คู่มือPOSMAN : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

By | 21/04/2017

    1) BarcodeMaker วิธีการใช้โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด

youtube

    – วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (GoDex RT700i)

    – วิธีการติดตั้งฟอนต์บาร์โค้ด (3of9)

    – วิธีการตั้งค่าแม่แบบบาร์โค้ด ให้ออกเครื่อง GoDexRT700i