คู่มือโปรแกรม Fitness

By | 11/03/2017

 วิธีการสำรองข้อมูล  !!! ต้องทำทุกวัน (สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เช่า Database Server)

 ภาพรวมการใช้งานโปรแกรม

   1) วิธีการเพิ่มประเภทสมาชิก (Member Package)

youtube

   2) วิธีการเพิ่มห้องรวม (Class รวม)

youtube

   3) วิธีการเพิ่มคอร์สส่วนตัว (Private Course)

youtube

   4) วิธีการเพิ่มข้อมูลหลักอื่น ๆ

    5) วิธีการสมัครสมาชิก

   6) สมาชิกเข้ารับบริการ (สำหรับ Private Course)

youtube

   7) สมาชิกเข้ารับบริการห้องรวม (สำหรับสมาชิกทั่วไป)

youtube

   8) เพิ่มเติม