โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ Pico 1.4.26

By | 08/04/2017


คุณสมบัติโดยสรุป

1.ลูกหนี้

+เพิ่มข้อมูลผ่านการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยดึงชื่อสกุล ที่อยู่และรูปภาพบัตรเข้าระบบ
+เพิ่มเบอร์โทร. ที่อยู่ปัจจุบันได้
+ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรอัตโนมัติ
+แสดง Black List ทันทีที่เรียกข้อมูล
+ค้นหาย้อนหลังทำได้ง่ายโดยค้นผ่านชื่อ หรือ นามสกุล
+แสดงยอดสถานะกู้หลัก หรือ กู้ร่วม

2.สัญญา
+รองรับจำนวนสัญญาได้ 9,999,999 สัญญา
+มีการบันทึกผู้กู้หลัก ผู้กู้ร่วม และคนค้ำประกัน โดยรวมกันสูงสุด 10 คน ต่อ 1 สัญญา
+ก.อัตราดอกเบี้ย
ข.ค่าปรับผิดนัด
ค.ค่าธรรมเนียม
ใช้วิธีคิดแบบ effective  rate
ส่วนค่าปรับทวงถาม คิดเป็นบาท
+ในแต่ละสัญญาเลือกใส่อัตราดอกเบี้ยได้เอง
+ระบบจำกัดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทเท่านั้น
+เลือกวันที่ชำระวันเริ่มต้นได้เอง
คุณจะเลือกแบบวันที่เดียวกันในเดือนถัดไป
หรือ ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
หรือ ทุกวันที่…  ได้ครับ
+พิมพ์สัญญาในรูปแบบ 1 หน้าA4 แบบกระชับเป็นหลักฐาน
และสัญญามีสาระสำคัญ ครับ
+การลบสัญญาจะทำไม่ได้หากมีการรับชำระแล้ว
+แสดงจำนวนเงินที่ผู้กู้หลัก และ ผู้กู้ร่วม เคยทำสัญญาไว้ เพื่อป้องกันการกู้เกินวงเงิน

3.รับชำระ
+รับชำระได้ทุกกรณี มาก่อน มาตรงวัน มาล่าช้า และ เงินครบ เงินขาด เงินเกิน
+มาล่าช้าระบบคิดค่าปรับตามที่ตั้งค่า
+ใบเสร็จ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับงวดถัดไป
+ระบบจะคำนวนเงินต้น ดอกเบี้ยใหม่ทันทีที่มีการรับชำระค่างวด

4.จดหมายเตือน
+กำหนดจำนวนวันเพื่อออกจดหมายเตือนได้

5.ตัดบัญชี
+ตัดบัญชีที่มีปัญหาค้างชำระ โดยระบบจะบันทึกให้ลูกหนี้เป็น Black List ทันที
+และเรียกคืนกลับมาได้

6.ผู้ใช้งาน
+จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้
+admin สามารถได้สิทธิ์ทุกอย่างเช่น ยกเลิกใบเสร็จ

7.รายงาน
+ สัญญาใหม่
+ รับชำระค่างวด
+ ภาระหนี้ และ การจัดเก็บ
+ ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ
+ สัญญาที่ปิดแล้ว
+ รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย
+ ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับนำส่ง


คุณสมบัติโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์แบบละเอียด

การเข้าใช้งาน

ระบบถูกออกแบบให้มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานทั้งแบบ
1.คีย์รหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน หรือ

2.เพื่อป้องกันการแอบเห็น password จึงทำมารองรับระบบบัตร RFID
ซึ่งทำให้เข้าโปรแกรมเพียงแตะบัตรเข้าไปครับ

ทำไมถึงต้องมีระบบ RFID
เพราะป้องกันลูกน้อง “แอบเห็นรหัสผ่านเจ้าของ” แล้วก็จะไป “ยกเลิกใบเสร็จ” เก็บตังค์เข้ากระเป๋าครับ

พิโกไฟแนนซ์

การ login เข้าใช้งานโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์


ข้อมูลลูกค้า (คนกู้หลัก กู้ร่วม คนค้ำประกัน)

เพื่อความง่าย ถูกต้องและเร็ว

เราจึงออกแบบโปรแกรมพิโกให้อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยเครื่องอ่านบัตร

แต่หากคุณต้องเจอลูกค้าที่ chip สกปรก แล้วอ่านไม่ได้
***เตรียมยางลบ***
ไว้ขัดทำความสะอาดด้วยครับ
ซึ่งหากยังอ่านไม่ได้ก็ “ต้องคีย์เข้า” เองตรงๆ ครับ

หากพนักงานและลูกค้าคุณพลาด ไม่ทันได้สังเกตุว่า “บัตรปชช. หมดอายุแล้ว”

ไม่เป็นไรครับ ระบบก็จะแสดงแถบสีแดงคาด Expired ให้ครับ

ตัวอย่างบัตรหมดอายุ

ส่วนบัตรที่ปกตินั้น ก็เช่นบัตรของผมดังรูปด้านล่างนี้ครับ

พิโกไฟแนนซ์

การอ่านข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน

ตัวอย่าง vdo
การเพิ่มข้อมูลลูกหนี้


สัญญา

ในระบบออกแบบให้

นายดำ เป็นผู้กู้
นางสี มาเป็นผู้กู้ร่วม
ตามี มาเป็นคนค้ำ
ยายมา ก็ขอมากู้ร่วม
รวม 4 คน อย่างนี้ หรือ สูงสุดได้ 10 คนทั้งผู้กู้หลัก กู้ร่วมและคนค้ำครับ
โดยด้านท้ายนามสกุล จะมีวงเล็บตัวเลข แสดงวงเงินที่ลูกค้ารายนั้นๆ มากู้ไปแล้ว

promisepico

 

และในส่วน “หลักประกัน”

คุณสามารถกำหนดชนิดหลักประกันได้ตามใจ เช่น รถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ที่นอน แอร์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตัวอย่าง : รถจักรยานยนต์


โฉนดที่ดิน

 

ที่นอน


คอมพิวเตอร์

คอม

ที่ทำได้เพราะเราให้คุณสร้างหลักประกันและหัวข้อรายละเอียดได้เอง
อีกทั้งหากเป็นประเภทหลักประกันเดียวกัน  ก็ใช้หัวข้อที่ทำไว้ได้ทันที

ตัวอย่าง vdo
การทำสัญญาแบบ  ” ไม่มีหลักประกัน ”

ตัวอย่าง vdo
การทำสัญญาใหม่แบบ ” มีหลักประกัน ”

ตัวอย่าง vdo
การคิดดอกเบี้ย  ในแต่ละสัญญาคุณสามารถเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้เอง

ตัวอย่างการ์ดลูกหนี้ตอนทำสัญญาใหม่


การรับชำระค่างวด

ทำได้โดย
1.เลือกจากชื่อ หรือ นามสกุลของลูกหนี้ครับ
2.แล้วเลือกสัญญาขึ้นมา
3.กรณีลูกหนี้โอนเงินมา ไม่ตรงวันปัจจุบัน ให้คลิก “วันที่ชำระ” เพื่อเลือกวันที่
4.ใส่ยอดชำระ แล้วบันทึก
ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จให้ทันที  และแสดงผลที่รายงานรับชำระครับ


ตัวอย่างใบเสร็จพร้อมใบแจ้งหนี้

กรณีจ่ายครบ แต่เรื่องวันที่มาจ่าย มี 3 กรณี คือ ตรง ช้า และมาก่อน

ตัวอย่าง vdo
ลูกค้ามาตรงวันครบกำหนดชำระ และ จ่ายค่างวดครบถ้วน

ตัวอย่าง vdo
ลูกค้ามาช้า แต่จ่ายครบตามค่างวด

ตัวอย่าง vdo
ลูกค้ามาก่อนวันกำหนด และจ่ายครบตามค่างวด

 

กรณีเงินไม่พอ จ่ายขาด แต่มา ตรง , ช้าและมาก่อน

ตัวอย่าง vdo
ลูกค้ามาตรงวันกำหนดชำระ แต่เงินไม่พอค่างวด

ตัวอย่าง vdo
ลูกค้ามาช้า และ เงินไม่ครบ

ตัวอย่าง vdo
ลูกค้ามาก่อน แต่เงินกับไม่พอค่างวด

มีลูกค้าหลายท่านโทร.เข้ามาถามเพิ่ม ในประเด็นเดียวกัน

1.ลูกหนี้มาชำระตรงวันที่กำหนด แต่มาจ่ายไม่ครบ งวดหน้าระบบคำนวนให้จ่ายเท่าไร ?

ผมยกตัวอย่างให้เห็นก่อนเลย
ให้ลูกหนี้กู้เงิน 50,000 บาท
คิดดอกเบี้ย 24 %ต่อปี
ระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ทำสัญญา 20/10/2560
วันแรกที่ต้องชำระ 20/11/2560

กู้50000ดอก24

จะได้ค่างวดที่ต้องส่ง 4,728 บาทต่อเดือน

ลูกหนี้มาตรงวันแต่ “มีตังค์มาจ่ายไม่ครบ” มีมาเพียง 2,728 บาทเท่านั้น
(ผมทำตัวเลขให้เหลือยอดค้างจ่ายง่ายๆ ก่อนนะครับ)

ระบบจะไปตัดดอกเบี้ยก่อน ตามด้วยไปตัดเงินต้น

จะทำให้ลูกหนี้ค้างจ่าย 2,000 บาท

ใบเสร็จใบแจ้งหนี้

 

ใบแจ้งหนี้จะแสดงยอดหนี้ (หากมาตรงวัน) ที่ 4,728 + 2,000 = 6,728 บาท

2.แล้วหากรอบหน้าลูกหนี้รายนี้มา แต่มาล่าช้าล่ะ  ระบบจะคำนวนอย่างไร ?

ตอบ โปรแกรมจะคำนวนค่าปรับจากเงินต้นคงเหลือครับ  ดูวิธีคิดง่ายๆ จากรูปภาพเลยครับ

 

3.โปรแกรมคิดลำดับการรับเงินอย่างไร จะไปตัดอะไรก่อน

ตอบ ตัดค่าทวงถาม –> ค่าปรับ –> ดอกเบี้ย —> เงินต้น

 

 

 

การยกเลิกใบเสร็จ

การลบหรือยกเลิกใบเสร็จที่ชำระผิดพลาด  คนที่ทำได้จะเป็นรหัส admin เท่านั้น

 

พิมพ์จดหมายเตือน

คุณกำหนดจำนวนวันล่าช้าในการพิมพ์จดหมายเตือนได้

เราออกแบบให้คุณ

พับ 3 ส่วน –> แม็กซ์ –>ติดสแตมป์  ส่งเลยครับ

 

การตัดบัญชี / เรียกคืนหนี้สูญ

หากคุณพบว่า  มีลูกหนี้ที่ล่าช้า ติดตามไม่ได้ หรือ ดำเนินเรื่องยึดหลักประกันแล้ว
คงต้องมา  “ตัดบัญชี”  นี้ออกจากการรับชำระปกติ
(แต่สัญญานี้ไม่ได้ลบจากโปรแกรมนะครับ)

รวมถึงหากลูกหนี้กลับมาไกล่เกลี่ย ชำระกันใหม่
คุณก็สามารถ “เรียกคืนหนี้สูญ” ให้สัญญาที่ตัดบัญชีนี้ กลับมาสู่การรับชำระตามปกติได้ครับ

ในรูปตัวอย่าง นายไวกูณฐ์ ทำสัญญาตั้งแต่ 29/7/2559 มาชำระเพียง 1 ครั้ง
แล้วก็หายไปเลย ติดตามทั้งคนกู้คนค้ำไม่สำเร็จ ก็มาตัดบัญชีกันครับ

ตัดหนี้สูญ


Black List

หลังจากการตัดหนี้สูญแล้ว โปรแกรมพิโกจะไปบันทึกไว้ที่ข้อมูลลูกหนี้ทันที ดังรูป
เมื่อเราค้นหา นายไวกูณฐ์ ภาพสีบัตรประชาชนจากเดิมเป็นสีฟ้าเปลียนเป็นสีแดงครับ
และ ข้อมูลด้านล่างแสดงคำว่า Black List ตามด้วยเลขที่สัญญาอ้างอิง

Black List

รายงาน

1.สัญญาใหม่

ทุกวันที่มีสัญญาใหม่เกิดขึ้นมา  คุณดูสรุปสัญญาใหม่ได้ที่รายงานนี้

 

2.รับชำระค่างวด

วันนี้มีใครมาจ่ายค่างวดบ้าง ดูรายงานสิ !

 

3.ภาระหนี้และการจัดเก็บ

ในแต่ละเดือน คุณมีงาน (ภาระ) ที่ต้องจัดเก็บหนี้ ” กี่สัญญา” และ “ใครบ้าง”  ผ่านไปครึ่งเดือน “จัดเก็บ” เป็นอย่างไร

ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

4.ลูกหนี้คงเหลือ

 

5.ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

 

6.รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย

และคุณสามารถพิมพ์เพื่อนำส่งได้ทันที

7. นำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตัวอย่าง vdo
การใช้รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

การตั้งค่าของระบบ

คุณสามารถใส่
1.ชื่อกิจการ ที่อยู่ ตามที่ต้องการได้เอง
2.รวมถึงการตั้งค่าปรับ ค่าทวงถาม ให้มีผลกับทุกสัญญาได้
แต่อย่าลืมว่า  ถึงตั้งไว้แต่ในบางสัญญาคุณอาจจะไม่ค่าปรับก็ได้นะครับ ตามดุลยพินิจครับ

นอกจากนั้น ยังมีส่วนของ
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
4.การกำหนดค่าบัตร RFID ของ admin และ
5.การปรับสีของตัวอักษร ลักษณะสีโฟกัสของช่อง สีแถบเมนู
(อันนี้ลูกเล่น สำหรับคนชอบปรับแต่งสีให้ถูกโฉลกครับ)

CONFIG_PICO

 

การคิดค่าใช้จ่ายติดตามทวงหนี้ ทั้งบุคคลภายนอก และ บริษัทฯ นั้น  กำหนดให้คิดได้ไม่เกิน 80 บาทต่อเดือน

โปรแกรมพิโกจึงออกแบบให้คำนวน “อัตโนมัติ” เมื่อลูกค้าล่าช้าครบทุกๆ 30 วัน

คาใช้จ่ายติดตามทวงหนี้

 

ตัวอย่าง vdo
วิธีการตั้งค่าโปรแกรมพิโกก่อนใช้งาน

ตัวอย่าง vdo
เพื่อสร้างอารมณ์ในการทำงาน เปลี่ยนโลโก้กัน

ตัวอย่าง vdo
บางครั้งต้องเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใช้งาน เปลี่ยนกันง่ายๆ อย่างนี้เลยครับ

การเพิ่มผู้ใช้งาน

คุณสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ลูกน้องคุณได้  ตามเนื้องานครับ

“ต้องทำ” นะครับ  เพราะการทุจริตมาตรฐานคือ รับค่างวด แล้วยกเลิกบิล
add_user

ตัวอย่าง vdo
วิธีการเพิ่มลูกน้องในการใช้งานโปรแกรมพิโก


การสำรองข้อมูล

ก่อนเลิกงาน “ต้องสำรองข้อมูลระบบ” เก็บใส่แฟลชไดร์ฟไว้ด้วยครับ
เพื่อกรณีคอมเสีย เปิดคอมไม่ได้ จะทำให้เราช่วยย้ายฐานข้อมูลไปติดตั้งที่เครื่องสำรองหรือ เครื่องใหม่ได้ทันที

 
การทดลองใช้งานโปรแกรมพิโก

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งาน โดยจะเป็นรูปแบบ zip file

 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

โดยก่อนเข้าใช้งาน รบกวนไลน์มาขอรหัสทดลองใช้งานที่ไลน์นี้ครับ

Line official ของบริษัท โซลูชั่นบิสซอฟต์ จำกัด

 

ราคาโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์

50,000 บาท
สำหรับ 1 เครื่องใช้งาน (เครื่องแรก)

และหากต้องการเพิ่มเครื่องในสำนักงานเดียวกัน

ราคา 25,000 บาท สำหรับเครื่องถัดไป

 

*** สำหรับลูกค้าที่ขอให้พัฒนาระบบที่ผิดกฏหมาย ทางบริษัทฯ ไม่รับทำครับ ***

 

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมด้วย

1.คอมพิวเตอร์
ราคา call บาท
– ใช้วินโดวส์ 7 ,8.1 และ 10   หากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ แนะนำลงวินโดวส์ 10 เท่านั้นครับ
*** ไม่ลงวินโดวส์แบบ Ghost ***

– สเปกคอมฯ ที่แนะนำ
CPU : Intel core i3 7100
Ram : 4 – 8  GB.
Harddisk : 1 TB. 5400 rpm. หรือ SSD 120 GB.
โดยให้แบ่ง 2 พาร์ทิชั่น C: , D: เท่าๆ กัน
VGA,Sound,Lan On board

computer

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับราคา ขอบคุณภาพจาก Acer

 

 

 

 

 

 

 


2.เครื่องสำรองไฟ

ราคา 1,600 บาท
ขนาด 1,000 VA
หากเป็นหน้าจอดิจิตอลได้ จะทำให้เห็นกำลังไฟ หรือ ระดับแบตเตอรี่

 

3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ราคา 2,350 บาท
ใช้รุ่น TRK2700 RB เท่านั้น

*** ซื้อผิดใช้งานไม่ได้นะครับ***

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

ราคา 7,900 บาท
ใช้ยี่ห้อ Epson LQ310

epson lq310

 

 

 

และใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 ” แบบ 2 ชั้น และตลับหมึกของ Epson

 

5.เครื่องอ่านเขียน RFID CR501 + Key RFID 2 อัน
ราคา 2,200 บาท

 

 

 

 

 

 

6.แฟลชไดร์ฟ
ขนาด 4 – 8 GB. เพื่อใช้สำรองข้อมูล

การรับประกัน

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน  อุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่ 2 วิธีครับ
1.ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

โดยเราจะช่วยติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งานให้พอเข้าใจเลยครับ  ส่วนหากยังไม่เข้าใจก็โทร.กลับมาให้รีโมทสอนเพิ่มเติมได้ครับ
ดังนั้นเครื่องที่จะติดตั้ง “ต้อง” สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้   หากลูกค้าบางรายต้องการให้เรา “บล็อกไม่ให้ลูกน้องใช้งานเวบไซค์ต่างๆ” แต่ยังรีโมทได้ ตรงนี้ทางเราช่วยเหลือให้ได้ครับ

2.ติดตั้ง ณ จุดใช้งาน

จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 – 18,000 บาท ขึ้นกับระยะทางตามระเบียบบริษัทฯ

Service

การให้บริการ

Line ของบริษัทฯ สำหรับฝ่าย it support

หรือหากกำลังดูจากมือถือ ให้เพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

 

โปรโมชั่นแรก

ทางคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ และ เครื่องสำรองไฟครับ

 

โปรโมชั่นที่ 2

เตรียมแต่คนเพื่อเรียนรู้การใช้งานครับ

 

คำถามจากผู้ใช้งาน

Case 1 : A.ทำไมจดหมายเตือนแสดงค่างวดเพียง 549 บาท ?

จดหมายเตือน

ตอบ  เพราะลูกค้าจ่ายเงินเกินมาทุกงวด เป็นจำนวน 3 งวดติดต่อกัน
ทั้งๆ ที่ต้องจ่ายเพียงงวดละ 1,771 บาท
แต่กลับจ่ายมา 2,150 + 2,200 + 2185 = 6,535 บาท
แล้ว 549 บาทนั้น โปรแกรมพิโก ในงวดที่ 4 ครบกำหนด 11/8/2560
หากคำนวน  “ค่างวดที่ต้องได้รับ” ทั้ง 4 งวด คือ 1,771 x4 =7,084 บาท
หักจากลูกค้าชำระสะสม 3 งวด  มาแล้ว 6,535 บาท
ดังนั้น 7,084 – 6,535 = 549 บาท ณ วันที่ 11/8/2560 ครับ

เงินรวม

 

B.ทำไมเมื่อเข้ามาในหน้าจอรับชำระค่างวด แล้วเงินต้นติดลบ ?

จ่ายเกินมาทุกงวด

ตอบ
เพราะเมื่อคิดดอกเบี้ยของงวดที่ 4 ได้เท่ากับ 696.46 บาทหักกับค่างวดที่ลูกค้าต้องจ่าย 549 บาท

696.46 – 549 = -147.46 บาท

นั่นคือ การที่ลูกหนี้จ่ายเกินมาก่อนหน้าถึง 3 งวดนั่น ทำให้เงินต้นถูกตัดมาก่อนแล้ว
หากจะมาชำระพอดีๆ กับที่ระบบคำนวนบ้าง (หากนะครับ)

C. ทำไมดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันเท่ากับ 954.41 บาทนะ ?

ตอบ

คิดจากดอกเบี้ย ณ วันที่ 11/8/2560 เท่ากับ 696.46 บาท  รวมกับ
ดอกเบี้ยที่ลูกค้ามาล่าช้า 10 วัน เท่ากับ 257.95 บา

696.46 + 257.95 = 954.41 บาท ครับ

D. แล้วทำไมรวมยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายเป็น 806.95 ล่ะ ?

ตอบ

ก็หักจากเงินต้นที่จ่ายสะสมมาแล้ว -147.46 บาท

954.41 – 147.46 = 806.95  บาทครับ