โปรแกรมเงินกู้รายวัน 3.0 ( Loan 3.0 )

By | 05/07/2014

loan_spelled_on_toy_brick_450

เวอร์ชั่น 3.0 นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อระบบเงินกู้ “รายวัน” โดยเฉพาะ  สำหรับรายที่มีลูกหนี้ “หลายสาย + ไม่จำกัดจำนวน”

แต่โปรแกรมเงินกู้ 3.0 นี้ นอกจากสามารถเพิ่มเครื่องใช้งานเพื่อช่วยรับชำระค่างวดได้แล้ว  ยังมีการนำใบรายวันแปลงเป็น Excel ใส่ในสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเบล็ตพีซี เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนี้  เมื่อพนักงานกลับมาถึงสำนักงานแล้ว  เพียงนำไฟล์ Excel ที่บันทึการรับชำระหนี้มา “นำเข้า” โปรแกรม ก็เสร็จทันที    ทำให้ในแต่ละสาย สามารถสรุปยอดเงินภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับ

คุณสมบัติของโปรแกรมเงินกู้รายวัน loan 3.0

1.ลูกหนี้
– รองรับได้ไม่จำกัดจำนวน
– สร้างสาย ในการจัดเก็บได้เอง ตั้งชื่อสายเองครับ
– ระบบจำชื่อสกุล ที่อยู่ให้ เช่น สมชาย ใจดี มากู้ 1 ครั้งเรียบร้อย ครั้้งที่ 2 มาขอกู้ใหม่ เพียงแค่ค้นชื่อเจอ ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรที่เคยบันทึกไว้ก็แสดงขึ้นมา   ประหยัดเวลาไม่ต้องพิมพ์ซ้ำครับ

2.ตั้งค่าให้มีวันหยุดได้
เช่น หยุดวันเสาร์อาทิตย์  วันปีใหม่  วันเกิดบริษัทฯ โดยให้มีผลกับทุกสัญญา หรือ บางสัญญาก็ได้

3.วิธีคำนวนค่างวด
เช่น เงินต้น 10,000 บาท  ดอกเบี้ย 2,000 บาท รวม 12,000 บาท
ถ้าให้ลูกหนี้ใช้ระยะเวลา 24 วัน  เขาต้องส่งวันละ 500 บาท  แต่ลูกหนี้อาจร้องขอเพราะมันเกินความสามารถในการผ่อนชำระได้  ขอปรับเป็นวันละ 150 บาท เพื่อให้ส่งได้เป็นประจำ
โปรแกรมก็ทำได้ และ กลายมาเป็นการยึดหลักให้เวลาทำสัญญา ใส่เงินต้น ใส่ดอกเบี้ย  และ ใส่ค่างวดที่ลูกหนี้ “สามารถชำระได้จริง” โดย  “ไม่เน้นที่จำนวนวัน” เพื่อ ลดปัญหาหนี้เสีย และช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรต่อลูกค้า

4.การเก็บค่างวด
โปรแกรมเงินกู้รายวัน loan 3.0 นี้ เน้นการทำ “ใบรายวัน” โดยนำออก (export) เป็นไฟล์เอ็กเซล (Excel) เพื่อให้พนักงานนำใส่ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเบล็ตพีซี  ช่วยในการจัดเก็บ  ลดการใช้เอกสาร
หลังจากจัดเก็บแล้ว ส่งสมาร์ทโฟนให้เจ้าหน้าที่ธุรการดูดข้อมูลเข้าโปรแกรม  โปรแกรมจะทำการรับชำระหนี้อัตโนมัติ  พนักงานก็ส่งเงินตามยอดจริง  เป็นอันเสร็จงานการส่งค่างวด   เจ้าของสามารถดู รายงานการรับชำระค่างวดได้ทันทีว่า  วันนี้ได้รับค่างวดมาเท่าไร หรือ ดูทีละสายก็ได้ครับ

5.ประวัติการกู้
คุณสามารถค้น ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อเรียกดู ประวัติดย้อนหลังว่า ลูกค้ารายนี้เคยกู้ไปกี่สัญญา แต่ละสัญญา “ส่งตรง เร็ว ช้า” อย่างไร

6.ระบบรายจ่าย
เช่น ค่าน้ำมัน รถ A 150  รถ B 200 รวม 250 บาท
ค่าโทรศัพท์ 3,000 บาท  ค่าเงินเดือน 50,000 บาท ค่ากระดาษ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเนต ค่า…
โปรแกรมจะให้คุณบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้น  เพื่อให้คุณรู้รายจ่ายของคุณแต่ละเดือน  และยังส่งผลให้คุณรู้ กำไรขาดทุนได้ทันทีทุกเดือน (จากรายงานผลการดำเนินงาน)

7.NPL
เช่น คุณตั้งค่า NPL  มีค่าเท่ากับ 7 วัน   หากนาย ก. ขาดส่งตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.  และงวดสุดท้ายของสัญญาเป็นวันที่ 10 มิ.ย  โปรแกรมจะนับไปอีก  7 วัน  จนวันที่ 18 มิ.ย. โปรแกรมจะแสดงคำว่า NPL ต่อท้ายชื่อลูกค้าในใบรายวัน   /  รายงาน NPL ก็จะขึ้นชื่อลูกค้ารายนี้  เพื่อให้คุณพิจารณาว่า  จะตัดหนี้เสีย  หักค่าคอมฯ หรือ …

8.ใครจ่ายไม่ครบ จ่ายไม่ตรงค่างวด
คุณสามารถตรวจสอบลูกหนี้ที่ล่าช้ากว่ากำหนด ได้จากรายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระครับ  เพื่อเร่งรัดพนักงานให้ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์จากการใช้งานโปรแกรมเงินกู้รายวัน Loan 3.0

+ รู้จำนวนลูกหนี้  ยอดเงินทั้งหมด และยอดคงเหลือที่คุณจะได้รับ

+ รู้รายได้จากค่างวดแต่ละวัน เดือน ปี (กำหนดช่วงวันที่ดูได้)

+ การ์ดลูกหนี้ แต่ละสัญญา

+ ระบบใบรายวัน ที่ทำให้การจัดเก็บและบันทึกเป็นเรื่องง่าย

+ ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ

+ ประวัติเงินกู้

+ รายรับ – จ่าย  กำไร หรือ ขาดทุน

+ การปิดสัญญาในแต่ละเดือน

ข้อจำกัดในการใช้งานโปรแกรมเงินกู้รายวัน loan 3.0

– ใบรายวัน ซึ่งถูกสร้างเป็น excel file ในแต่ละวัน เคยมีกรณีที่พนักงานครึ้มใจอย่างไรไม่ทราบ  ไปสร้างคอลัมภ์แทรกตรงกลาง  แล้วก็ย่อจนปิดหาย แต่ทำให้เวลานำเข้าใบรายวัน “เพี้ยน” ทั้งสาย
วิธีป้องกันคือ
1.ห้ามพนักงานจัดเก็บยุ่งกับไฟล์ excel ครับ  ใครอยากเรียนรู้วิธีใช้งานให้ไปใช้ที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ  ก่อนที่จะนำเข้าใบรายวัน  ให้ “เปิดไฟล์ เพื่อตรวจดูคอลัมภ์ และ รวมยอดเงินว่า  ถูกต้อง กับที่พนักงานจัดเก็บมาหรือไม่

– โปรแกรมถูกออกแบบให้เดินทางเดียว  ไม่มีย้อนกลับ  นั่นคือ  ผิดแล้ว ยกเลิกใบเสร็จ ไม่ได้
แล้วถ้ามันผิดจริงๆ ทำอย่างไร
ตอบ  คุณต้องนำข้อมูลของเมือวานมาใช้งาน  แล้วนำเข้าใบรายวันใหม่

คุณสามารถศึกษาข้อมูลโปรแกรมเงินกู้รายวัน เวอร์ชั่น 3.0 นี้ได้จาก

1. วิดีโอสาธิตการใช้งาน

2. คู่มือการใช้งาน

ส่วนโปรแกรมทดลองใช้  ทางบริษัทฯ ยังไม่มีให้ทดลองใช้ครับ

ราคา

โปรแกรมเงินกู้ 3.0 นี้ เครื่องแรก ราคา 35,000 บาท
และเครื่องถัดไปเครื่องละ 17,500 บาท
โดยใข้งานแบบระบบแม่-ลูก (Client-Server)
หากคุณสนใจสั่งซื้อโปรแกรมนี้

 กรุณาดูวิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน   ครับ

การรับประกัน 

ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งานครับ

การติดตั้ง

ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือติดตั้งอยู่ 2 วิธีครับ
1.ฟรี  โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม ทีม-วิว-เวอร์ (teamviewer)
teamviewer

 

 

 

โดยเราจะช่วยติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งานให้พอเข้าใจเลยครับ  ส่วนหากยังไม่เข้าใจก็โทร.กลับมาให้รีโมทสอนเพิ่มเติมได้ครับ
ดังนั้นเครื่องที่จะติดตั้ง “ต้อง” สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้   หากลูกค้าบางรายต้องการให้เรา “บล็อกไม่ให้ลูกน้องใช้งานเวบไซค์ต่างๆ” แต่ยังรีโมทได้ ตรงนี้ทางเราช่วยเหลือให้ได้ครับ

2.ติดตั้ง ณ จุดใช้งาน โดยลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทาง ค่าฝึกอบรม ค่าติดตั้ง

ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 3,000 – 15,000 บาท อยู่ที่ความใกล้ไกลครับ

การให้บริการหลังการขาย

เวลาลูกค้ามีปัญหาทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  เราจะให้บริการช่วยเหลือดังนี้ครับ
1.โทร.หาเราทันที   เพื่อสอบถามปัญหา
2.ใช้ไลน์ (line) ถ่ายรูปปัญหาที่แสดงขึ้นมา แล้วแชทโต้ตอบกัน   ซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมของลูกค้าที่ใช้ไลน์มาก

หรือ หากดูจากมือถืออยู่ คุณสามารถเพิ่มเพื่อนโดยคลิกปุ่มนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

3.รีโมทผ่านทีมวิวเวอร์ (teamviewer) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาครับ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 3 เดือนนับจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว
หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปครับ
4.ไป ณ ที่ตั้งของลูกค้า ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ ครับ ซึ่งเราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตกลงให้ทีมงานเดินทางไปแก้ไขครับ

ลูกค้าที่ใช้งาน โปรแกรมเงินกู้รายวัน (LoanSQL3)

กาญจนบุรี

 • KP….  มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง

กรุงเทพมหานคร

 • บูร…. มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 • Cash Link C…. พฤศจิกายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง

ขอนแก่น

 • คุณวิท…  มิถุนายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง

เชียงราย

 • บริษัท T&T…  กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท เจที…  กันยายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง

เชียงใหม่

 • บริษัท T&T…  กันยายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท เจที…  กันยายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง

นครปฐม

 • KP…. กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง

นครราชสีมา

 • คุณณัฐ…พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง

พะเยา

 • บริษัท T&T…  กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง

พิษณุโลก

 • Bp….. มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง

มหาสารคาม

 • ร้านเจ้าส… ฟฤศจิกายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง

ยโสธร

 • ปิยวั…  กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง

ระยอง

 • ผึ้ง  พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง

ราชบุรี

 • คุณธิ…  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง

ลำปาง

 • Hap…  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 • บริษัท เจที…  กันยายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง

อุบลราชธานี

 • คุณศิริ…  กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง