โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

By | 08/04/2017

โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ : Pico 1.4.20

ออกแบบมาเพื่อธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
โดยยึดราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง

เพื่อให้ ” ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ” ของคุณได้ใช้งานครับ

โปรแกรมจะทำงานในการรับชำระค่างวดด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ effective rate
และพิมพ์ใบเสร็จพร้อมจดหมายแจ้งหนี้

แก้ปัญหาลูกหนี้มาชำระไม่ครบตามค่างวดบ้าง จ่ายเกินทำให้ตัดเงินต้นบ้าง
ซึ่งการคำนวนด้วยมือ หรือ excel หากจำนวนลูกหนี้มากจะใช้เวลาทำงานมาก หรือ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

มีรายงานที่ออกแบบตามประกาศเพื่อนำส่งได้ทันที

คุณสมบัติโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์โดยสรุป

1.ลูกหนี้
+เพิ่มข้อมูลผ่านการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยดึงชื่อสกุล ที่อยู่และรูปภาพบัตรเข้าระบบ
+สามารถเพิ่มเบอร์โทร. ที่อยู่ปัจจุบันได้
+ระบบตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรอัตโนมัติ
+ระบบแสดงความเป็น Black List ทันทีที่เรียกข้อมูล
+การค้นหาย้อนหลังทำได้ง่ายโดยค้นผ่านชื่อ หรือ นามสกุล
+แสดงยอดสถานะกู้หลัก หรือ กู้ร่วม

2.สัญญา
+รองรับจำนวนสัญญาได้ 9,999,999 สัญญา
(น่าจะเพียงพอนะครับ แต่หากใครไม่พอเพิ่มให้ได้ครับ)
+มีการบันทึกผู้กู้หลัก ผู้กู้ร่วม และคนค้ำประกัน โดยรวมกันสูงสุด 4 คน ต่อ 1 สัญญา
+ก.อัตราดอกเบี้ย
ข.ค่าปรับผิดนัด
ค.ค่าธรรมเนียม
ใช้วิธีคิดแบบ effective  rate
ส่วนค่าปรับทวงถาม คิดเป็นบาท
(อย่าลืมว่า ไม่เกิน 80 บาทนะครับ)
+ในแต่ละสัญญาเลือกใส่อัตราดอกเบี้ยได้เอง
+ระบบจำกัดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทเท่านั้น
+เลือกวันที่ชำระวันเริ่มต้นได้เอง
คุณจะเลือกแบบวันที่เดียวกันในเดือนถัดไป
หรือ ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
หรือ ทุกวันที่…  ได้ครับ
+พิมพ์สัญญาในรูปแบบ 1 หน้าA4 แบบกระชับเป็นหลักฐาน
และสัญญามีสาระสำคัญตามประกาศของ สศค. ครับ
+การลบสัญญาจะทำไม่ได้หากมีการรับชำระแล้ว
+แสดงจำนวนเงินที่ผู้กู้หลัก และ ผู้กู้ร่วม เคยทำสัญญาไว้ เพื่อป้องกันการกู้เกินวงเงิน

3.รับชำระ
+รับชำระได้ทุกกรณี มาก่อน มาตรงวัน มาล่าช้า และ เงินครบ เงินขาด เงินเกิน
+มาล่าช้าระบบคิดค่าปรับตามที่ตั้งค่า
+ใบเสร็จมีสาระสำคัญตามประกาศ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับงวดถัดไป
+ระบบจะคำนวนเงินต้น ดอกเบี้ยใหม่ทันทีที่มีการรับชำระค่างวด

4.จดหมายเตือน
+กำหนดจำนวนวันเพื่อออกจดหมายเตือนได้

5.ตัดบัญชี
+ตัดบัญชีที่มีปัญหาค้างชำระ โดยระบบจะบันทึกให้ลูกหนี้เป็น Black List ทันที
+และเรียกคืนกลับมาได้

6.ผู้ใช้งาน
+จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้
+admin สามารถได้สิทธิ์ทุกอย่างเช่น ยกเลิกใบเสร็จ

7.รายงาน
+สัญญาใหม่
+รับชำระค่างวด
+ภาระหนี้ และ การจัดเก็บ
+ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ
+สัญญาที่ปิดแล้ว
+ รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย เพื่อนำส่ง สศค.
+ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับนำส่ง


รายละเอียดของโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

การเข้าใช้งาน

ระบบถูกออกแบบให้มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานทั้งแบบ
1.คีย์รหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน หรือ

2.เพื่อป้องกันการแอบเห็น password จึงทำมารองรับระบบบัตร RFID
ซึ่งทำให้เข้าโปรแกรมเพียงแตะบัตรเข้าไปครับ

พิโกไฟแนนซ์

การ login เข้าใช้งานโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์


ข้อมูลลูกค้า

เพื่อความง่ายแต่ถูกต้อง เราจึงออกแบบโปรแกรมพิโกให้อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยเครื่องอ่านบัตร

แต่หากคุณต้องเจอลูกค้าที่ chip สกปรก แล้วอ่านไม่ได้
***เตรียมยางลบ***
ไว้ขัดทำความสะอาดด้วยครับ
ซึ่งหากยังอ่านไม่ได้ก็ “ต้องคีย์เข้า” เองตรงๆ ครับ

การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนลูกค้า

การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนลูกค้า

หากพนักงานและลูกค้าคุณพลาด ไม่ทันได้สังเกตุว่า “บัตรปชช. หมดอายุแล้ว”

ไม่เป็นไรครับ ระบบก็จะแสดงแถบสีแดงคาด Expired ให้ครับ

บัตรหมดอายุ

บัตรหมดอายุ

ส่วนบัตรที่ปกตินั้น ก็เช่นบัตรของผมดังรูปด้านล่างนี้ครับ

พิโกไฟแนนซ์

การอ่านข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

การเพิ่มข้อมูลทั้ง “ผู้กู้ ”  “ผู้กู้ร่วม ” และ “ผู้ค้ำประกัน”


สัญญา

ในระบบออกแบบให้

นายดำ เป็นผู้กู้
นางสี มาเป็นผู้กู้ร่วม
ตามี มาเป็นคนค้ำ
ยายมา ก็ขอมากู้ร่วม
รวม 4 คน อย่างนี้ หรือ สูงสุดได้ 10 คนทั้งผู้กู้หลัก กู้ร่วมและคนค้ำครับ
โดยด้านท้ายนามสกุล จะมีวงเล็บตัวเลข แสดงวงเงินที่ลูกค้ารายนั้นๆ มากู้ไปแล้ว

promisepico

 

และในส่วน “หลักประกัน”

คุณสามารถกำหนดชนิดหลักประกันได้ตามใจ เช่น รถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ที่นอน แอร์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตัวอย่าง : รถจักรยานยนต์

motorcycle


โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

 

ที่นอน

ที่นอน


คอมพิวเตอร์

คอม

ที่ทำได้เพราะเราให้คุณสร้างหลักประกันและหัวข้อรายละเอียดได้เอง  อีกทั้งหากเป็นประเภทหลักประกันเดียวกัน  ก็ใช้หัวข้อที่ทำไว้ได้ทันที

ตัวอย่างสัญญาจากโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

และหน้าที่ 2  เพราะสัญญานี้มีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม รวมกันถึง 8 รายด้วยกัน

 

ตัวอย่างการ์ดลูกหนี้ตอนทำสัญญาใหม่

 

การทำสัญญาใหม่

 

การทำสัญญาที่มีค่าปรับ ค่าธรรมเนียม

 

การบันทึกสัญญาย้อนหลัง (กรณีคุณใช้ระบบอื่นมาก่อน)

และชำระค่างวดย้อนหลัง จะทำได้เฉพาะผู้ใช้งานรหัส admin เท่านั้น

การแก้ไขหลักประกันของสัญญาที่บันทึกไปแล้ว


การรับชำระค่างวด

ทำได้โดย
1.เลือกจากชื่อ หรือ นามสกุลของลูกหนี้ครับ
2.แล้วเลือกสัญญาขึ้นมา
3.กรณีลูกหนี้โอนเงินมา ไม่ตรงวันปัจจุบัน ให้คลิก “วันที่ชำระ” เพื่อเลือกวันที่
4.ใส่ยอดชำระ แล้วบันทึก
ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จให้ทันที  และแสดงผลที่รายงานรับชำระครับ

รับชำระค่างวดพิโก


ตัวอย่างใบเสร็จ

 

การชำระค่างวดแบบปกติ : ลูกค้ามาชำระ “ตรงวัน ” และ ” จ่ายครบ”

 

กรณีมา “ล่าช้า” + “จ่ายครบ  หรือ จ่ายไม่ครบ”

 

กรณีมาจ่ายก่อนกำหนด

 

กรณีที่หายากแต่อาจมีได้ คือ มาชำระล่วงหน้าหลายๆ งวด 

การยกเลิกใบเสร็จ

การลบหรือยกเลิกใบเสร็จที่ชำระผิดพลาด  คนที่ทำได้จะเป็นรหัส admin เท่านั้น

 

พิมพ์จดหมายเตือน

คุณกำหนดจำนวนวันล่าช้าในการพิมพ์จดหมายเตือนได้

เราออกแบบให้คุณพับ 3 ส่วน –> แม็กซ์ –>ติดสแตมป์  ส่งเลยครับ

 

การตัดบัญชี / เรียกคืนหนี้สูญ

หากคุณพบว่า  มีลูกหนี้ที่ล่าช้า ติดตามไม่ได้ หรือ ดำเนินเรื่องยึดหลักประกันแล้ว  คงต้องมา  “ตัดบัญชี”  นี้ออกจากการรับชำระปกติ
(แต่สัญญานี้ไม่ได้ลบจากโปรแกรมนะครับ)

รวมถึงหากลูกหนี้กลับมาไกล่เกลี่ย ชำระกันใหม่ คุณก็สามารถ “เรียกคืนหนี้สูญ” ให้สัญญาที่ตัดบัญชีนี้ กลับมาสู่การรับชำระตามปกติได้ครับ

ในรูปตัวอย่าง นายไวกูณฐ์ ทำสัญญาตั้งแต่ 29/7/2559 มาชำระเพียง 1 ครั้ง แล้วก็หายไปเลย ติดตามทั้งคนกู้คนค้ำไม่สำเร็จ ก็มาตัดบัญชีกันครับ

ตัดหนี้สูญ


Black List

หลังจากการตัดหนี้สูญแล้ว โปรแกรมพิโกจะไปบันทึกไว้ที่ข้อมูลลูกหนี้ทันที ดังรูป ที่เมื่อเราค้นหา นายไวกูณฐ์ ภาพสีบัตรประชาชนจากเดิมเป็นสีฟ้าเปลียนเป็นสีแดงครับ และ ข้อมูลด้านล่างแสดงคำว่า Black List ตามด้วยเลขที่สัญญาอ้างอิง

Black List

รายงาน

1.สัญญาใหม่
ทุกวันที่มีสัญญาใหม่เกิดขึ้นมา  คุณดูสรุปสัญญาใหม่ได้ที่รายงานนี้

 

2.รับชำระค่างวด

วันนี้มีใครมาจ่ายค่างวดบ้าง ดูรายงานสิ !

 

3.ภาระหนี้และการจัดเก็บ

ในแต่ละเดือน คุณมีงาน (ภาระ) ที่ต้องจัดเก็บหนี้ ” กี่สัญญา” และ “ใครบ้าง”  ผ่านไปครึ่งเดือน “จัดเก็บ” เป็นอย่างไร

ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

4.ลูกหนี้คงเหลือ

 

5.ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

6.นำส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน

รายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับ

และคุณสามารถพิมพ์เพื่อนำส่งได้ทันที

รายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับพิมพ์

 

7. นำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ

การตั้งค่าของระบบ

คุณสามารถใส่
1.ชื่อกิจการ ที่อยู่ ตามที่ต้องการได้เอง
2.รวมถึงการตั้งค่าปรับ ค่าทวงถาม ให้มีผลกับทุกสัญญาได้
แต่อย่าลืมว่า  ถึงตั้งไว้แต่ในบางสัญญาคุณอาจจะไม่ค่าปรับก็ได้นะครับ ตามดุลยพินิจครับ

นอกจากนั้น ยังมีส่วนของ
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
4.การกำหนดค่าบัตร RFID ของ admin และ
5.การปรับสีของตัวอักษร ลักษณะสีโฟกัสของช่อง สีแถบเมนู
(อันนี้ลูกเล่น สำหรับคนชอบปรับแต่งสีให้ถูกโฉลกครับ)

CONFIG_PICO

 

การคิดค่าใช้จ่ายติดตามทวงหนี้ ทั้งบุคคลภายนอก และ บริษัทฯ นั้น ทางสศค. กำหนดให้คิดได้ไม่เกิน 80 บาทต่อเดือน

โปรแกรมพิโกจึงออกแบบให้คำนวน “อัตโนมัติ” เมื่อลูกค้าล่าช้าครบทุกๆ 30 วัน

คาใช้จ่ายติดตามทวงหนี้

 

การเพิ่มผู้ใช้งาน

คุณสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ลูกน้องคุณได้  ตามเนื้องานครับ

“ต้องทำ” นะครับ  เพราะการทุจริตมาตรฐานคือ รับค่างวด แล้วยกเลิกบิล
add_user

การสำรองข้อมูล

ก่อนเลิกงาน “ต้องสำรองข้อมูลระบบ” เก็บใส่แฟลชไดร์ฟไว้ด้วยครับ
เพื่อกรณีคอมเสีย เปิดคอมไม่ได้ จะทำให้เราช่วยย้ายฐานข้อมูลไปติดตั้งที่เครื่องสำรองหรือ เครื่องใหม่ได้ทันที

 

การทดลองใช้งานโปรแกรมพิโก

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งาน โดยจะเป็นรูปแบบ zip file

 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

โดยก่อนเข้าใช้งาน รบกวนไลน์มาขอรหัสทดลองใช้งานที่ไลน์นี้ครับ

หรือ

2.อยากเล่นเวอร์ชั่นล่าสุด (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ได้รับอนุมัติจาก สศค.แล้วนะครับ)

ทางบริษัทฯ จะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมพิโกไว้ เพื่อให้ทางคุณรีโมทเข้ามาเล่นโปรแกรมจริงๆ ครับ

โดยก่อนรีโมทมา  ขอให้คุณศึกษา

” วิธีใช้งานจากการดู vdo สาธิตให้เข้าใจ” ก่อนนะครับ

เช่น การกดปุ่ม page down หรือ pgdn เพื่อค้นหา / การคลิกตรงไหนเพื่อรับชำระ เป็นต้น

กรุณานัดหมายรีโมทมาเพื่อทดลองใช้ที่เบอร์โทร. 081-951-5207 , 086-671-7177 ครับ

 

ก่อนซื้อระบบไปใช้

คุณและลูกน้อง ต้องเพิ่มเติมความรู้เรื่อง

1.การคิดดอกเบี้ย แบบ effective rate

2.การหาค่างวดของแต่ละเดือน

ผมแนะนำให้อ่านที่เวบนี้ครับ

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/effectiverate.aspx

และ

http://www.1359.in.th/effectiveRate/

เพื่อให้เวลาใช้งานโปรแกรมจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

ราคาโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

50,000 บาท
สำหรับ 1 เครื่องใช้งาน (เครื่องแรก)

และหากต้องการเพิ่มเครื่องในสำนักงานเดียวกัน

ราคา 25,000 บาท สำหรับเครื่องถัดไป

 

*** สำหรับลูกค้าที่ขอให้พัฒนาระบบที่ผิดกฏหมาย ทางบริษัทฯ ไม่รับทำครับ ***

 

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมด้วย

1.คอมพิวเตอร์

– ใช้วินโดวส์ 7 ,8.1 และ 10   หากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ แนะนำลงวินโดวส์ 10 เท่านั้นครับ
*** ไม่ลงวินโดวส์แบบ Ghost ***

– สเปกคอมฯ 
CPU : Intel core i3 3100
Ram : 4 – 8  GB.
Harddisk : 1 TB. 7200 rpm. หรือ SSD 120 GB.
โดยให้แบ่ง 2 พาร์ทิชั่น C: , D: เท่าๆ กัน
VGA,Sound,Lan On board

computer

 

 

 

 

 

 

 


2.เครื่องสำรองไฟ

ขนาด 1,000 VA
หากเป็นหน้าจอดิจิตอลได้ จะทำให้เห็นกำลังไฟ หรือ ระดับแบตเตอรี่

ups

ups

 

 

 

 

 

 

 

3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ใช้รุ่น TRK2700 RB เท่านั้น

*** ซื้อผิดใช้งานไม่ได้นะครับ***

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

ใช้ยี่ห้อ Epson LQ310

epson lq310

 

 

 

และใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 ” แบบ 2 ชั้น และตลับหมึกของ Epson

 

5.เครื่องอ่านเขียน RFID CR501

 

 

 

 

 

 

6.แฟลชไดร์ฟ
ขนาด 4 – 8 GB. เพื่อใช้สำรองข้อมูล

 

การรับประกัน

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน  อุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

 

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่ 2 วิธีครับ
1.ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

โดยเราจะช่วยติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งานให้พอเข้าใจเลยครับ  ส่วนหากยังไม่เข้าใจก็โทร.กลับมาให้รีโมทสอนเพิ่มเติมได้ครับ
ดังนั้นเครื่องที่จะติดตั้ง “ต้อง” สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้   หากลูกค้าบางรายต้องการให้เรา “บล็อกไม่ให้ลูกน้องใช้งานเวบไซค์ต่างๆ” แต่ยังรีโมทได้ ตรงนี้ทางเราช่วยเหลือให้ได้ครับ

2.ติดตั้ง ณ จุดใช้งาน

จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 – 18,000 บาท ขึ้นกับระยะทางตามระเบียบบริษัทฯ

การให้บริการหลังการขาย

เวลาลูกค้ามีปัญหาทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  เราจะให้บริการช่วยเหลือดังนี้ครับ
1.โทร.หาเราทันที   เพื่อสอบถามปัญหา
2.ใช้ไลน์ (line) ถ่ายรูปปัญหาที่แสดงขึ้นมา แล้วแชทโต้ตอบกัน

หรือหากกำลังดูจากมือถือ ให้เพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

3.รีโมทผ่านทีมวิวเวอร์ (teamviewer) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาครับ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 1 เดือนนับจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว
หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปครับ
4.ไป ณ ที่ตั้งของลูกค้า ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ ครับ ซึ่งเราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตกลงให้ทีมงานเดินทางไปแก้ไขครับ

 

โปรโมชั่นแรก ทางคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ และ เครื่องสำรองไฟครับ

 

โปรโมชั่นที่ 2 เตรียมแต่คนเพื่อเรียนรู้การใช้งานครับ

 

ลูกค้าที่ใช้งาน โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance)

สุรินทร์

  • บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด สิงหาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง

กำแพงเพชร

  • บริษัท นิวสันติ 999 จำกัด

Q&A ถาม-ตอบโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

การคิดค่างวด

เราใช้สูตรหาดังรูปนี้ครับ

ขอบคุณภาพจาก https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/effectiverate.aspx

ขอบคุณภาพจาก https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/effectiverate.aspx

 

การหาดอกเบี้ย

เราคิดจากสูตรนี้ครับ

ขอบคุณภาพจาก https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/effectiverate.aspx

 

โดยผมแสดงวิธีคำนวนผ่าน vdo ชุดนี้ครับ

สำหรับท่านที่ขออนุมัติพิโคไฟแนนซ์อยู่นะครับนี่เป็นวิธีคิดด้วยมือเพื่อให้รู้พื้นฐานการหาค่างวด และ คิดดอกเบี้ยแบบ effective rate

โพสต์โดย solutionbizsoft บน 12 เมษายน 2017

เงินต้น 30,000 บาท
ดอกเบี้ย 36%
ผ่อน 12 เดือน
ค่างวดเท่ากับ 3,014 บาท
ในโปรแกรมก็คำนวนได้ตรงเท่ากันครับ

 

คำถามจากผู้ใช้งาน

Case 1 : A.ทำไมจดหมายเตือนแสดงค่างวดเพียง 549 บาท ?

จดหมายเตือน

ตอบ  เพราะลูกค้าจ่ายเงินเกินมาทุกงวด เป็นจำนวน 3 งวดติดต่อกัน
ทั้งๆ ที่ต้องจ่ายเพียงงวดละ 1,771 บาท
แต่กลับจ่ายมา 2,150 + 2,200 + 2185 = 6,535 บาท
แล้ว 549 บาทนั้น โปรแกรมพิโก ในงวดที่ 4 ครบกำหนด 11/8/2560
หากคำนวน  “ค่างวดที่ต้องได้รับ” ทั้ง 4 งวด คือ 1,771 x4 =7,084 บาท
หักจากลูกค้าชำระสะสม 3 งวด  มาแล้ว 6,535 บาท
ดังนั้น 7,084 – 6,535 = 549 บาท ณ วันที่ 11/8/2560 ครับ

เงินรวม

 

B.ทำไมเมื่อเข้ามาในหน้าจอรับชำระค่างวด แล้วเงินต้นติดลบ ?

จ่ายเกินมาทุกงวด

ตอบ
เพราะเมื่อคิดดอกเบี้ยของงวดที่ 4 ได้เท่ากับ 696.46 บาทหักกับค่างวดที่ลูกค้าต้องจ่าย 549 บาท

696.46 – 549 = -147.46 บาท

นั่นคือ การที่ลูกหนี้จ่ายเกินมาก่อนหน้าถึง 3 งวดนั่น ทำให้เงินต้นถูกตัดมาก่อนแล้ว
หากจะมาชำระพอดีๆ กับที่ระบบคำนวนบ้าง (หากนะครับ)

C. ทำไมดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันเท่ากับ 954.41 บาทนะ ?

ตอบ

คิดจากดอกเบี้ย ณ วันที่ 11/8/2560 เท่ากับ 696.46 บาท  รวมกับ
ดอกเบี้ยที่ลูกค้ามาล่าช้า 10 วัน เท่ากับ 257.95 บา

696.46 + 257.95 = 954.41 บาท ครับ

D. แล้วทำไมรวมยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายเป็น 806.95 ล่ะ ?

ตอบ

ก็หักจากเงินต้นที่จ่ายสะสมมาแล้ว -147.46 บาท

954.41 – 147.46 = 806.95  บาทครับ