คู่มือFitness : การเพิ่มข้อมูลหลัก

By | 11/03/2017

   1) วิธีการเพิ่มข้อมูลสมาชิก / ลูกค้า

youtube

   2) วิธีการเพิ่มพนักงานขาย + เทรนเนอร์

youtube

   3) วิธีการเพิ่มสินค้า (มินิมาร์ท)

youtube

   4) วิธีการกำหนดโปรโมชั่นราคา