ไดร์เวอร์อุปกรณ์

By | 23/12/2017
 1. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ EPSON TM-T82

   ดาวน์โหลดไดร์เวอร์
  VDO สาธิตการติดตั้งไดร์เวอร์
  ดาวน์โหลดคู่มือวิธีติดตั้งไดร์เวอร์

 2. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด GoDEX RT700i

  ดาวน์โหลดไดร์เวอร์  |  ดาวน์โหลดวิธีติดตั้ง  |  VDO สาธิต วิธีใส่ม้วนสติ๊กเกอร์ + วิธีใส่ม้วนริบบ้อน

 3. วิธีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร RFID

 4. โปรแกรมเช็คการดีดลิ้นชัก Posiflex CR4105

 5. ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ PRT058

 6. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Better BT8030

  ดาวน์โหลดไดร์เวอร์  ขนาด 8ซม.
  ดาวน์โหลดไดร์เวอร์  ขนาด 5.7ซม.

 7. โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับ  GoDEX RT700i   เพื่อใช้กับโปรแกรม Conmat และ Posman

 8. ไดร์เวอร์ GP80 V11