คู่มือAgroBiz5 : ทำใบวางบิล และ รับชำระหนี้ จากลูกหนี้

By | 07/04/2017

     1) วิธีการทำใบวางบิลให้ลูกหนี้

youtube

     2) วิธีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

youtube