คู่มือAgroBiz5 : ซื้อ ส่งคืน และ ชำระหนี้ ให้เจ้าหนี้

By | 07/04/2017

     1) วิธีการบันทึกบิลซื้อสินค้า

youtube

     2) วิธีการส่งสินค้าคืนให้ผู้จำหน่าย

youtube

     3) วิธีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

youtube