โปรแกรมพิโคไฟแนนซ์

By | 08/04/2017

พิโคไฟแนนซ์

โปรแกรมพิโคไฟแนนซ์นี้

ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เพื่อให้

” ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ” ของคุณ

ทำงานในการรับชำระค่างวดได้ถูกต้องด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ effective rate และพิมพ์ใบเสร็จพร้อมจดหมายแจ้งหนี้

แก้ปัญหาลูกหนี้มาชำระไม่ครบตามค่างวดบ้าง จ่ายเกินทำให้ตัดเงินต้นบ้าง ซึ่งการคำนวนด้วยมือ หรือ excel อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

มีรายงานที่ออกแบบตามประกาศเพื่อนำส่งได้ทันที

——— อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล ———–

กำหนดวางจำหน่าย 15 ก.ค.60

pico_finance

รายละเอียดของโปรแกรมพิโคไฟแนนซ์

1.สัญญา

2.รับชำระค่างวด

3.ปิดสัญญา

4.รายงาน

-สัญญาใหม่

-รับชำระค่างวด

-ลูกหนี้คงเหลือ

-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

-นำส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน

ราคา

35,000 บาทสำหรับ 1 เครื่องใช้งาน

และ 17,500 บาท สำหรับเครื่องถัดไปภายในสำนักงานเดียวกัน

กรณีออนไลน์จะมีค่าเช่า database server ปีละ 5,000 บาท

 

การรับประกัน

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน  อุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

 

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่ 2 วิธีครับ
1.ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

โดยเราจะช่วยติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งานให้พอเข้าใจเลยครับ  ส่วนหากยังไม่เข้าใจก็โทร.กลับมาให้รีโมทสอนเพิ่มเติมได้ครับ
ดังนั้นเครื่องที่จะติดตั้ง “ต้อง” สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้   หากลูกค้าบางรายต้องการให้เรา “บล็อกไม่ให้ลูกน้องใช้งานเวบไซค์ต่างๆ” แต่ยังรีโมทได้ ตรงนี้ทางเราช่วยเหลือให้ได้ครับ

2.ติดตั้ง ณ จุดใช้งาน

จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 – 18,000 บาท ขึ้นกับระยะทางตามระเบียบบริษัทฯ

การให้บริการหลังการขาย

เวลาลูกค้ามีปัญหาทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  เราจะให้บริการช่วยเหลือดังนี้ครับ
1.โทร.หาเราทันที   เพื่อสอบถามปัญหา
2.ใช้ไลน์ (line) ถ่ายรูปปัญหาที่แสดงขึ้นมา แล้วแชทโต้ตอบกัน   ซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมของลูกค้าที่ใช้ไลน์มาก

หรือหากกำลังดูจากมือถือ ให้เพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

3.รีโมทผ่านทีมวิวเวอร์ (teamviewer) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาครับ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 1 เดือนนับจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว
หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปครับ
4.ไป ณ ที่ตั้งของลูกค้า ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ ครับ ซึ่งเราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตกลงให้ทีมงานเดินทางไปแก้ไขครับ