเข้าระบบ
+สามารถเพิ่มเบอร์โทร. ที่อยู่ปัจจุบันได้
+ระบบตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรอัตโนมัติ
+ระบบแสดงความเป็น Black List ทันทีที่เรียกข้อมูล
+การค้นหาย้อนหลังทำได้ง่ายโดยค้นผ่านชื่อ หรือ นามสกุล

2.สัญญา
+รองรับจำนวนสัญญาได้ 9,999,999 สัญญา
(น่าจะเพียงพอนะครับ แต่หากใครไม่พอเพิ่มให้ได้ครับ)
+มีการบันทึกผู้กู้หลัก ผู้กู้ร่วม และคนค้ำประกัน โดยรวมกันสูงสุด 4 คน ต่อ 1 สัญญา
+ก.อัตราดอกเบี้ย
ข.ค่าปรับผิดนัด
ค.ค่าธรรมเนียม
ใช้วิธีคิดแบบ effective  rate
ส่วนค่าปรับทวงถาม คิดเป็นบาท
(อย่าลืมว่า ไม่เกิน 80 บาทนะครับ)
+ในแต่ละสัญญาเลือกใส่อัตราดอกเบี้ยได้เอง
+ระบบจำกัดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทเท่านั้น
+เลือกวันที่ชำระวันเริ่มต้นได้เอง
คุณจะเลือกแบบวันที่เดียวกันในเดือนถัดไป
หรือ ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
หรือ ทุกวันที่…  ได้ครับ
+พิมพ์สัญญาในรูปแบบ 1 หน้าA4 แบบกระชับเป็นหลักฐาน
และสัญญามีสาระสำคัญตามประกาศของ สศค. ครับ
+การลบสัญญาจะทำไม่ได้หากมีการรับชำระแล้ว

3.รับชำระ
+รับชำระได้ทุกกรณี มาก่อน มาตรงวัน มาล่าช้า และ เงินครบ เงินขาด เงินเกิน
+มาล่าช้าระบบคิดค่าปรับตามที่ตั้งค่า
+ใบเสร็จมีสาระสำคัญตามประกาศ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับงวดถัดไป
+ระบบจะคำนวนเงินต้น ดอกเบี้ยใหม่ทันทีที่มีการรับชำระค่างวด

4.จดหมายเตือน
+กำหนดจำนวนวันเพื่อออกจดหมายเตือนได้

5.ตัดบัญชี
+ตัดบัญชีที่มีปัญหาค้างชำระ โดยระบบจะบันทึกให้ลูกหนี้เป็น Black List ทันที
+และเรียกคืนกลับมาได้

6.ผู้ใช้งาน
+จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้
+admin สามารถได้สิทธิ์ทุกอย่างเช่น ยกเลิกใบเสร็จ

7.รายงาน
+สัญญาใหม่
+รับชำระค่างวด
+ภาระหนี้ และ การจัดเก็บ
+ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ
+สัญญาที่ปิดแล้ว
+ *** รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย*** เพื่อนำส่ง สศค.
+ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับนำส่ง


รายละเอียดของโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

การเข้าใช้งาน

ระบบถูกออกแบบให้มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานทั้งแบบ
1.คีย์รหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน หรือ

2.เพื่อป้องกันการแอบเห็น password จึงทำมารองรับระบบบัตร RFID
ซึ่งทำให้เข้าโปรแกรมเพียงแตะบัตรเข้าไปครับ

พิโกไฟแนนซ์

การ login เข้าใช้งานโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์


ข้อมูลลูกค้า

เพื่อความง่ายแต่ถูกต้อง เราจึงออกแบบโปรแกรมพิโกให้อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยเครื่องอ่านบัตร

แต่หากคุณต้องเจอลูกค้าที่ chip สกปรก แล้วอ่านไม่ได้
***เตรียมยางลบ***
ไว้ขัดทำความสะอาดด้วยครับ
ซึ่งหากยังอ่านไม่ได้ก็ “ต้องคีย์เข้า” เองตรงๆ ครับ

การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนลูกค้า

การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนลูกค้า

หากพนักงานและลูกค้าคุณพลาด ไม่ทันได้สังเกตุว่า “บัตรปชช. หมดอายุแล้ว”

ไม่เป็นไรครับ ระบบก็จะแสดงแถบสีแดงคาด Expired ให้ครับ

บัตรหมดอายุ

บัตรหมดอายุ

ส่วนบัตรที่ปกตินั้น ก็เช่นบัตรของผมดังรูปด้านล่างนี้ครับ

พิโกไฟแนนซ์

การอ่านข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

การเพิ่มข้อมูลทั้ง “ผู้กู้ ”  “ผู้กู้ร่วม ” และ “ผู้ค้ำประกัน”


สัญญา

ในระบบออกแบบให้

นายดำ เป็นผู้กู้
นางสี มาเป็นผู้กู้ร่วม
ตามี มาเป็นคนค้ำ
ยายมา ก็ขอมากู้ร่วม
รวม 4 คน อย่างนี้ได้ครับ
นั่นคือ 1 ผู้กู้หลัก +ผู้กู้ร่วมและคนค้ำได้อีก 3 คน รวมเป็น 4 คน

[ มากกว่า 4 คน เป็น 5 , 6 , 7 ยังไม่ได้นะครับ ]

qyt

และในส่วน “หลักประกัน”

คุณสามารถกำหนดชนิดหลักประกันได้ตามใจ เช่น รถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ที่นอน แอร์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตัวอย่าง : รถจักรยานยนต์

motorcycle


โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

 

ที่นอน

ที่นอน


คอมพิวเตอร์

คอม

ที่ทำได้เพราะเราให้คุณสร้างหลักประกันและหัวข้อรายละเอียดได้เอง  อีกทั้งหากเป็นประเภทหลักประกันเดียวกัน  ก็ใช้หัวข้อที่ทำไว้ได้ทันที

 

การทำสัญญาใหม่

 

การทำสัญญาที่มีค่าปรับ ค่าธรรมเนียม

 

การบันทึกสัญญาย้อนหลัง (กรณีคุณใช้ระบบอื่นมาก่อน)

และชำระค่างวดย้อนหลัง จะทำได้เฉพาะผู้ใช้งานรหัส admin เท่านั้น

การแก้ไขหลักประกันของสัญญาที่บันทึกไปแล้ว


การรับชำระค่างวด

ทำได้โดย
1.เลือกจากชื่อ หรือ นามสกุลของลูกหนี้ครับ
2.แล้วเลือกสัญญาขึ้นมา
3.กรณีลูกหนี้โอนเงินมา ไม่ตรงวันปัจจุบัน ให้คลิก “วันที่ชำระ” เพื่อเลือกวันที่
4.ใส่ยอดชำระ แล้วบันทึก
ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จให้ทันที  และแสดงผลที่รายงานรับชำระครับ

รับชำระค่างวดพิโก


ตัวอย่างใบเสร็จ

 

การชำระค่างวดแบบปกติ : ลูกค้ามาชำระ “ตรงวัน ” และ ” จ่ายครบ”

 

กรณีมา “ล่าช้า” + “จ่ายไม่ครบ”

—รอ produce vdo—

กรณีมาก่อนวันครบกำหนด + จ่ายครบ

กรณีที่หายากแต่อาจมีได้ คือ มาชำระล่วงหน้าหลายๆ งวด 

การยกเลิกใบเสร็จ

การลบหรือยกเลิกใบเสร็จที่ชำระผิดพลาด  คนที่ทำได้จะเป็นรหัส admin เท่านั้น

 

พิมพ์จดหมายเตือน

คุณกำหนดจำนวนวันล่าช้าในการพิมพ์จดหมายเตือนได้

เราออกแบบให้คุณพับ 3 ส่วน –> แม็กซ์ –>ติดสแตมป์  ส่งเลยครับ

 

การตัดบัญชี / เรียกคืนหนี้สูญ

หากคุณพบว่า  มีลูกหนี้ที่ล่าช้า ติดตามไม่ได้ หรือ ดำเนินเรื่องยึดหลักประกันแล้ว  คงต้องมา  “ตัดบัญชี”  นี้ออกจากการรับชำระปกติ
(แต่สัญญานี้ไม่ได้ลบจากโปรแกรมนะครับ)

รวมถึงหากลูกหนี้กลับมาไกล่เกลี่ย ชำระกันใหม่ คุณก็สามารถ “เรียกคืนหนี้สูญ” ให้สัญญาที่ตัดบัญชีนี้ กลับมาสู่การรับชำระตามปกติได้ครับ

ในรูปตัวอย่าง นายไวกูณฐ์ ทำสัญญาตั้งแต่ 29/7/2559 มาชำระเพียง 1 ครั้ง แล้วก็หายไปเลย ติดตามทั้งคนกู้คนค้ำไม่สำเร็จ ก็มาตัดบัญชีกันครับ

ตัดหนี้สูญ


Black List

หลังจากการตัดหนี้สูญแล้ว โปรแกรมพิโกจะไปบันทึกไว้ที่ข้อมูลลูกหนี้ทันที ดังรูป ที่เมื่อเราค้นหา นายไวกูณฐ์ ภาพสีบัตรประชาชนจากเดิมเป็นสีฟ้าเปลียนเป็นสีแดงครับ และ ข้อมูลด้านล่างแสดงคำว่า Black List ตามด้วยเลขที่สัญญาอ้างอิง

Black List

รายงาน

1.สัญญาใหม่
ทุกวันที่มีสัญญาใหม่เกิดขึ้นมา  คุณดูสรุปสัญญาใหม่ได้ที่รายงานนี้

 

2.รับชำระค่างวด

วันนี้มีใครมาจ่ายค่างวดบ้าง ดูรายงานสิ !

 

3.ภาระหนี้และการจัดเก็บ

ในแต่ละเดือน คุณมีงาน (ภาระ) ที่ต้องจัดเก็บหนี้ ” กี่สัญญา” และ “ใครบ้าง”  ผ่านไปครึ่งเดือน “จัดเก็บ” เป็นอย่างไร

ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

4.ลูกหนี้คงเหลือ

 

5.ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

6.นำส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน

รายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับ

และคุณสามารถพิมพ์เพื่อนำส่งได้ทันที

รายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับพิมพ์

 

7. นำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ

การตั้งค่าของระบบ

คุณสามารถใส่
1.ชื่อกิจการ ที่อยู่ ตามที่ต้องการได้เอง
2.รวมถึงการตั้งค่าปรับ ค่าทวงถาม ให้มีผลกับทุกสัญญาได้
แต่อย่าลืมว่า  ถึงตั้งไว้แต่ในบางสัญญาคุณอาจจะไม่ค่าปรับก็ได้นะครับ ตามดุลยพินิจครับ

นอกจากนั้น ยังมีส่วนของ
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
4.การกำหนดค่าบัตร RFID ของ admin และ
5.การปรับสีของตัวอักษร ลักษณะสีโฟกัสของช่อง สีแถบเมนู
(อันนี้ลูกเล่น สำหรับคนชอบปรับแต่งสีให้ถูกโฉลกครับ)

CONFIG_PICO

 

การคิดค่าใช้จ่ายติดตามทวงหนี้ ทั้งบุคคลภายนอก และ บริษัทฯ นั้น ทางสศค. กำหนดให้คิดได้ไม่เกิน 80 บาทต่อเดือน

โปรแกรมพิโกจึงออกแบบให้คำนวน “อัตโนมัติ” เมื่อลูกค้าล่าช้าครบทุกๆ 30 วัน

คาใช้จ่ายติดตามทวงหนี้

 

การเพิ่มผู้ใช้งาน

คุณสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ลูกน้องคุณได้  ตามเนื้องานครับ

“ต้องทำ” นะครับ  เพราะการทุจริตมาตรฐานคือ รับค่างวด แล้วยกเลิกบิล
add_user

การทดลองใช้งาน

ทางบริษัทฯ จะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมพิโกไว้ เพื่อให้ทางคุณรีโมทเข้ามาเล่นโปรแกรมจริงๆ ครับ

โดยก่อนรีโมทมา  ขอให้คุณศึกษา

” วิธีใช้งานจากการดู vdo สาธิตให้เข้าใจ” ก่อนนะครับ

เช่น การกดปุ่ม page down หรือ pgdn เพื่อค้นหา / การคลิกตรงไหนเพื่อรับชำระ เป็นต้น

กรุณานัดหมายรีโมทมาเพื่อทดลองใช้ที่เบอร์โทร. 081-951-5207 , 086-671-7177 ครับ

 

ก่อนซื้อระบบไปใช้

คุณและลูกน้อง ต้องเพิ่มเติมความรู้เรื่อง

1.การคิดดอกเบี้ย แบบ effective rate

2.การหาค่างวดของแต่ละเดือน

ผมแนะนำให้อ่านที่เวบนี้ครับ

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/effectiverate.aspx

และ

http://www.1359.in.th/effectiveRate/

เพื่อให้เวลาใช้งานโปรแกรมจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

และ

วิธีคำนวนของของโปรแกรม

ราคาโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

50,000 บาท
สำหรับ 1 เครื่องใช้งาน

กรณีออนไลน์จะมีค่าเช่า database server ปีละ 5,000 บาท

 

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมด้วย

1.คอมพิวเตอร์

– ใช้วินโดวส์ 7 ,8.1 และ 10   หากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ แนะนำลงวินโดวส์ 10 เท่านั้นครับ
*** ไม่ลงวินโดวส์แบบ Ghost ***

– สเปกคอมฯ 
CPU : Intel core i3 3100
Ram : 4 – 8  GB.
Harddisk : 1 TB. 7200 rpm. หรือ SSD 120 GB.
โดยให้แบ่ง 2 พาร์ทิชั่น C: , D: เท่าๆ กัน
VGA,Sound,Lan On board

computer

 

 

 

 

 

 

 


2.เครื่องสำรองไฟ

ขนาด 1,000 VA
หากเป็นหน้าจอดิจิตอลได้ จะทำให้เห็นกำลังไฟ หรือ ระดับแบตเตอรี่

ups

ups

 

 

 

 

 

 

 

3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ใช้รุ่น TRK2700 RB เท่านั้น

*** ซื้อผิดใช้งานไม่ได้นะครับ***

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

ใช้ยี่ห้อ Epson LQ310

epson lq310

 

 

 

และใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 ” แบบ 2 ชั้น และตลับหมึกของ Epson

 

5.เครื่องอ่านเขียน RFID CR501

 

 

 

 

 

 

6.แฟลชไดร์ฟ
ขนาด 4 – 8 GB. เพื่อใช้สำรองข้อมูล

 

การรับประกัน

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน  อุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

 

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่ 2 วิธีครับ
1.ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

โดยเราจะช่วยติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งานให้พอเข้าใจเลยครับ  ส่วนหากยังไม่เข้าใจก็โทร.กลับมาให้รีโมทสอนเพิ่มเติมได้ครับ
ดังนั้นเครื่องที่จะติดตั้ง “ต้อง” สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้   หากลูกค้าบางรายต้องการให้เรา “บล็อกไม่ให้ลูกน้องใช้งานเวบไซค์ต่างๆ” แต่ยังรีโมทได้ ตรงนี้ทางเราช่วยเหลือให้ได้ครับ

2.ติดตั้ง ณ จุดใช้งาน

จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 – 18,000 บาท ขึ้นกับระยะทางตามระเบียบบริษัทฯ

การให้บริการหลังการขาย

เวลาลูกค้ามีปัญหาทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  เราจะให้บริการช่วยเหลือดังนี้ครับ
1.โทร.หาเราทันที   เพื่อสอบถามปัญหา
2.ใช้ไลน์ (line) ถ่ายรูปปัญหาที่แสดงขึ้นมา แล้วแชทโต้ตอบกัน

หรือหากกำลังดูจากมือถือ ให้เพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

3.รีโมทผ่านทีมวิวเวอร์ (teamviewer) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาครับ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 1 เดือนนับจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว
หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปครับ
4.ไป ณ ที่ตั้งของลูกค้า ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ ครับ ซึ่งเราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตกลงให้ทีมงานเดินทางไปแก้ไขครับ

 

 

ลูกค้าที่ใช้งาน โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance)

กำแพงเพชร

  • บริษัท นิวสันติ 999 ลีสซิ่ง จำกัด  สิงหาคม  2560 จำนวน 3 เครื่อง

สุรินทร์

  • บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด สิงหาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง