คู่มือAgroBiz5 : เพิ่มเติม (สำหรับเจ้าของ)

By | 07/04/2017

     1) วิธีการยกเลิกใบเสร็จ (กรณีที่ทำบิลผิด)

youtube

     2) วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ (แคชเชียร์)

youtube

     3) ประวัติราคาทุน

youtube

     4) ดูความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card)

youtube

     5) รายงาน