ลูกค้าที่ใช้งาน

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน – แยกตามซอฟต์แวร์

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน – แยกตามจังหวัด

กระบี่

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านภูสิทธิ์ค้าไม้ อ.เมือง สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาเหนือคลอง อ.เหนือคลอง มีนาคม 2556  จำนวน 4 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์เกาะลันตา อ.เมือง  ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • Rann Restaurant & Bar  พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณจริยวรรณ อ.เมือง   พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ในสระมินิมาร์ท อ.เมือง  พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คลองท่อมเพื่อนสัตว์เลี้ยง อ.คลองท่อม  สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ในสระการค้า   พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านขวัญเมืองคอมพิวเตอร์ อ.เมือง ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • พรุเตียนมินิมาร์ท  ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • KRABI MONEY EXCHANGE อ.เมือง  ธันวาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • สนิท@369  กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.กระบี่ มันนี่ เอ็กเชนจ์ พีพีวัน อ.เมือง มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • KRABI MONEY EXCHANGE PP3 อ.เมือง กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • k minimart อ.เกาะลันตา ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • สนิทอ่าวนาง อ.เมือง  มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • SPR_PhiPhi อ.เมือง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวอเตอร์ อ.เกาะลันตา ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ร้านบางผึ้งการเกษตร อ.เหนือคลอง ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง

กาญจนบุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง อ.ไทรโยค มีนาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
  • วิบูลย์สินธุ์ อ.ท่ามะกา สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านกลิ่นสนิม อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • สมบูรณ์การค้า อ.สังขละบุรี  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • วชิรวิทย์ก่อสร้าง อ.ด่านมะขามเตี้ย กันยายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ด่านไพบูลย์  อ.ด่านมะขามเตี้ย  มีนาคม 2560 จำนวน 4 เครื่อง
  • รัชพรค้าวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท ศศิศรัณย์วัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.ไทรโยค กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเสาปูน ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุติมา โฮม แอนด์ บิวตี้  อ.ไทรโยค  ธันวาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ อ.ไทรโยค พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • ร้านเจริญยิ่ง อ.พนมทวน  มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ริเวอร์แคว เวลบิ้ง ทาว์น อ.เมือง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ณ วัง อ.ท่าม่วง  พฤษภาคม 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์ อ.บ่อพลอย กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ศุภกิจรีไซเคิล อ.ท่ามะกา มกราคม 2554   จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • My Secret Restaurant อ.เมือง พฤษภาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร.ร.ท่ามะกาบุญสิริวิทยา อ.ท่ามะกา มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเอกนคร อ.เมือง กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม (sponsor)  กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณกมลภรณ์ อ.ท่าม่วง  ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • สมคิดพาณิชย์ อ.เมือง พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนิวเทคนิค มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมรับซื้อพืชไร่ ผัก ผลไม้ (FriutBiz)
  • สมบูรณ์การค้า  อ.สังขละบุรี  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ปุ๋ยเมืองกาญจน์พัฒนาภูมิ อ.เมือง  กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์จำกัด (CoopMan)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านไพบูลย์ อ.ด่านมะขามเตี้ย พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

กาฬสินธุ์

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านชัยเจริญวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • ไทยสุขใจยานยนต์  สิงหาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง  2 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • บริษัท เพิ่มพูนสุข (2557) จำกัด อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์  มกราคม 2550   จำนวน 1 เครื่อง
  • นครรีไซเคิล  สมเด็จ อ.สมเด็จ  มีนาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ศรีสุวรรณลิสซิ่ง อ.สมเด็จ มีนาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณนงนุช อ.สมเด็จ  มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • น้ำดื่มซุปเปอร์ อ.ร่องคำ ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง

กรุงเทพมหานคร

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ไชโยวัสดุ กรกฎาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • สิริ อินเตอร์ฟู๊ด เขตทวีวัฒนา เมษายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • โคกสีวัสดุก่อสร้าง เขตประเวศ กันยายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.วาย ซี สตีล เขตบางรัก ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • คลังวัสดุ เขตบางแค กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • คลังหินทราย เขตบางแค มกราคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท ต.เจริญวาณิช จำกัด เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • สหกรณ์แท็กซี่ไทยสมาร์ทจำกัด เขตประเวศ ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Taxi)
  • บริษัท ส.มั่นคง ฮาร์ดแวร์ จำกัด เขตลาดกระบัง พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • PS Hardware & Service เขตสวนหลวง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่องโเ
  • Homebest by จึงชัยฮวด เขตหนองจอก มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • SB.Aluminum  เขตบางขุนเทียน  สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง (AluBiz)
  • บริษัท โอเล่รสน้ำผึ้ง จำกัด เขตบึงกุ่ม กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท โอเล่รสน้ำผึ้ง จำกัด เขตบางเขน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • เจษฎาค้าวัสดุ เขตทวีวัฒนา เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนครเกษม คลองถม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงปูนห้วยกระเจารุ่งเจริญ เขตบางกอกน้อย มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • เอ็ม.อี.คอมพิวเตอร์ สโตร์ เขตบางขุนเทียน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • สุวรรณ์ลิสซิ่ง  กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ไทยสมาร์ทลิสซิ่ง เขตประเวศ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท กระต่ายน้อยน่ารัก จำกัด เขตบางกะปิ พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขามัยลาภ+เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง สิงหาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศิริทรัพย์พานิช เขตบางกะปิ พฤศจิกายน 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง ตุลาคม 2550  จำนวน 4 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา 101 เขตคันนายาว มกราคม 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • NSR รีไซเคิล เขตมีนบุรี กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านมิตรอารี 7 บางกะปิ เขตบางกะปิ  กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนวมินทร์ 103 เขตบึงกุ่ม มกราคม 2551   จำนวน 1 เครื่อง
  • คลีนิคอัญมณี เขตสาทร พฤษภาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาท่าม่วง เขตบางพลัด มิถุนายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท วรกุลชัยแพ็กเกจซีล จำกัด เขตภาษีเจริญ  พฤษภาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขามีนบุรี (ถนนนิมิตรใหม่) เขตมีนบุรี  กรกฎาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโชคชัยลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ พุทธมณฑล สาย3 เขตหนองแขม ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • พงษ์พาณิชย์ เขตพระโขนง มีนาคม 2554   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านไพบูลย์รวมโลหะทรัพย์ เขตบางบอน  เมษายน 2554   จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณรักพงศ์ เขตคลองสามวา ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ เพชรเกษม 77  กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ โพธิ์แก้ว เขตบางกะปิ มีนาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • KK Recycle เขตสวนหลวง มีนาคม 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • มิตรอารี (โพธิ์แก้ว) เขตบึงกุ่ม เมษายน 2555   จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท สห พี.วี.ซี จำกัด เขตประเวศ พฤษภาคม 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • New Wisdom เขตบึงกุ่ม พฤษภาคม 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • พารารีไซเคิล เขตบางกะปิ มิถุนายน 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเหน่งรีไซเคิล เขตจอมทอง กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
  • WPN-DONWAI เขตบางนา กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
  • กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์รีไซเคิล เขตบึงกุ่ม ตุลาคม 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ชนะชัยรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด เขตคลองสามวา มีนาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านขุมทรัพย์ 1 เขตพระโขนง มีนาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • ธวัชรีไซเคิล เขตจตุจักร พฤษภาคม 2556   จำนวน 4 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สุวินทวงศ์ 18 เขตลาดพร้าว พฤษภาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • มิ่งขวัญรีไซเคิล เขตบางกะปิ กรกฎาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • รุ่งชัยเจริญ เขตบางกะปิ มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท เจดีย์ไทย สตีล จำกัด เขตบางบอน เมษายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • Feng Recycle เขตภาษีเจริญ มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • สมยศสแตนเลส เขตบางขุนเทียน มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • กรุงเทพค้าโลหะ  กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • MUTARU กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท เดอะ บีเคเค อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด เขตบางรัก เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • จุดบริการขนย้ายวัสดุเหลือใช้ เขตบางกะปิ กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • Speed Time  เมษายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอาหารครัวกระแต เขตพญาไท พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ระกา ชาบู เขตบึงกุ่ม มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านสุพรรณี เขตบางบอน กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • RC Shop  กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ฝขก.สคศ.สสภ.  มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้า จษ-ร่วมใจ  กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน T&Q  กันยายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน For You minimart แขวงอนุสาวรีย์ พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณวรลักษณ์ แขวงบางมด  ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณกนกนาถ เขตบึงกุ่ม  ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน Bellezza เขตลาดกระบัง มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.โอนเนอร์ส แอท วัน (สาขารพ.มนารมย์) เขตบางนา มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ป้าหมาย เขตคลองสามวา เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ลั้นลาคอมแอนด์ก็อปปี้ปริ้นท์ เขตจอมทอง เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านปอบิวตี้ เขตลาดกระบัง มิถุนายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • V-shop เขตหลักสี่  ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณดำรัสศรี เขตคลองสาน พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณเกรียงไกร เขตบางบอน มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนำโชคการเกษตร เขตบึงกุ่ม มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • K Minimart  ธันวาคม 2555 เขตดินแดง จำนวน 1 เครื่อง
  • Dee Mart เขตห้วยขวาง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านจันทราร่วมใจ  พฤศจิกายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณภคอร เขตดินแดง มกราคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • GI คอสเมติก by สวยสั่งได้ เขตคันนายาว มิถุนายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณณัฐติกาญจน์ เขตสะพานสูง สิงหาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชัยฤทธิ์ เขตบึงกุ่ม ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวรรณิสา เขตบางคอแหลม มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านหนองไผ่ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านละมัย เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณสุรเชษฎ์ เขตหลักสี่  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • OnionGarlic Outdoor ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • บริษัท ทรัพย์รังษี จำกัด เขตดอนเมือง กรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สินบุญเรือน จำกัด เขตดุสิต กันยายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ภัทรยนตรกิจ เขตหนองแขม พฤษภาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านเพ็ญธุรกิจ  พฤษภาคม  2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สิริสินทรัพย์ จำกัด  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • เอ็ม.ดี.มอเตอร์ไซค์ พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • BOOK@home –> Tiger BOOK  มกราคม 2549  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ร้านระเบียงการ์ตูน  มกราคม 2551  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • 89 book for rent  กรกฎาคม 2551  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • ร้านระเบียงการ์ตูน สาขา2  มีนาคม 2552  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • บ้านการ์ตูน  ธันวาคม 2552  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • songphuthao  พฤษภาคม 2554  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 8. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • Min Snooker Club  มีนาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง (My Snooker)
  • แกรนด์สนุ๊กเกอร์ กรกฎาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง (My Snooker)
  • Snooker Club เขตพระนคร สิงหาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง (My Snooker)
  • วรัณสนาษ  เขตพระนคร  กันยายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง (My Snooker)
  • J Snooker เขตบางเขน กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • DD Snooker  เขตบางเขน  มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • The Best Snooker เขตบึงกุ่ม มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • มีชัยสนุ๊กเกอร์คลับ เขตดินแดง สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • 52 Snooker  เขตสายไหม  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง (BOX16 D.BOX12)
 9. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านชำจีปุก เขตวังทองหลาง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสินค้าไทย เขตวังทองหลวง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชญาภาทุกอย่าง 20 เขตคลองสามวา กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านต้นตำหรับยาก่อกนก เขตมีนบุรี กันยายน 2560  จำนวน 1 เครื่อง
  • ปาริชาติ ฟาร์มาซี  เขตมีนบุรี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุติญา ฟาร์มาซี เขตมีนบุรี พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านยารัตนโรจน์ เขตมีนบุรี กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านยาวัชสัณห์  เขตมีนบุรี กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุติญาฟาร์มา เขตมีนบุรี กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรมร้านขายจักรยาน (BikeShop)
  • BKK Canyon Bike เขตลาดพร้าว ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

กำแพงเพชร

 1. โปรแกรม TradeSys
  • สงวนชื่อ  กันยายน 2560  จำนวน 4 เครื่อง
 2. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท นิวสันติ 999 ลีสซิ่ง จำกัด พฤษภาคม 2560  จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท จินตวัฒน์ฟาร์ม จำกัด อ.เมือง มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ศิวเวท 2018 อ.เมือง กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านสร้างสรรค์คอนกรีต อ.ขาณุวรลักษบุรี พฤศจิกายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.ท่าทรายวังบัว  อ.เมือง เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.คิงส์ลิสซิ่ง อ.เมือง เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง (KingStock)
  • หจก.กำแพงเพชรง่วนฮงหลี อ.เมือง มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง อ.คลองลาน มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท  กำแพงเพชรง่วงฮงหลี2018 จำกัด  อ.เมือง  สิงหาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ง่วนฮงหลีวัสดุภัณฑ์และไฟฟ้ากำลัง จำกัด  อ.เมือง มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • หจก.คิงส์ลิสซิ่ง อ.เมือง เมษายน 2556  จำนวน 4 เครื่อง
  • เอื้ออารี  เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ท่าข้าวโชคบุตรดี  พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.สงวนชัยไฮเท็ค อ.คลองขลุง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 8 เครื่อง  3 สาขา  (เช่า Database Server เพื่อออนไลน์)
  • เอ็ม.บี.ลีสซิ่ง  อ.ลานกระบือ มกราคม 2562 จำนวน 4 เครื่อง 3 สาขา  (เช่า Database Server เพื่อออนไลน์)
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์โรงพยาบาลคลองลาน อ.เมือง  กุมภาพันธ์ 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ส.สิทธิชัย อ.คลองขลุง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • แม่ปิงริเวอร์ไซค์ อ.เมือง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • สนมะพร้าวใต้   มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน@ccessorie computer อ.เมือง กันยายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • เฟรนด์มาร์ท  ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์การเรียนรู้การขายวิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณสิรินภา อ.เมือง  กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • พัสตาพาณิชย์ อ.คลองลาน มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • Kick Club อ.เมือง ตุลาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเกษม อ.เมือง  พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สมศักดิ์โชว์ห่วย อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สมศักดิ์โชว์ห่วย อ.ปางศิลาทอง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ลูกแก้ว อ.คลองขลุง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • มงกุฎการเกษตร  อ.ปางศิลาทอง  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านขายอะไหล่ (SparePartBiz)
  • ณ พรสวรรค์อิเลคทริค อ.เมือง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ขอนแก่น

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท สองห้องธุรกิจ(พิโก) จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ภูเวียงร่วมมิตร จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • KSP ลีสซิ่ง อ.กระนวน  กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ปิรามิดธุรกิจ อ.บ้านไผ่ พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท โกลบอลไรซ์เทรดดิ้ง จำกัด อ.พล มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านโชคอนันต์ วัสดุ อ.เมือง มีนาคม 2553 จำนวน 4 เครื่อง
  • ร้านวานิชวัสดุ อ.หนองสองห้อง กันยายน 2553 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านดีศิลป์พืชผล อ.พล ตุลาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • เป็นเอกวัสดุ อ.เมือง มีนาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านสุนทรวัสดุ สุนทรวัสดุมิถุนายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ภูมิใจวัสดุ อ.เขาสวนกวาง ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ศิลาวัสดุภัณฑ์ อ.เมือง กรกฎาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านมานะชัยวัสดุก่อสร้าง อ.พล สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านแม่ตาพานิช อ.หนองเรือ กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจริญพลซัพพลาย อ.เมือง มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ปอวัสดุภัณฑ์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.หนองเรือค้าไม้  อ.หนองเรือ มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.ชอบปัญญาคอนกรีต อ.โคกโพธิ์ชัย มกราคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านมิลินวัสดุ อ.เมือง เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • อาณาจักรรีไซเคิล อ.ชุมแพ กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ขอนแก่นเวิลด์รีไซเคิล จำกัด อ.เมือง กรกฏาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท คลังรีไซเคิล จำกัด  อ.เมือง  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านธนพล ค้าของเก่า  อ.พล ธันวาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ  มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านหนองไผ่ อ.พล เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน NUTT Mart  ธันวาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน สมงามมินิมาร์ท  มกราคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ป.ติ๊กมินิมาร์ท  กรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณประการชัย อ.เมือง ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณจิตต์สิน อ.ชุมแพ พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านNN อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สีฟ้าพาณิชย์ อ.เมือง สิงหาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเอเอสที สื่อสาร อ.เมือง กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ก้านตอง มินิมาร์ท อ.หนองนาคำ ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • Power Leasing อ.เมือง มิถุนายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาบ้านฝาง  มิถุนายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาน้ำพอง  สิงกาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาบ้านทุ่ม  สิงหาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาเขาสวนกวาง  ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขารัตนมัญชุรี  ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาหล่มเก่า  ธนวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาบรบือ  กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาภูเวียง  กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.รัตนโกสินทร์ลิสซิ่ง 99  สาขามัญจาคิรี  มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.รัตนโกสินทร์ลิสซิ่ง 99  สาขาชนบท  มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณชีรวัฒน์ อ.เมือง เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • หจก.สมฤทัยชุมแพทรานสปอร์ต อ.ชุมแพ สิงหาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • เจริญบุ๊คส์  มิถุนายน 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ร้านห้องสมุด  ตุลาคม 2551  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 10. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • ไร่เลย์สนุ๊กเกอร์คลับ  กรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง (My Snooker )
 11. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • Greenness อ.เมือง เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

จันทบุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ทรัพย์เจริญวัสดุ อ.สอยดาว กรกฎาคม 2556 จำนวน 5 เครื่อง
  • ไพศาลเซรามิค อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ต เจริญวัสดุ อ.เขาคิชฌกูฏ ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสองพี่น้องค้าวัสดุ อ.ท่าใหม่ เมษายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ชุมแสงวิศวกรรม อ.นายายอาม กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ยงชัยเคหะภัณฑ์  อ.แก่งหางแมว  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • เจริญชัยฮาร์ดแวร์  อ.นายายอาม  กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • พลิ้วคอนกรีต  อ.แหลมสิงห์  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • ภูพระยาตรัง ลิสซิ่ง อ.เมือง ธันวาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านวัลลภเรซซิ่ง อ.ท่าใหม่ มกราคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง  3 สาขา
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ ท่าใหม่  กันยายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ ท่าช้าง  ตุลาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพันธมิตรค้าของเก่า อ.เมือง ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาขลุง อ.ขลุง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • มานพทุ่งรีจันทบุรี มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท พันธมิตร(2004) จำกัด อ.ท่าใหม่ กุมภาพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง  กันยายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • วิไลมาร์ท อ.เมือง เมษายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจ้าหลาวของฝาก อ.ท่าใหม่ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • สายฝนมินิมาร์ท สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐหมู่ 9 อ.เมืองจันทบุรี ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายขาว อ.สอยดาว มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • (สงวนชื่อ)  สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณดิษฐพล อ.เขาคิชฌกูฏ  มกราคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทีนาเพอร์โซน่า อ.เมือง เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • อเอ๋มินิมาร์ท อ.สอยดาว มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • อุ้ย  พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • อัมรินทร์พาเลซ อ.เมือง กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อ
 6. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • บริษัท เจเอส ลิสซิ่ง จำกัด  มีนาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณนันทพงศ์ อ.เมือง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจ๊กเขาไร่ยาเจริญยนต์ อ.เมือง พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมรับซื้อผลไม้ (Fruit 2)
  • บริษัท โหลพานิชโฮลดิ้ง จำกัด อ.ขลุง มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ฉะเชิงเทรา

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านหมอนทองค้าวัสดุก่อสร้าง อ.บางน้ำเปรี้ยว กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.เพิ่มผลเจริญ อ.เมือง พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ไผ่บูรพา อ.บางคล้า กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านจิตติพรค้าวัสดุ อ.ท่าตะเกียบ  ธันวาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ธัญญพัทธ์ วัสดุก่อสร้าง อ.เมือง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านรักษ์วัสดุภัณฑ์ อ.สนามชัยเขต สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรัพย์รุ่งเรืองเคหะภัณฑ์  อ.พนมสารคาม  ธันวาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมทรัพย์วัสดุ อ.สนามชัยเขต มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ซินหลีฮง (โรงไม้ตลาด 16) อ.บางน้ำเขียว กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • พวงทวีสิน อ.เมือง  กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อ.แปลงยาว เมษายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ อ.แปลงยาว พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน 108 shop   กรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ธัญ ธี มินิมาร์ท อ.บางประกง เมษายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • Black Snooker  มีนาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท โฮมโฟร์แคช จำกัด อ.แปลงยาว พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ชุมพร

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • หจก.ชุมพรสุเมธการก่อสร้าง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านพิชิตโลหะกิจ อ.หลังสวน ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • โกลึกโลหะกิจ  อ.ละแม  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ทุ่งคาวัดค้าวัสดุ อ.ละแม มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพัฒนภัณฑ์  อ.หลังสวน เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านศรีเพชร  อ.ท่าแซะ  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • เพิ่มพูลลีสซิ่ง  มกราคม 2556  จำนวน 5 เครื่อง 2 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • ศรีแสงธุรกิจ อ.สวี มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • วังสวีท มินิมาร์ท  สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ใบตองคอมพิวเตอร์เซอร์วิส อ.ท่าแซะ พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • โกเขียวครบวงจร  พฤศจิกายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณสมพงษ์ อ.เมือง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • กานดา shop  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ทรัพย์หนุนฟาร์ม  อ.สวี  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ต้นน้ำเพื่อนเกษตร จำกัด อ.เมือง ตุลาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง

ชลบุรี

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท ซานตา เงินทันใจ จำกัด  อ.เมือง  มกราคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • สาธิตสแตนเลส 304  กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านกร ฮาร์ดแวร์ อ.บางละมุง สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านเดชาฮาร์ดแวร์ อ.ศรีราชา มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • YJ อ.บางละมุง มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • บจ.สุวินา โลหะกิจ  อ.บางละมุง  สิงหาคม 2559  จำนวน 2 เครื่อง
  • บจก. ช.สุนทรการช่าง  กันยายน 2559  จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท  ประเสริฐวัสดุก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา  จำนวน 3 เครื่อง
  • The Rich อ.สัตหีบ  พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ฮ อุปกรณ์เคหะภัณฑ์ อ.บ่อทอง เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • พี เอ็ม ซี จักรกล อ.พนัสนิคม เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านศิระค้าวัสดุ  อ.บางละมุง  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านหนองมนโฮมมาร์ท อ.เมือง มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท ตุ๊กอินเตอร์ลิสซิ่ง จำกัด อ.บางละมุง พฤษภาคม 2555  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านนวยนต์ มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาบายพาส-ศรีราชา  กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • บริษัท เมืองรวยเจริญ จำกัด อ.ศรีราชา กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ ศรีราชา-บางละมุง อ.บางละมุง สิงหาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท 365 รีไซเคิล จำกัด อ.บางละมุง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • นายพนธ์ของเก่า อ.บางละมุง กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์พัทยา(หนองปรือ)  อ.บางละมุง มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • เจริญวัฒนา อ.บางละมุง กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณชฎารัตน์ อ.บางละมุง กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพานทอง สตีลกรุ๊ป อ.พานทอง ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ส.ทวีทรัพย์ รีไซเคิล อ.ศรีราชา มกราคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ธนภัทร กรีน เมทัล จำกัด  อ.ศรีราชา  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • คุณสุมาลี อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • คอฟฟี่โฮม มินิมาร์ท อ.พนัสนิคม กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านบอย กันเอง 1 อ.บ่อทอง ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • Laplaya boutique RESORT  อ.เมือง มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณตรีภพ อ.ศรีราชา มกราคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน 108 SHOP บ่อยาง  ตุลาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • พนัสบิวตี้  สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเซเว่นมือถือ อ.บางละมุง กุมภาพันธ์ 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณทิพยวิภา อ.เมือง  เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณเกรียงไกร อ.บางละมุง ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านจารุวัฒ  กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บีบีการไฟฟ้า อ.ศรีราชา ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • J.T.MART อ.เมือง พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณสุมาลี อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านป้าทองใบ อ.ศรีราชา พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณนภวัต อ.บางละมุง มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณภานุพล อ.ศรีราชา เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวิโรจน์ อ.ศรีราชา พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพรีม อ.ศรีราชา สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • KP snooker club  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz5)
  • บริษัท  เรฟโวลูชั่น ดริ้ง จำกัด  อ.บางละมุง  กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท บ้านบึงน้ำทิพย์ จำกัด  อ.พานทอง  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท โชคนที(ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • บริษัท พี.เอ็กซ์.เมททอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด อ.สัตหีบ กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 11. โปรแกรมโปรแกรมศูนย์ยางรถยนต์ (TireBiz)
  • ร้านโพธิ์การยาง อ.สัตหีบ พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 12. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ร้านประเสริฐเคมีเกษตร  อ.ศรีราชา  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง

เชียงราย

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • หจก. กำไลทิพ พิโก เชียงราย  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • ร้านกำไลทิพ อ.พญาเม็งราย กันยายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.น้ำทิพย์ลิสซิ่ง อ.เทิง เมษายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หิรัญมอเตอร์ อ.แม่จัน กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ATM Leasing อ.พญาเม็งราย ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านฉลองชัยเจริญ (แม่สาย) อ.แม่สาย มิถุนายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านปทุมภิวัฒน์ อ.เมือง มกราคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านพิทักษ์วัสดุ อ.เชียงแสน ธันวาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • ต้นง้าววัสดุ อ.แม่ลาว กรกฎาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • สามารถไลท์ติ้ง  เมษายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ธนวัฒน์วัสดุก่อสร้าง อ.แม่จัน กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านดวงแก้วพืชผล อ.แม่สรวย กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • พลพาณิชย์2 อ.พาน มิถุนายน 2556  จำนวน 8 เครื่อง
  • ร่องปลาขาวค้าวัสดุ อ.เมือง มิถุนายน 2556  จำนวน 3 เครื่อง
  • วานิชบล็อก อ.แม่สรวย กรกฎาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.อุ้ยคำคอนกรีต อ.แม่สรวย มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้วยไคร้พาณิชย์ อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • จื่อเต๋อ  อิฐบล็อค อ.แม่สรวย กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • องอาจค้าวัสดุ อ.เวียงแก่น สิงหาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • เวียงแก่นพาณิชย์ อ.เวียงแก่น เมษายน 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • มานพ อิฐ บล็อก อ.เมือง เมษายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • Brother Stainless steel  พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต อ.พาน สิงหาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • เสน่ห์รุ่งเจริญ อ.แม่สรวย กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ศรีทองวัสดุ กรุ๊ป อ.ขุนตาล พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • เอเซีย แกรนด์ โฮม พลัส อ.เมือง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า อ.แม่ลาว ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอมรพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านณัฐกรก่อสร้าง อ.เมือง กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • ซี.แอล.อลูมินั่ม อ.แม่สาย  มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.พ.ศรีเจริญ 2511 อ.แม่สาย พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท พงษ์ไพศาลวัสดุภัณฑ์ อ.แม่สาย พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้าน D-Lighting (ดี-ไลท์ติ้ง)  อ.เมือง  กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง อ.แม่สรวย กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้าส่ง ค้าปลีก (WholeSaleBiz)
  • กำไลทิพพลาซ่า อ.พญาเม็งราย พฤษภาคม 2558  จำนวน 4 เครื่อง
  • กำไลเงิน อ.พญาเม็งราย มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • กำไลทิพซุปเปอร์ อ.พญาเม็งราย กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านอารีย์  อ.เวียงแก่น กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • ร้านกำไลทิพ อ.พญาเม็งราย กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.น้ำทิพย์ลิสซิ่ง อ.เทิง เมษายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • บริษัท ป.ทำดี จำกัด อ.เมือง พฤษภาคม 2553  จำนวน 4 เครื่อง
  • ร่องปลาขาวค้าของเก่า อ.เมือง พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ไบร์ทวิชั่น รีไซเคิล อ.แม่สาย เมษายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจริญการค้า อ.เวียงชัย มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บุญเที่ยงรีไซเคิล  อ.เมือง  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านแสงสวรรค์ฟาร์มาซี อ.เทิง มีนาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านป่าซางเหนือ หมู่16  สิงหาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน OTOP ปตท.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า สิงหาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • โบนัสมินิมาร์ท  กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • พันธุ์ทวีมินิมาร์ท อ.เมือง ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 อ.แม่จัน เมษายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านอี๊ดมินิมาร์ท  อ.เมือง  ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโจ๊กเกอร์  อ.เชียงแสน  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ปะเลอะเยอะแยะ อ.เมือง มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย Accounting Shop อ.แม่สาย พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 2  อ.แม่สาย  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าเศรษฐกิจชุมชนบ้านสันหลวง  ม.3  อ.แม่จัน  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.รุ่งสิริพานิชย์ อ.เชียงของ มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านคอมถูกไอที อ.เมือง  มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • WeZaInternet@Computer อ.เมือง เมษายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านศุภญา อ.เมือง ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วัชระพาณิชย์ อ.เมือง  พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.พานพิเศษปิโตรเลียม อ.พาน มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านศิริไพบูลย์  อ.เชียงของ มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณอุทัย อ.แม่สาย ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ลี้ฮะจักกรุ๊ป อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณวิโรจน์ อ.เมือง มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอารีย์การค้า อ.เวียงแก่น กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณสิน อ.เวียงแก่น ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเกมส์ SuperRich อ.เมือง เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • อาษารุ่งเรืองกิจ อ.เวียงชัย พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • กฤษชุลี  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านใหม่นมผง อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณณัฐชราภรณ์ อ.แม่สาย กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • มานพ อิฐ บล็อก  อ.เมือง กันยายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ฉลองชัยการค้า อ.เวียงแก่น กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • CK Shop (ซีเค ช็อป) อ.เมือง มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านซันชายน์มาร์ท อ.เมือง สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.กฤษณ์ เซฟตี้ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • เชียงราย วอเตอร์ แทงค์ อ.เมือง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ร้านเจริญชัยพาณิช  จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อ.เวียงป่าเป้า พฤษภาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • คุณจุฑามณี อ.เวียงชัย พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 11. โปรแกรมสปอร์ตคลับ (SportClub)
  • โกลเด้น พูล โฮเทล อ.แม่สาย มิถุนายน 2557  จำนวน 3 เครื่อง
 12. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • บูมบีมหนังสือเช่า  มกราคม 2551  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • เชียงรายบุ๊ค (CR.BOOK)  พฤษภาคม 2555  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 13. โปรแกรมร้านขายอะไหล่ (SparePartBiz)
  • ร้านทีอาร์อะไหล่ยนต์ อ.เชียงของ มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 14. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • ร้านคำเชียงแสนอลูมิเนียม อ.เชียงแสน กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 15. โปรแกรมร้านอาหาร + โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (MyRes + ResTouch)
  • ลาบสนามกีฬา อ.เมือง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 16. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ธนะการเกษตร อ.แม่สรวย มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

เชียงใหม่

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านสกุลทองวัสดุก่อสร้าง  ตุลาคม 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศิวดลค้าข้าว อ.สันป่าตอง 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • จรรยวรรธ์ไลท์ติ้ง  กรกฎาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • (สงวนชื่อ .ไท)  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ศูนย์รวมบ้าน  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • แสงทองการค้า อ.สันกำแพง มกราคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • สวนปาริชาต อ.หางดง เมษายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านเจตจำนงค์ อ.เชียงดาว พฤษภาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • กิ่งก้านพาณิชย์  อ.ดอยสะเก็ด พ.ค.55 / ก.พ.56  จำนวน 3 เครื่อง
  • หจก.แม่สาววัสดุก่อสร้าง อ.แม่อาย กรกฎาคม 2556  จำนวน 5 เครื่อง
  • เมืองใหม่ 88 ฟู้ด  มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สิงโตทอง โฮมมาร์ท อ.สะเมิง กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • (สงวนชื่อ เอส.)  กันยายน 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านแม๊ค อ.ฝาง กันยายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.ปิยะภัณฑ์ (ฮอด)  อ.ฮอด  ธันวาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • หจก.วิไลบริการ / ProCheck อ.ดอยสะเก็ด พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • รุ่งฤดีวัสดุก่อสร้าง อ.แม่อาย ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • กำไลทอง วัสดุภัณฑ์  อ.ฝาง  พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • อนันต์พาณิชย์  อ.สันทราย พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท พิฆเนศ์พิทักษ์ จำกัด อ.สันทราย ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านบุญแม่ อ.แม่ออน มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ยศอลูมิเนียม อ.ฝาง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง (Alubiz5)
  • D House Store  อ.สันทราย มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • Seven Days อ.สันทราย พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง (BraShop)
  • ร้านดวงกมล  อ.ฝาง  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพงษ์พร วัสดุภัณฑ์  อ.สันกำแพง  สิงหาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านอำพรคอนกรีต อ.สันป่าตอง มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจ้ไก่วัสดุก่อสร้าง อ.ฝาง พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท ธรรมแสงลิสซิ่ง จำกัด  2547   10 สาขา 25 เครื่อง (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • บริษัท เอส.พี. (ศรีภูมิ 2542) จำกัด อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.สินธนวัฒน์ลิสซิ่ง อ.แม่ริม มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แคปปิตอล 2005 อ.เมือง พฤษภาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท อิงษรานนท์ ลิสซิ่ง จำกัด  อ.เมือง  ธันวาคม  2561 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • 22 รีไซเคิล อ.สันทราย มกราคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • นนทพัทธิ์ค้าของเก่า อ.สันป่าตอง กรกฎาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจริญทรัพย์รีไซเคิล อ.จอมทอง สิงหาคม 2549   จำนวน 4 เครื่อง
  • ด็อกเตอร์รีไซเคิล มิถุนายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • (สงวนชื่อ M.0066)  มีนาคม 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • สันทรายของเก่า อ.สันทราย  พฤศจิกายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • เด่นตะวันรีไซเคิล อ.จอมทอง มกราคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • (สงวนชื่อ)  กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • มารวยค้าของเก่า อ.จอมทอง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • G&H  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • เชียงใหม่รักษ์โลก อ.ดอยสะเก็ด  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ส.รวมเศษสันทราย อ.สันทราย มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • สนั่นรีไซเคิล อ.สันกำแพง มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านห้วยโจ้ของเก่า อ.ฝาง สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • นวมรีไซเคิล อ.แม่ริม กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรัพย์สยามของเก่า อ.ดอยสะเก็ด กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท พงศ์พสินฐ์ จำกัด อ.สันป่าตอง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท บริษัท ชินโชติสุทธิธนาภูมิ จำกัด กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท จิราภารีไซเคิล  อ.สันกำแพง เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านนิตยา อ.สันทราย มกราคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวรรณศรี อ.สันป่าตอง มกราคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • Buy and Buy มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย  เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนหมู่ 6 ต้นเหียว อ.สารภี สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • สโมสรบ้านรุ่งอรุณ อ.หางดง มกราคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านป่าห้า อ.สันกำแพง มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • นครพิงค์โปร์  อ.เมือง สิงหาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านศูนย์บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย พฤศจิกายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • เชียงดาวซุปเปอร์ถูก อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • D-Nine อ.สันกำแพง พฤษภาคม 2557  จำนวน 4 เครื่อง
  • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะลวงใน อ.แม่ริม กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • กาดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด กรกฎาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ฮองยี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) อ.สันกำแพง กันยายน 2558  จำนวน 4 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านต้นผึ้ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านคุณแขก  อ.เชียงดาว  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพี่ติ๋ง  อ.สันกำแพง  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านถังเงินถังทอง  อ.แม่แตง เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • The Cabin Chiangmai Co.,Ltd. อ.แม่ริม  สิงหาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร + โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (MyRes + ResTouch)
  • เรือนแพ สาขา 2 อ.เมือง ตุลาคม 2547  จำนวน 3 เครื่อง
  • วิวดอยเทอเรส  พฤศจิกายน 2547  จำนวน 1 เครื่อง
  • ลานนาลานเมือง  ธันวาคม 2547  จำนวน 1 เครื่อง
  • ซะป๊ะปลา  มกราคม 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • แฮปปี้ไนท์  กุมภาพันธ์ 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • Riverside Restaurant กุมภาพันธ์ 2548  จำนวน 2 เครื่อง
  • โป่งแยงแอ่งดอย (รีสอร์ท) อ.แม่ริม พฤษภาคม 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • บางแสน 1  กรกฎาคม 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • สวนอาหารบ้านวังตาล  มิถุนายน 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • Atlantis (เธค)  ธันวาคม 2548  จำนวน 3 เครื่อง
  • สวนอาหารบ้านสักไทย  กุมภาพันธ์ 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • PING PING Seafood อ.เมือง ธันวาคม 2549  จำนวน 2 เครื่อง
  • ชิดลม  ธันวาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • ซุ้มนนทรี อ.สันทราย เมษายน 2550  จำนวน 5 เครื่อง
  • ตังเก (Tung-K Restaurant) อ.เมือง ตุลาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • เรือนแพ สาขา 1 พฤศจิกายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • Dayli (เดหลี)  มีนาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุ้มเสือแม่ริม อ.แม่ริม เมษายน 2551/ตุลาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • สามเสนวิลล่า (เชียงใหม่) อ.เมือง สิงหาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • The Garden อ.สันทราย ธันวาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้องอาหารพิศมัย โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์ อ.เมือง มกราคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • Fabrique pub โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์ อ.เมือง มกราคม 2552  จำนวน 7 เครื่อง
  • Cafe’ De Siam ไนท์บาร์ซ่า อ.เมือง ตุลาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • โป่งไคร้ลอร์จ  กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ระเบียงชายทุ่ง อ.ดอยสะเก็ด ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุ้มเสือ 2 intown อ.เมือง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • กฤษดาดอย อ.หางดง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Z Bar (หลังคาร์ฟูร์)  พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • สโมสรจิมคาน่า (สนามกอล์ฟแห่งแรกของไทย) อ.เมือง สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • หยอยรีเวอร์บาร์ อ.เมือง  กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • White House อ.เมือง ตุลาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • GANGI RAMEN JAPANESE RESTAURANT  พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • นาครเขษม อ.เมือง พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุมทางท่าพระจันทร์คาเฟ่ อ.เมือง ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอาหารครัวยีราฟ ไนซ์ซาฟารีอ.เมือง  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • บางแสน 2 อ.เมือง กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • เห เห Hei Hei อ.เมือง ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คาบูกิ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 4 เครื่อง
  • Hut Bar อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Club 51 อ.เมือง  เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านฮัก (HUG) อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • The Windmill อ.เมือง มกราคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง
  • กะสันบาร์ อ.เมือง มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ณ สารภี อ.สารภี พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ท่าจีนชมจันทร์ อ.เมือง  พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านกุ้งเต้นนาบัว อ.สันทราย  กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สวนอาหารบ้านสารภี อ.สารภี พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • Love Eat อ.สันทราย กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • CROSS ROAD อ.หางดง มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • Buri Coffee Garden อ.เมือง พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • Milk Club อ.เมือง กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • Box Shop Coffee อ.เมือง  เมษายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • Mad Bar อ.เมือง เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • ส้มตำโซลาว อ.เมือง  มิถุนายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • ร้าน ถูก อิ่ม อร่อย ข้าวต้ม 1 บาท อ.เมือง ธันวาคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง 2 สาขา (ResTouch)
  • Sometime Like Cat Cafe อ.เมือง พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • ภูอิงฟ้า รีสอร์ท อ.แม่ริม ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • Daddy Antique อ.เมือง มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ใบทองเบสิค อ.ดอยสะเก็ด พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • Roadside Bar Chiangmai  อ.เมือง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • Buck Bar อ.สันป่าตอง ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • เคลิ้ม อ.เมือง พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • Maitree est.1987  อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • Rush Bar อ.เมือง มีนาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน KEOS ศูนย์บริการวิชาการ  สิงหาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านใกล้ ม.พายัพ  กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านดีแน่  สิงหาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวันเพ็ญ  กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ  มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Coffee Mart กาญกนกคอนโด3  มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • แม่เหี๊ยะอาหารสัตว์  มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Siam Lanna Foods  พฤษภาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • นนทพัทธิ์พริ้นติ้ง  พฤษภาคม 2553   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านไม้หอมเพ็ทช็อป  มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชำ ช๊อป (รร.นานาชาติ PTSI)  กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Panda Star Mart  สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสวัสดีบางเขน  สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพงษ์นภัสร์  ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพวงจันทร์ศรีออยล์  ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านปลื้ม อ.สันกำแพง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ไม้น้ำเมล็ดกาแฟ  มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้ำพาณิชย์ อ.แม่ริม กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • QP209 (บจ.ควอลิตี้พูลแอนด์สปา)  กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านกอไผ่ อ.สันกำแพง สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • เชียงใหม่นมผง อ.เมือง สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • OT Minimart อ.เมือง ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน m mart2 อ.หางดง ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • มาวินคอสเมติคส์  พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านล่ามช้างพระเครื่อง  พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน KIDDY GROW  เมษายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • My Family   พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • SK Minimart อ.เมือง มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • นครพิงค์โปร์ อเมือง สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • อุ๋งอิ๋ง มินิมาร์ท อ.เมือง ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านอนุรักษ์กระดาษสา  ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ปาร์ตี้โฟน  ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • อ้อยนมสด2 อ.สันทราย ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • อีซี่ ดรัก อ.หางดง มกราคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.เชียงใหม่ พี.เอ็น.อะไหล่ยนต์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • สมาร์ทเบรนแม่โจ้ อ.สันทราย กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน TEETA (จำหนายกระเป๋า) อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ไวท์เฮาส์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Siam อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านเด็ก อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • มิว มินิมาร์ท อ.เชียงดาว มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • บัวธรรมโอทอป อ.สารภี มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • สันทรายนมผง อ.เมือง เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Kernels Express อ.สันทราย พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Hillside Minimart  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • รวมโชคนมผง  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • มิตรศิลป์ อ.สันทราย มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • นมผงบ้านครูน้ำ อ.เมือง กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • My herbal shop Part.,Ltd อ.หางดง สิงหาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ยุภาการค้า อ.หางดง กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • nuttchanat  มกราคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน Kawaii อ.สันทราย กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน Humvee  กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • MDP Professional Beauty อ.เมืองตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • รุ่งกิจมือถือ  ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • New Style อ.แม่ริม กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • Phudin Herb อ.แม่ริมเมษายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ชาวฟ้าทะเลคราม  พฤษภาคม 2558จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านน้ำแข็งป่าแงะ อ.แม่ริม  พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจ้น้อยมาร์ท อ.สันทราย มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • IATITAI Beauty Body Balance อ.เมือง กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • โซบีส์ ผ้าม่าน อ.สันทราย เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • จำนงค์ผ้าม่านสาขาหางดง อ.หางดง เมษายน 2559 จำนวน 4 เครื่อง 4 สาขา
  • Punn อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • บริษัท ออโต้แคช ลิสซิ่ง จำกัด อ.แม่ริม ตุลาคม 2550  จำนวน 4 เครื่อง
  • ร้านชรินทร์พาณิชย์ อ.สันกำแพง กันยายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสุทัศน์มอเตอร์ อ.ดอยเต่า มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • น้ำดื่มมากิต้า อ.ดอยสะเก็ด มิถุนายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • น้ำดื่ม เค.เอ็ม บ้านขัวมุง อ.สารภี ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • นายน์1 (ข้างม.แม่โจ้)  มกราคม 2543  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • นายน์2 (หน้าม.แม่โจ้)  ตุลาคม 2545  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • บ้านการ์ตูน (หลังมช.)  พฤศจิกายน 2548  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • บ้านการ์ตูน (ข้างม.แม่โจ้)  เมษายน 2548  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • บ้านการ์ตูน (ข้างม.แม่โจ้)  ตุลาคม 2548  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • พีเคบุ๊ค (หน้าม.แม่โจ้)  พฤศจิกายน 2548  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Entertain (หน้าม.แม่โจ้) โอนฐานข้อมูลมาจากระบบอื่น  กรกฎาคม 2549  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • นานา (แยกข่วงสิงห์ติดกับ CM Computer)  สิงหาคม 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • สวนหนังสือ (หน้าตลาดธานินทร์)  สิงหาคม 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ห้องหนังสือ (ถ.ยางเนิ้ง)  สิงหาคม 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Jan&Jile หนังสือเช่า (หลังมช.)  กันยายน 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ต้นอ้อหนังสือเช่า  กันยายน 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Ap บุ๊ค  พฤศจิกายน 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Best Friend  มกราคม 2551  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ร้านสามแยกแม่โจ้  เมษายน 2552  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • JULA@READ (หน้า รร.มงฟอร์ตใหญ่)  กรกฎาคม 2552  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • BB BOOK (ตลาดช้างเผือก)  ธันวาคม 2552  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ดีจัง  มกราคม 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ซอมพอ  กุมภาพันธ์ 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • นานาหนังสือเช่า (หน้าม.แม่โจ้)  กุมภาพันธ์ 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Clover Cartoon (ม.พายัพ)  มีนาคม 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Fine Day (ม.พายัพ)  มิถุนายน 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Share BOOK  มิถุนายน 2553  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • GJ การ์ตูน  กรกฎาคม 2553  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • Friday  สิงหาคม 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • BIGBOOKS  พฤศจิกายน 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • HAPPY  มีนาคม 2554  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • นายน์3 (ข้างม.แม่โจ้)  กันยายน 2554  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • THIS IS A BOOK  กันยายน 2554  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • Pp BOOK  ธันวาคม 2554  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • ต้นส้ม  เมษายน 2555  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ไอติมการ์ตูนเช่า  พฤษภาคม 2555  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • นานาหนังสือเช่า  พฤษภาคม 2555  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • BOOKS 2  มิถุนายน 2555  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ข้าวตอกหนังสือเช่า (ข้าง รร.วารี)  กุมภาพันธ์ 2556  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ดรีมจัง หนังสือเช่า  เมษายน 2556  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • หนังสือเช่า-อาหลั่ยซิ่ง  กรกฎาคม 2557  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • เทศบาลหนองจ๊อม  สิงหาคม 2550  ระบบห้องสมุดขนาดเล็ก : BookRent Liabrely
  • ฮ้านเจ้า อ.เมือง ตุลาคม 2553  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
 10. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • เป็นต่อ Snooker  มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 11. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • ร้านเหล็กล้านนา  อ.ดอยหล่อ  มกราคม 2560 จำนวน 4 เครื่อง
 12. โปรแกรมรับซื้อผลไม้ (Fruit 2)
  • สกุลทอง (เจ้จำลอง) อ.แม่อาย จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด อ.เมือง  มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • DC-COMPUTER  อ.ฝาง  พฤศจิกายน 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 13. โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์จำกัด (CoopMan)
  • หจก.ณัฐชญาพานิช อ.สันกำแพง  พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 14. โปรแกรมฟิตเนส (FitnessSolution)
  • P.J. Fitness  อ.จอมทอง  กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 15. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ ( AgroBiz )
  • หจก.เมืองออนโชคเกษตร อ.แม่ออน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ชัยนาท

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • มานพคอนกรีต อ.สรรคบุรี กรกฎาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านดอนจันทร์ค้าวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ซินเฮงค้าไม้  อ.วัดสิงห์  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ชัยภูมิ

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท พิโกแก้งคร้อ จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ชัยภูมิธุรกิจ(พิโก) จำกัด อ.เมือง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ชัยภูมิเงินด่วน(พิโก) จำกัด  อ.บ้านเขว้า  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท จัตุรัสทรัพย์ทวี พิโก จำกัด อ.เมือง ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท ธารทองธรรม จำกัด อ.บำเหน็จณรงค์ เมษายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • หจก.ดาวบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ธันวาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • ไทโฮม อ.เกษตรสมบูรณ์ พฤศจิกายน 2556  จำนวน 4 เครื่อง
  • ร้านมีชัยเฟอร์นิเจอร์ อ.เกษตรสมบูรณ์  กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • เซี่ยมล้อซีเมนต์บล๊อก อ.เมือง กันยายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
  • เรืองเจริญการค้า  อ.คอนสาร สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • โอการไฟฟ้า  อ.เมือง  ตุลาคม 2561 จำนวน 1  เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • (สงวนชื่อ) ส.  สิงหาคม 2556  จำนวน 3 เครื่อง online
  • บริษัท ธารทองธรรม จำกัด อ.บำเหน็จณรงค์ มกราคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • คุณธนทัศน์ อ.ภัคดีชุมพล พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณจันทร์เพ็ญ อ.คอนสาร กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ชัยภูมิเพิ่มทรัพย์ จำกัด อ.เมือง สิงหาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • (สงวนชื่อ) ก.  มิถุนายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง 2 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ป.ภักดีรีไซเคิล อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.รีไซเคิล ดีดี อ.เนินสง่า มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อ.เมือง ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ธารทองธรรม จำกัด  อ.บำเหน็จณรงค์  สิงหาคม  2561  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • มิ๊ก กะ โม อ.เมือง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • I Shop อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • สากลพาณิชย์ อ.ภูเขียว พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมฟิตเนส (FitnessSolution)
  • TG FITNESS อ.เมือง เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

ตรัง

 1. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกันตัง อ.กันตัง ธันวาคม 2551   จำนวน 2 เครื่อง
  • ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลป้าหวี อ.หาดสำราญ กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านปลาทอง อ.เมือง  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้ากฤษณ์นำชัยพาณิชย์ อ.ห้วยยอด กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสวัสดิการตำบลในเตา อ.ห้วยยอด กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณรัชฎา อ.ห้วยยอด กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ควรปริงมินิมาร์ท อ.เมือง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • สิริชัย มาร์ท อ.ห้วยยอด  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • สงวนชื่อ บ. มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ร้านธัญญทรัพย์รีไซเคิล อ.เมือง พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท น้ำใจ จำกัด  อ.เมือง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด อ.นาโยง ธันวาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • กม 23 ปูนทร

ตาก

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • จิรวัฒน์พบพระการก่อสร้าง อ.แม่สอด มีนาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.จีรนุชคอนสตรัคชั่น  พฤศจิกายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • เหรียญทองการค้า  อ.อุ้มผา  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแสงทอง อ.บ้านตาก  มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ปณชัยเจริญทรัพย์ค้าวัสดุ อ.แม่สอด  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • หจก.เค.พี.เอ็น มอเตอร์ไบค์ อ.เมือง สิงหาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สุสิริลิสซิ่ง จำกัด อ.พบพระ มกราคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.รวมทรัพย์พานิชตาก  อ.สามเงา  สิงหาคม 2561 จำนวน 3 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ยั่งยืนโชคไพศาล อ.เมือง กันยายน 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาบ้านตาก อ.บ้านตาก พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สายทองรีไซเคิล อ.พบพระ กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์สาขาแม่ปะ (บุญมากรีไซเคิล)  อ.แม่สอด กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • อ้อยทองช็อป  ธันวาคม 2552   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน พี่สุชาดา อ.แม่สอด กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านขายอะไหล่ (SparePartBiz)
  • เลี้ยงอะไหล่ อ.เมือง กรกฎาคม 2559  จำนวน 2 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • จั๊วเน้งฒ่อการเกษตร  อ.พบพระ  กรกฏาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ตราด

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านเม้งวัสดุ อ.เมือง ตุลาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาตราด อ.เมือง  กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • โรงพยาบาลตราด อ.เมือง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • โรงเรียนวัดช้างทูน อ.บ่อไร่  พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐบ้านหนองยาง อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 1 เครื่อง
  • เหมือนแพร มินิมาร์ท  อ.เมือง  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • ภูธารเกาะช้าง รีสอร์ท อ.เกาะช้าง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • น้องพรีม  มกราคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • บริษัท 3A แสนตุ้งเมทัลชีท จำกัด อ.เขาสมิง กุมพาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท 3A แสนตุ้งเมทัลชีท  จำกัด (สาขาไม้รูด) อ.คลองใหญ่  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

นครนายก

 1. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ศศิธรการเกษตร  อ.องครักษ์ เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

นครปฐม

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • หจก.เพลิน มันนี่ พิโก  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บุญโสฬสวัสดุภัณฑ์ อ.เมือง ตุลาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ศศคล  มีนาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง และเพิ่ม 1 เครื่อง ก.ย.57
  • ร้านสาย 5 ค้าเหล็ก อ.สามพราน ธันวาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • U.B.HOME  อ.พุทธมณฑล กรกฎาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านพนิดาคอนกรีต  อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • รวมพัฒนาโลหะ อ.เมือง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ทีเอ็นเค ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ อ.เมือง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท หอไม้ไทย 2531 จำกัด อ.สามพราน ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท  เอส.วี.โฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.กำแพงแสน มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ต้นเตยการเกษตร  อ.บางเลน  เมษายน 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • สบบัติโฮมมาร์ท  อ.สามพราน  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาศาลายา-นครชัยศรี  มิถุนายน 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • เจียมพลค้าของเก่า  สิงหาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจ๊หน่อย รีไซเคิล กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • S.N.D.Recycle อ.เมือง พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ชัชวาล รีไซเคิล จำกัด อ.ดอนตูม มกราคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ณัฐเดชน์2014 อ.นครไชยศรี มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • พนาวัรพืชผล  อ.พุทธมณฑล  มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ฮงเฮงฮวด อ.เมือง มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ขวานทองสโตร์  อ.สามพราน กุมภาพันธ์ 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสำรวย ตาก้อง อ.สามพราน มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5.  โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes + ResTouch)
  • Salong Coffee  อ.เมือง มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง  (ResTouch)

นครพนม

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • สุทธิสารค้าวัสดุก่อสร้าง อ.นาหว้า กรกฎาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • ธัญญธร การก่อสร้าง อ.บ้านแพง พฤศจิกายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านสิทธิชัยการเกษตร อ.บ้านแพง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท พงศกรวัสดุ จำกัด อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • พารุ่งเรืองรีไซเคิล อ.ธาตุพนม กรกฏาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • KS ธัญญดารีไซเคิล อ.ปลาปาก  มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านซ่าวเห่  กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์สาธิตการตลาด กองทุนหมู่บ้านบ้านพระซอง  ธันวาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านทรัพย์ทวีพูน อ.เรณูนคร พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3 นครพนมคำม่วน อ.เมือง  สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณบุศรา อ.ปลาปาก พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณวีระยา อ.โพนสวรรค์ ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ช็อปเบ็ดเตล็ด อ.ธาตุพนม กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • อิงค์มินิมาร์ท อ.นาแก เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • หจก.อึ้งติ่งฮะ มอเตอร์  ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • การ์ตูน  เมษายน 2551  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 7. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ร้านกิตติเดชเกษตรภัณฑ์  อ.บ้านแพง  กันยายน 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • โชครวมทรัพย์ หลังคาเหล็ก อ.ศรีสงคราม พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง

นครราชสีมา

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท 7 ธุรกิจ จำกัด  ตุลาคม 2560  จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท บัวใหญ่ทรัพย์ทวี (พิโก) จำกัด  มกราคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ประทายธุรกิจ(พิโก) จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ด่านขุนทดธุรกิจ(พิโก) จำกัด  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท บัวใหญ่พิโก จำกัด อ.บัวใหญ่ พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท โนนสูงธุรกิจ (พิโก) จำกัด พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • เปิ้ลลิสซิ่ง  อ.สูงเนิน  กรกฏาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สูงเนินธุรกิจ จำกัด อ.สูงเนิน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท 7 บีพิโก จำกัด อ.โชคชัย เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท เควี ธุรกิจ จำกัด อ.บัวใหญ่ เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท พี แอนด์ จี ทวีทรัพย์ จำกัด อ.พระทองคำ มิถุนายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท 7 บีมีเดีย จำกัด อ.ครบุรี กรกฏาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • อมรชัยไฟแนนซ์ธุรกิจ + อมรชัยอิเลกทริค อ.ห้วยแถลง พฤษภาคม 2558  จำนวน 4 เครื่อง  2 สาขา
   (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • บริษัท เพียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ จำกัด อ.ห้วยแถลง ตุลาคม 2558 จำนวน 4 เครื่อง
  • RS ธุรกิจ อ.ครบุรี พฤศจิกายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • โคว้เทียนหยู  อ.โชคชัย  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านเจ๊ตาค้าวัสดุ (เดิมชื่อ ร้าน PP HARDWARE) อ.สีคิ้ว กรกฎาคม 2552   จำนวน 2 เครื่อง
  • วังหงส์วัสดุก่อสร้าง  ตุลาคม 2552   จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท อาร์.เอ็น.เอ็น.พี.๒๕๕๔ จำกัด อ.เมือง  ตุลาคม 2554   จำนวน 2 เครื่อง
  • KK Homemart อ.เมือง กรกฎาคม 2555   จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.พรชัยค้าเหล็กโคราช(2553) อ.เมือง พฤศจิกายน 2555   จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 อ.สูงเนิน สิงหาคม 2556   จำนวน 3 เครื่อง
  • ไฮสปีดเซอร์วิส อ.ด่านขุนทด ธันวาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • วิจิตรรัตน์ โฮมมาร์ท  เมษายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • เอกชัยค้าไม้ อ.ปักธงชัย ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านโก้อุดมทรัพย์ค้าวัสดุ อ.วังน้ำเขียว มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านซุ่ยเฮงค้าไม้ อ.โนนแดง ตุลาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านแสงเพชรก่อสร้าง  อ.ห้วยแถลง  ตุลาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • กำนันวิฑูรย์ การเกษตร  อ.สีคิ้ว  มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านวัสดุ อ.วังน้ำเขียว มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท บ้านใหม่อุดม ค้าไม้ จำกัด อ.หนองบุญมาก เมษายน 2560 จำนวน 4 เครื่อง
  • ร้านธีระยุทธ์ก่อสร้าง  อ.ห้วยแถลง  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโชคเสริมกิจ  อ.โชคชัย มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสง่างามวัสดุก่อสร้าง อ.บ้านเหลื่อม  มิถุนายน 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านบ้านสง่างาม  อ.คง  มิถุนายน 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าลาดค้าวัสดุก่อสร้าง  อ.ชุมพวง  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านสหะสันติสุขอุปกรณ์  อ.ขามสะแกแสง  กรกฏาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ส.โปรวัสดุ  อ.พิมาย  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสง่างามเนินสง่าวัสดุก่อสร้าง  มกราคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.เอกชัยเมืองคงค้าวัสดุ อ.คง เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • รัตนอุปกรณ์ อ.วังน้ำเขียว มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บจก.พีซีเอ็มจี พาณิชย์ (2012) อ.เมือง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • อมรชัยไฟแนนซ์ธุรกิจ  อ.ห้วยแถลง พฤษภาคม 2558  จำนวน 4 เครื่อง  2 สาขา (database server ออนไลน์)
  • เค.ดี.รวมรถ อ.เสิงสาง มกราคม 2552  จำนวน 2 เครื่อง (เดิมใช้ HP2SQL)
 5. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ด่านขุนทดของเก่า  สิงหาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • พิมายรีไซเคิล อ.พิมาย สิงหาคม 2553  จำนวน 4 เครื่อง
  • จิรวรรณ รีไซเคิล อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ปราบขยะพิมาย อ.พิมาย มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ลิ้มสือพาณิชย์ วงษ์พาณิชย์ชุมพวง อ.ชุมพวง ตุลาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ทองแสนโรจน์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.พรชัยค้าเหล็ก (2555) อ.เมือง มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณนำชัย อ.เมือง มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • เกียงเซียงพาณิชย์ อ.ปากธงชัย กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ภูศิริรับซื้อน้ำมันพืชเก่า อ.เมือง สิงหาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • พี.เอ็น.รีไซเคิล อ.พระทองคำ ตุลาคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง
  • บ้านเหลื่อมรีไซเคิล  อ.แก้งสนามนาง  สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • พี.เอ็น.รีไซเคิล อ.พระทองคำ สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวงษ์พาณิชย์ ถนนสุรนารี  อ.เมือง  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • นงนภัสโชคชัย รีไซเคิล อ.โชคชัย มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท วันทองรีไซเคิล จำกัด อ.ปากช่อง พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • รุ่งเรืองพลาสติก อ.ปากช่อง มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • โชคชัยมินิมาร์ท อ.ปากช่อง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • สวัสดิการโรงงานน้ำตาลพิมาย  อ.พิมาย กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • แหม่มการค้า  มิถุนายน 2560  จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไก่โต้ง พิมาย อ.พิมาย ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • บ้านฟาร์มกาแฟ   เมษายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณอิสรา อ.พิมาย กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวิไลพร  อ.พิมาย กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน i-choosez อ.เมือง พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • FRIEND MART อ.สีคิ้ว สิงหาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • เอ๋พลาสติก อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • เอ๋ โชว์ห่วย อ.เมือง กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • เปิ้ล ลิสซิ่ง อ.สูงเนิน กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • มานพมินิมาร์ท อ.คง ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • BB&B มินิมาร์ท อ.พระทองคำ ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สมศักดิ์สัตวแพทย์(หมอปู) อ.เมือง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • เขี้ยวมินิมาร์ท อ.ปักธงชัย มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ร้านเปิ้ล ลิสซิ่ง อ.สูงเนิน กันยายน 2552  จำนวน 3 เครื่อง
 9. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • บ้านเกื้อสนุ๊กเกอร์  กันยายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรม TradeSys
  • ร้านอิสรา ไวร์เลส  อ.ปากช่อง  เมษายน 2561 จำนวน 3 เครื่อง

นครศรีธรรมราช

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • นาเหนือธุรกิจ , นครธุรกิจ , ทะเบียนคลองปาง อ.ทุ่งสง กรกฎาคม 2558  จำนวน 5 เครื่อง
  • สินทานพอ อ.ฉวาง ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • สินนาบอน  อ.นาบอน  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง  (database server ออนไลน์)
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • OK ค้าเหล็ก  พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • แกล้วทนงค์ค้าเหล็ก อ.ท่าศาลา มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ภัคพลค้าของเก่า อ.เมือง เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์  ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแดงมินิมาร์ท อ.จุฬาภรณ์ มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านกะหรอมินิมาร์ท  อ.ท่าศาลา  มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • แหม่มการค้า อ.ร่อนพิบูลย์  มิถุนายน 2560  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ อ.พิปูน มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สมายล์ พาร์ค จำกัด อ.เมืองนครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านลุงโภชน์ อ.เมือง เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจ.เอ.มินิมาร์ท อ.พระพรหม พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านภาพร อ.ร่อนพิบูลย์ มกราคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • สวนหลวงการค้า อ.เฉลิมพระเกียรติ มกราคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • Hydrophile Shop อ.ท่าศาลา มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • BB มินิมาร์ท อ.ท่าศาลา เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คลองเสาพาณิชย์  อ.บางขัน  พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Jelly Baby Shop อ.สิชล ธันวาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ily21 อ.สิชล มกราคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทานพอ มินิมาร์ท อ.ฉวาง ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • แหม่มการค้า อ.ร่อนพิบูลย์ พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • สินนาบอน อ.นาบอน พฤศจิกายน 2551  จำนวน 2 เครื่อง
  • หัวไทร  มีนาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ดวงอาทิตย์ จำกัด อ.ร่อนพิบูลย์ กันยายน 2552  จำนวน 5 เครื่อง
  • ภรณ์พาณิชย์ลิสซิ่ง อ.ร่อนพิบูลย์ มีนาคม 2555  จำนวน 3 เครื่อง
 6. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • A.B. โฮมเฟอร์นิเจอร์  อ.ร่อนพิบูลย์ มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านต้นเลียบวัสดุภัณฑ์และการเกษตร อ.ท่าศาลา กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.สินศิริชัยภัณฑ์ อ.สิชล กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.เอกกระจก อลูมิเนียม กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์  อ.ท่าศาลา  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร อ.เมือง มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร  สาขาหัวถนน  มีนาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมรับซื้อพืชไร่ ผัก ผลไม้ (FriutBiz)
  • ทรัพย์ในดิน  พฤษภาคม 2559  จำนวน 2 เครื่อง

นครสวรรค์

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • วงศ์เจริญคอนกรีต อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง พ.ค.53 / มิ.ย.-ก.ย.54   จำนวน 5 เครื่อง
  • ร้านอภิญญาค้าวัสดุ อ.ไพศาลี กันยายน 2554   จำนวน 2 เครื่อง
  • ท่าทรายสิงห์บุรี อ.เมือง สิงหาคม 2556   จำนวน 3 เครื่อง
  • บุญถาวรฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ อ.ชุมแสง  สิงหาคม 2557  จำนวน 5 เครื่อง
  • วังเมืองโฮมมาร์ท (ตึกส้ม) อ.แม่วงก์ มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านวังเมืองเคหะภัณฑ์ อ.ชุมตาบง ตุลาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
  • เจ้าพระยาค้าเจริญ  อ.พยุหะคีรี  ธันวาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
  • อ.พัฒนาค้าเหล็ก2 (เจ๊นา)  อ.เมือง กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ก.กิจเจริญภัณฑ์  อ.โกรกพระ  มกราคม 2562  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • เล่ากี่เส็งการไฟฟ้า อ.ลาดยาว ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาตาคลี อ.ตาคลี มีนาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • รสสุวรรณ สาขาหนองบัว อ.หนองบว มิถุนายน 2550  จำนวน 4 เครื่อง
  • เทพกิจ อ.เมือง  มิถุนายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านต.รุ่งเรืองค้าของเก่า (2011) อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโค้วลิ้มเฮง รับซื้อของเก่า อ.ท่าตะโก มกราคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาหนองปลิง  อ.เมือง เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว พฤษภาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • PP มินิมาร์ท  ธันวาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง (เดิมเป็น BizPos)
  • บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด อ.บรรพตพิสัย กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • ภัตตาคารโกยี อ.เมือง กรกฎาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • แพบึงบอระเพ็ด อ.เมือง มกราคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • แพเจ๊นงค์ อ.ท่าตะโก ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน Survey  พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • กันเองมือถือ  เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทอมการค้า  เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน 59SHOP อ.พยุหะคีรี กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ดากานดาพาณิชย์ อ.เมือง มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณขนิษฐา อ.เมือง กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ป.ยนตรกิจ  มกราคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง

นราธิวาส

 1. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้าน Best Copy&Com อ.ระแงะ มีนาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนโคกเคียน อ.เมือง กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • Dream and I  สิงหาคม 2552   จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณวัฒนา อ.สุไหงโก-ลก มกราคา 2557   จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • อาบูรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สาขามะนังตายอ อ.เมือง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท ศรีเจริญนราธิวาส จำกัด อ.เมือง มกราคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรม TradeSys
  • บริษัท วิชชุกร (สุไหงโกลก) จำกัด อ.สุไหงโกลก มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

น่าน

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด อ.เมือง มกราคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ภูคาอิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต อ.ปัว มกราคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • นพเก้า วัสดุก่อสร้าง  อ.ท่าวังผา พฤศจิกายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • เมืองไฟฟ้าน่าน อ.เมือง ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านณฤดี (บ้านทุ่งชัย)  อ.ปัว  มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองจังคอนสตรัคชั่น  อ.ภูเมือง กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านคูณ คูณ  อ.ปัว พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่ากลางวัสดุ  อ.ปัว  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ธวัชชัยกิจเจริญ อ.ท่าวังผา มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (ResTouch)
  • ท่าวังผากาแฟ  อ.ท่าวังผา กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ชวาลาพาณิชย์  อ.ท่าวังผา เมษายน 2553   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโอปอลล์มินิมาร์ท อ.เวียงสา สิงหาคม 2554   จำนวน 1 เครื่อง
  • เมืองน่านช็อป อ.เมือง  มีนาคม 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • พินิจการค้า  ธันวาคม 2555  อ.เวียงสา จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชบาซุปเปอร์มาร์เกต ยินดีต้อนรับ อ.เวียงสา มกราคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสุริยงการค้า  มิถุนายน 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • บิ๊กฟอร์ดมินิมาร์ท  สิงหาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน 78 น่านบุ๊คส์   สิงหาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.เต็งไตรรัตน์วรนคร (ปั๊มเซลล์ปัว) อ.ปัว เมษายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • เงินทองค้าส่ง อ.ท่าวังผา พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านน่านการไฟฟ้า ขอขอบคุณค่ะ อ.เวียงสา พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแอฟสโตร์พานิชย์ (ร้านวินนิ่งคอมพิวเตอร์) อ.นาด้วง เมษายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้าน adminmini อ.นาน้อย เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • หวลยานยนต์ อ.เมือง กันยายน 2552  จำนวน 3 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • บริษัท  การเกษตรเฟื่องฟู วัสดุภัณฑ์ จำกัด  อ.เวียงสา  กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก. เกษตรเฟื่องฟู อ.เวียงสา ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • หจก.น่านกล๊าส รีไซเคิล อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านขายยางรถยนต์ (TireBiz)
  • พีเอ็น น่านเซ็นเตอร์แม็กซ์ อ.เมือง กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

นนทบุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย ค้าส่งวัสดุ อ.บางบัวทอง  ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวันเพ็ญค้าวัสดุก่อสร้าง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชวนชมฮาร์ดแวร์ อ.เมือง มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • สุราษฎร์วัสดุ อ.เมือง ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ทรายทองวัสดุภัณฑ์ จำกัด  อ.เมือง  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.รุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง2015  อ.บางใหญ่  พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • s.k. recycle อ.เมือง มิถุนายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • พนมค้าของเก่า อ.บางใหญ่ กรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ส.พานิช  ตุลาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ ซอยสามัคคี-นนทบุรี อ.เมือง กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • สันติสุขรีไซเคิล อ.เมือง  มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน ๙๙ ช๊อป อ.บางใหญ่ พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณปาริฉัตร อ.เมือง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • บิ๊กโจ อ.บางบัวทอง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • DEEPROM SHOP อ.เมือง มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Mouse Man SHOP  อ.บางบัวทอง กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • Hippocampus Badminton อ.ปากเกร็ด กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านขายยางรถยนต์ (TireBiz)
  • บริษัท มาสเตอร์ ไทร์ จำกัด กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

บุรีรัมย์

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านสวายจีกเสาปูน อ.เมือง มกราคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • ป.พัฒนกิจ อ.เมือง  ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านเมืองไทยก่อสร้าง อ.หนองหงส์ มิถุนายน 2556 จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านดำรงศิลป์ก่อสร้าง อ.โนนดินแดง สิงหาคม 2557  จำนวน 7 เครื่อง
  • กวงทรัพย์เจริญ  พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านเมืองต่ำเสาปูน  อ.ประโคนชัย  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจริญสินเคหะ Home Expert อ.บ้านกรวด มีนาคม 2560 จำนวน 4 เครื่อง
  • กิจมอเตอร์วัสดุ  อ.ประโคนชัย  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจริญศิลป์เคหะ อ.ละหานทราย ธันวาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านพงศ์เจริญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านปลื้มวัสดุก่อสร้าง  อ.ปะดำ  สิงหาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • หจก.ธรณีธุรกิจและก่อสร้าง อ.เมือง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 3 เครื่อง 2 สาขา
  • Kanok-on อ.บางกรวย กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ธานีลีสซิ่ง อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ธุรกิจ อ.หนองกี่  มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ธัญญรัศม์ ธุรกิจ กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านสวนโพลี บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • บ้านใหม่ชัยวดี  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ นางรอง อ.นางรอง พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • NRminimart (วิทยาลัยการอาชีพนางรอง) อ.นางรอง กันยายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • อยู่เจริญแมนชั่นมินิมาร์ท อ.เมือง กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • KM21.5 MINIMART อ.เมือง  ตุลาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านริสา อ.ประโคนชัย  กรกฎาคม 2553   จำนวน 1 เครื่อง
  • สกายแล็ปคอมพิวเตอร์ อ.ประโคนชัย ธันวาคม 2554   จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณอนุกร อ.กระสัง มิถุนายน 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • Skynew Mart อ.ประโคนชัย เมษายน 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณบุญลือ อ.หนองกี่ กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่องโปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
 6.  โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes + ResTouch)
  • ร้านนมสต อ.หนองกี่ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง  (ResTouch)
 7. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท สตึกทรัพย์ทวี พิโก จำกัด อ.สตึก พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

บึงกาฬ

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพปราณีรับซื้อของเก่า 1969  อ.บึงโขงหลง ตุลาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ปทุมธานี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ถิรพิมานคอนกรีต อ.ลาดหลุมแก้ว มิถุนายน 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • ภักดี ฮาร์ดแวร์ อ.ลำลูกกา กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท ชัยไพศาลค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.เมือง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านจิรภัทร  อ.ธัญบุรี  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท รุ่งปรินทรพาณิชย์ จำกัด  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 3 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • กรุ๊ปรีไซเคิล อ.ลำลูกกา  มิถุนายน 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขารังสิต อ.ธัญบุรี ธันวาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโชคดี อ.ลำลูกกา  ธันวาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาลำลูกกา อ.ลำลูกกา เมษายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ คลองหลวง อ.คลองหลวง สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ รีไซเคิลลาดหลุมแก้ว อ.คูบางหลวง เมษายน 2555  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านอมรค้าของเก่า อ.ธัญญบุรี  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาฉลองกรุง   มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอ.เจริญทรัพย์ อ.ธัญญบุรี มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชัยรุ่งเรืองรีไซเคิล (คลอง9) อ.ลำลูกกา  มีนาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาถนนบายพาส-พิมาย อ.ลำลูกกา มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท เอ็ม.อาร์.พี. รีไซเคิล จำกัด อ.เมือง (วงษ์พาณิชย์บางพูน)  พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • เพิ่มทรัพย์รีไซเคิล  อ.ลำลูกกา  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ต้นคูณเซรามิค  อ.ลาดหลุมแก้ว มกราคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สหกรณ์์ร้านค้าโรงเรียนโพนจาน อ.ธัญบุรี พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชำบ้านกรีน  อ.ธัญญบุรี  มกราคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • หมวยปทุมชุดชั้นใน พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • TF mart   พฤศจิกายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • 1 centerservice Co.,LTD.   พฤศจิกายน 2552  จำนวน 5 เครื่อง
  • คณวิศิษย์ศักดิ์  อ.คลองหลวง  ธันวาคม 2554   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชำบ้านกรีน อ.ธัญบุรี ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • คุณเอกสิทธิ์ อ.คลองหลวง กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • หนอนหนังสือ อ.คลองหลวง  ธันวาคม 2552  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท วี.เอ็น.ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อ.คลองหลวง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมฟิตเนส (FitnessSolution)
  • WARM UP FITNESS อ.คลองหลวง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ประจวบคีรีขันธ์

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ลิ้มเจริญค้าวัสดุ อ.ปราณบุรี กรฎาคม 2551  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านไร่ใหม่ค้าวัสดุ อ.กุยบุรี กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้าน ส.ฉิมโหมด ค้าวัสดุ  อ.หัวหิน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านมิสเตอร์โฮม ฮาร์ดแวร์ อ.ปราณบุรี 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ประจวบพลาสติก อ.เมือง กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • ขันน้ำซีฟู้ด หัวหิน  มีนาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • 108 shop  มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสถานตรวจสภาพรถสุวัจน์ อ.บางสะพาน มกราคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • สิทธิชัย  อ.บางสะพานน้อย มกราคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ร้าน Money Boom : บจ.ไดมอนด์  อ.ปราณบุรี ตุลาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
 6. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท กิมฮะลิสซิ่ง จำกัด อ.ทับสะแก พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ปัตตานี

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • PS Group(5)  กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • BONG MINIMART อ.เมือง   ธันวาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • สำนักงานคาเมร่า อ.สายบุรี  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท ซีวาย คอนกรีต จำกัด อ.สายบุรี สิงหาคม 2560  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท เจาะกือแย จำกัด อ.สายบุรี ตุลาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านมะซาวัสดุก่อสร้าง อ.ยะหรั่ง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บาราโหมวัสดุภัณ์  อ.เมือง สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • เอ.เอ็น อันนุร ปัตตานี อ. เมือง มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ปราจีนบุรี

 1. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ปึงหงี่เชียง อ.กบินทร์บุรี  ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • พีพี สโตร์  อ.ศรีมหาโพธิ มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ร้านวัฒนชัยมอเตอร์ อ.กบินทร์บุรี กรกฎาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • เซย์เยสกบินทร์บุรี  อ.กบินทร์บุรี  พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านลีโอ ลีสซิ่ง  อ.กบินทร์บุรี มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอรกาญจน์ อ.กบินทร์บุรี  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ธนภัทรลิสซิ่ง  อ.กบินทร์บุรี  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ส.ทวีทรัพย์ รีไซเคิล อ.ศรีมหาโพธิ  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • พอใจวัสดุก่อสร้าง อ.นาดี พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • VS Snooker  อ.ศรีมหาโพธิ  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

พะเยา

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ภัทรการไฟฟ้า อ.เมือง เมษายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านน้ำทองวัสดุ อ.ดอกคำใต้ กันยายน 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • หจก.อนันต์ก่อกิจวัสดุ  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาเทิง อ.ภูซาง ธันวาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อ.เมือง มกราคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • บี.ซี.เอส มาร์ท  สาขาบ้านใหม่ อ.เชียงคำ พฤศจิกายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • บี.ซี.เอส มาร์ท  สาขาสบบง อ.เชียงคำ  มีนาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ยู่ฮงไฮเวย์   มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • เชียงคำนมผง  กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านยุทธนามือถือ  อ.เชียงคำ กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ฟาร์มนมเด็ก อ.เมือง ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • เกรียงไกรกิจเจริญ 1,2 อ.ภูซาง  มีนาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • สถานีโสด อ.ปง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • กัตจัง ม.นเรศวร (วิทยาเขต)  ธันวาคม 2548  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • ร้านพราว (ม.นรศวร พะเยา) โอนฐานข้อมูลมาจากระบบอื่น  พฤษภาคม 2552  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • คุณปิยรัตน์ อ.เมือง สิงหาคม 2554  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • Mon BOOKS  พฤษภาคม 2555  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
 6. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • หงษ์ทองเมทัลชีท อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท เชียงคำทวีทรัพย์ ลิซซิ่ง จำกัด อ.เชียงคำ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

พระนครศรีอยุธยา

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านรักษ์เจริญวัสดุก่อสร้าง อ.อุทัย มิถุนายน 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท วิไลรวมวัสดุ จำกัด  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • โชคชัยวัสดุภัณฑ์  กันยายน 2559  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านไทยสมหวังฮาร์ดแวร์  อ.นครหลวง  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ศูนย์กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ อ.วังน้อย ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ บางปะหัน อ.บางปะหัน มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท 4น. โชคพัฒนา จำกัด อ.อุทัย กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์เรือขุดที่ 5 อ.บางบาล กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐชุมชนหมู่3 กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านอาหาร + โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (MyRes)
  • ร้านจิ้มจุ่มบุฟเฟ่ 99 อ.บางปะอิน กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านไวสมพรพาณิชย์ อ.ท่าเรื่อ มกราคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Super Ten Mart อ.บางไทร เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • หจก.ปฐพีอาภา อ.วังน้อย มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • โจ้อะไหล่  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ช.เฑียรไชย  อ.เมือง  พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านอาหารแบบง่าย : ResTouch 3.0
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

พังงา

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • บริษัท เขาทอยรีไซเคิล จำกัด (เดิมชื่อ  บริษัท เคพีรีไซเคิล จำกัด)  มกราคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านช่องฟ้าเซ็นเตอร์เซอร์วิส  ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณศิริพร   กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วุฒิชัยการค้า   กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • L.K.supermart   มกราคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแสงอาทิตย์มินิมาร์ท 2  มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • Welcome  มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • OK ซุปเปอร์มาร์ท  มิถุนายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • Beach Ocean Souvenir ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านช่องฟ้าเซ็นเตอร์เซอร์วิส  พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • My Thai  อ.ท้ายเหมือง  ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • TWIN PALM  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมแพปลา (FishBiz)
  • แพสอนลาภ แสงอรุณ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ต่อเจริญค้าวัสดุ  อ.เมือง มกราคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
  • วรภัณฑ์(ตะกั่วป่า) อ.ตะกั่วป่า มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

พัทลุง

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ พัทลุง อ.เมือง กรกฎาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท รุ่งวิวัฒน์ ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.ตะกั่ว จำนวน 1 เครื่อง
  • เจิมเพ็ชรวัสดุก่อสร้าง อ.ป่าบอน มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท ส.คอนกรีตวัสดุก่อสร้าง(1997) จำกัด อ.เขาชัยสน พฤษภาคม 2561 จำนวน 4 เครื่อง
  • จรัสวัสดุก่อสร้าง  อ.ควนขนุน  ตุลาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • CK MART อ.เขาชัยสน  มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง

พิจิตร

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • มงคลอลูมินั่ม แอนด์ ดีไซน์ อ.ตะพานหิน มิถุนายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง (AluBiz)
  • ร้านเอเซียค้าวัสดุ อ.โพธิ์ประทับช้าง เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • รสสุวรรณ สาขาทับคล้อ อ.เมือง พฤษภาคม 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • ทองประเสริฐ  มิถุนายน 2551  จำนวน 4 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ ถนนชมฐีระเวช  อ.ตะพานหิน ธันวาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • 8 ล้านรีไซเคิล  มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชาญชัยค้าของเก่า  อ.เมือง ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านเก้ามินิมาร์ท อ.เมือง ธันวาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านบิ๊กเค็ก อ.โพทะเล ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ร้านตูนกะตังค์ลิสซิ่ง  กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.สินธร69  ธันวาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • ต้นอ้อหนังสือเช่า  สิงหาคม 2549  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 6. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • บริษัท น้ำดื่มรวงข้าว จำกัด อ.โพทะเล มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

พิษณุโลก

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท ไพโรจน์โลหะกิจ จำกัด สาขาสมอแข อ.เมือง  กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 23 เครื่อง   สาขาบ้านกร่าง 3 เครื่อง
  • สมพงษ์โลหะกิจ  อ.เมือง เมษายน 2553  จำนวน 6 เครื่อง
  • ร้านเพิ่มทรัพย์ อ.เมือง พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านปิยะ คอนกรีต  อ.เนินมะปราง กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านกิจเจริญค้าไม้ ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยพร อ.ชาติตระการ กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้าส่ง ค้าปลีก (WholeSaleBiz)
  • อุดมสินการค้า  อ.เมือง  มิถุนายน 2559  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ลิ้มเป้งหลี อ.เมือง  มกราคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร.ร.บ้านเนินทอง อ.ชาติตระการ กรกฎาคม 2555   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านประกวด  อ.นครไทย  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณประภัทร อ.เมือง ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • คลับ ดีเจ พิษโลก รีมิกซ์ อ.เมือง  ธันวาคม 2555  จำนววน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณวิฑูร อ.บางระกำ พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • พอเพียงมินิมาร์ท อ.เมือง  ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • หจก.ชุมพลเจริญลิสซิ่ง อ.เมือง  พฤศจิกายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • อากงเมทัลชีท  สิงหาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 9. โปรแกรมศูนย์ยางรถยนต์ (Tirebiz5)
  • หจก.ศรีบุญเรือง 1987 เมษายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง

เพชรบุรี

 1. โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์จำกัด (CoopMan)
  • ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด เมษายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ อ.ชะอำ ตุลาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • บ้านโภชน์วัสดุ  อ.หนองไผ่  กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเผ่ง วัสดุก่อสร้าง  อ.บ้านแหลง  กันยายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโฮมเซ็นเตอร์  วังชมพู  อ.เมือง ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • จอ สอ รีไซเคิล  อ.เมือง  เมษายน 2555   จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • เอ็น.ยู.ที. คอมพิวเทค อ.ท่ายาง มกราคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณกฤตยา อ.ชะอำ กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • บริษัท ไททันโพลีเทค อ.เขาย้อย  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง

เพชรบูรณ์

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • หจก.หนองไผ่ก่อสร้าง อ.หนองไผ่ ธันวาคม 2551  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านทองใบคอนกรีต อ.ศรีเทพ กุมภาพันธ์ 2552   จำนวน 2 เครื่อง
  • เพชรมิตรสาลี อ.วิเชียรบุรี กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านขายยาลิขิตโอสถ อ.วิเชียรบุรี  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ณัฐวุฒิแก๊ส อ.วิเชียรบุรี  พฤศจิกายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.สินรัตนาภัณฑ์ อ.บึงสามพัน กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านโภชน์วัสดุ   กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.เพชรประสิทธิ์  อ.เมือง มิถุนายน 2561 จำนวน 6 เครื่อง
  • บริษัท เพชรสุดารัตน์วัสดุ จำกัด  อ.เมือง มิถุนายน 2561 จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านเล็กวัสดุ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านมิตรอารีย์การไฟฟ้า อ.หนองไผ่ พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • สยามรียูสแอนด์รีไซเคิล อ.บึงสามพัน  เมษายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรัพย์ไพศาล อ.วิเชียรบุรี เมษายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ส.พาณิชย์ อ.ชนแดน สิงหาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ซากุระรีไซเคิล อ.วังโป่ง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ หนองไผ่ อ.หนองไผ่ เมษายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ลิ้มย่งฮวด อ.หล่มสัก พฤศจิกายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านเพชรมณี (บุญมี) อ.ศรีเทพ  พฤศจิกายน 2555  จำนวน 3 เครื่อง
  • ดีกระจ่างการค้า อ.ศรีเทพ มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • K.C.Food  อ.หล่มเก่า  ธันวาคม 2559  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณนุชนาฏ อ.หล่มสัก พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • กาญจนามินิมาร์ท อ.ชนแดน กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • บริษัท ลีวายพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด  สาขาเพชรบูรณ์  กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง

แพร่

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านวังเงินค้าวัสดุก่อสร้าง อ.วังชิ้น  ก.ย.55 / มี.ค.56  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง อ.ร้องกวาง กันยายน 2556  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้าน ต เจริญกิจ อ.ร้องกวาง ตุลาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้าน พี.อาร์.เพนท์ สิงหาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • แพร่ภูวดล อ.เมือง กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • ผัด วัสดุก่อสร้าง อ.วังชิ้น กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้าส่ง ค้าปลีก (WholeSaleBiz)
  • หจก.บุญพึ่งพาณิชย์  อ.สอง สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • โล่เจริญรีไซเคิล  อ.เมือง กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านกิติโชติ อ.ลอง ตุลาคม 2554  จำนวน 4 เครื่อง
  • KTC กลาส   มิถุนายน 2556  จำนวน 4 เครื่อง
  • วรรณพัชรรีไซเคิล อ.สูงเม่น พฤศจิกายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ไกรทองพาณิช อ.หนองม่วงไข่  กุมภาพันธ์ 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านกนกวรรณ อ.สูงเม่น ตุลาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณปิยพงศ์ อ.สูงเม่น พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ไพลินช็อป อ.ร้องกวาง  สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ประหยัดดีมินิมาร์ท อ.ร้องกวาง มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชูไกรทอง อ.หนองม่วงไข่  ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • B.P.การค้า ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวังหงส์วัสดุก่อสร้าง  อ.หนองม่วงไข่  พฤษภาคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมสปอร์ตคลับ (SportClub)
  • แพรภูมิบุรี อ.ร้องกวาง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • สวนหนังสือ อ.เมือง ธันวาคม 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
 7. โปรแกรมร้านอาหาร + โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (MyRes + ResTouch)
  • มะเก่าคอฟฟี่ กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • เฮือนอัมพร  พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • 90 ฮิต อ.เมือง เมษายน 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านอาร์ เอส มาร์เก็ตติ้ง อ.สูงแม่น กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านบอย กันเอง 3 อ.ร้องกวาง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านเปาปม อ.วังชิ้น พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐชุมชน ม.2 ป่าแดง  อ.เมือง  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ภูเก็ต

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท เอส เอ็ม วัสดุภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ส.เกาะแก้วค้าของเก่า อ.เมือง พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์ ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา อ.เมือง พฤศจิกายน 2550  จำนวน 2 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • อ่าวไทยทะเลเผา อ.เมือง ธันวาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • กะตะคันทรีเฮ้าส์  สิงหาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • Rock Fish Co.,Ltd.  กรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • The Living Room (IMPIANA PRIVATE VILLA KATA NOI) อ.เมือง มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • เติมฝันมินมาร์ท  ธันวาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน The Hut Minimart อ.เมือง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณปวีณา อ.เมือง มิถุนายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน 4 บ. มินิมาร์ท อ.กะทู้ พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • Jewelry อ.กะทู้ พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • Thai art อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • First City Co.,Ltd. อ.เมือง ธันวาคม 2550  จำนวน 2 เครื่อง
 7. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • หจก.น้ำหนึ่ง (น้ำดื่มแซนด์) อ.ถลาง  เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้้านชูรัศการค้า อ.เมือง ตุลาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท จีเอสเค ไทยเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด อ.เมือง พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

มหาสารคาม

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท วาปีธุรกิจ(พิโก) จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ศรีมิตรทรัพย์ทวี (พิโก) จำกัด  กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • MHK  อ.เมือง กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • JJ Leasing อ.โกสุมพิสัย มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท 09 น้ำแข็งหลอด จำกัด  อ.เมือง กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • นครชัยคอนกรีต  กรกฎาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านประกายการเกษตร อ.เมือง มิถุนายน 2556  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านประกายการเกษตร สาขาที่ 2  อ.เมือง ธันวาคม 2557   จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้าน ช.เจริญวัสดุก่อสร้าง อ.บรบือ มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • BTC   มกราคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านพอตเตอร์โฮมวัสดุก่อสร้าง อ.กุดรัง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโชคอำนวยวัสดุก่อสร้าง  อ.แกดำ  พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านพิราญาณ์ เฟรชมาร์ท อ.เมือง มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • เวียงฟ้า JC imart อ.เมือง พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านหน่อยดินดำ อ.เมือง มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านมาร์โก้ อ.วาปีปทุม พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณกิตติพงษ์ อ.เมือง พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนานาขนม  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • คุณครูการ์ตูนเช่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย พฤศจิกายน 2553  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน

มุกดาหาร

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • เอส.ที.ค้าวัสดุ อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ดอนตาลรีไซเคิล อ.ดอนตาลกุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง ธันวาคม 2551    จำนวน 1 เครื่อง
  • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านเพราะบุญ อ.เมือง กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณชนกนาถ อ.นิคมคำสร้อย มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณวัฒยากรณ์ อ.เมืองพฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • กุลธิดาพารวย อ.หว้านใหญ่ มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • หจก.ทรัพย์คณาวอเตอร์ไลฟ์ อ.เมือง กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง

แม่ฮ่องสอน

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • พรทิพย์ อ.ปาย  กรกฎาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์จำกัด (CoopMan)
  • รุจิพรรณ อ.ปาย พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • ร้านอินทนิล อ.แม่สะเรียง สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านบุษกร อ.ปาย พฤษภาคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านพรทิพย์  มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร + โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (MyRes + ResTouch)
  • Cake Go O (เค้กโกโอ) อ.ปาย มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • ปาย ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.ปาย มิถุนายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • จระเข้น้ำปิงกรุ๊ป อ.แม่สะเรียง  มกราคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชบามาปาย (sponsor)  กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านปายริเวอร์ไซด์ อ. ปาย  กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงพาณิชย์ แม่ฮ่องสอน อ.เมือง มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ยโสธร

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • ที เค ออโต้ลีส + ที เค ลีสซิ่ง 6 เสนางค์ ลิสซิ่ง อ.เลิงนกทา มิถุนายน 2558  จำนวน 5 เครื่อง  4 สาขา  (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • ห้องแซงธุรกิจ  อ.เมือง กุมภาพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านสหรุ่งวัสดุก่อสร้าง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ส.รุ่งเรือง ค้าเหล็ก อ.เลิงนกทา กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสองชั้นรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง อ.มหาชนะชัย กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านเกษตร ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ (AgroBiz)
  • นำโชคการเกษตร อ.กุดชุม กันยายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ทรายมูล อ.เมือง มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณมนตรี อ.เมือง พฤศจิกายน 2554   จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท ที.เค.ออโต้ลีสซิ่ง จำกัด  อ.เลิงนกทา  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

ยะลา

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • สลามวัสดุก่อสร้างและการเกษตร  อ.ยะหา มกราคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • HOME PLUS WORKS อ.เมือง กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านอาบู มุสฟานี นังตา อ.บังนังสตา  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์การเกษตรซาโห่ จำกัด  มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน ไวโอเล็ต มาร์ท   กุมภาพันธ์ 2551  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่ราซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • สหกิจเงินด่วน อ.เบตง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมฟิตเนส (Fitness)
  • เดอะ ดีเค กรุ๊ปส์ จำกัด อ.เมือง มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ระนอง

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • เจริญสุขพานิช อ.เมือง มีนาคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง
  • บจก.เค.เอ.โกฮิ้น อ.เมือง กรกฎาคม 2562 จำนวน 5 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • buncha export อ.เมือง เมษายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ระนอง มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • Baby House อ.เมือง  กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง

ระยอง

 1. โปรแกรมเช่ราซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • เพิ่มเชียงกง อ.แกลง มีนาคม 2558  จำนวน 4 เครื่อง  4 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • เอกมอเตอร์ไซค์  อ.แกลง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • แกลงคอมพิวเตอร์ อ.แกลง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านไฮดรอลิก (HydraulicBiz)
  • ร้านเค อาร์ ดี ไฮดรอลิค อ.แกลง กันยายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาวังหว้า อ.แกลง เมษายน 2550  จำนวน 4 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทองค้าของเก่า อ.แกลง มกราคม 2551  จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท คัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์เขตระยอง จำกัด อ.นิคมพัฒนา สิงหาคม 2551   จำนวน 4 เครื่อง
  • บริษัท สุจินต์ รีไซเคิล จำกัด อ.แกลง  มีนาคม 2552   จำนวน 10 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาวังจันทร์  อ.วังจันทร์  พฤษภาคม 2552   จำนวน 2 เครื่อง
  • ร.ร.บ้านชากลูกหญ้า อ.เมือง  ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Green Earth Recycle อ.ปลวกแดง พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านเพรีไซเคิล อ.เมืองง กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ต.ดีเฮง อ.บ้านฉาง สิงหาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ป้าษรรีไซเคิล อ.เมือง สิงหาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านสวลี มินิมาร์ท อ.นิคมพัฒนา  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนหมู่บ้านหนองมะปริง อ.แกลง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • VillageShop  อ.แกลง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุุมชนบ้านเนินฆ้อ หมู่5 อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • หมู่บ้านวังหว้า  อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • หมู่บ้านคลองปูน  อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนหมู่บ้านห้างญวน อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านน้ำเขียว อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านสองพี่น้อง อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้้านหนองแฟบ อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยน้ำเขียว อ.แกลง  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนหมู่บ้านหนองรี อ.แกลง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนหมู่บ้านทะเลน้อย ม.6 อ.แกลง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านมงคล อ.แกลง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนประชารัฐ  อ.แกลง  ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านเนินฆ้อ หมู่3 อ.แกลง ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดบ้านป่าแดง  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • พล ยานยนต์ อ.บ้านค่าย มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • Four 3 Snooker  อ.เมือง  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง (My Snooker)
 6. โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (ResTouch)
  • สามย่านไอที อ.แกลง ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
 7. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านแค่เอื้อม  กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านปั้นไอที  สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Salwalee minimart อ.นิคมพัฒนา ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณพิชชาพา อ.บ้านฉาง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • สามย่านไอที  อ.แกลง ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเพิ่มทรัพย์  กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • วังสปาเฟรช  อ.แกลง มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • PJ Beauty Point อ.บ้านฉาง กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านปอริมคลอง อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเติมทรัพย์ อ.เมือง ตุลาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • Starbeauty อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • TK.SATTELLITE RAYONG อ.เมือง กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ยุพา ขนมค้าส่ง อ.ปลวกแดง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัทโยโกยาม่า โกเกียว(ไทยแลนด์) อ.ปลวกแดง จำกัด สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • เค พี มาร์ท อ.แกลง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส อ.แกลง  ธันวาคม 2553  จำนวน 5 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บริษัท พี วัสดุ จำกัด อ.บ้านฉาง กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท มงคลทรัพย์ 2014 จำกัด อ.ปลวกแดง ธันวาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท อิลิกอร์ จำกัด  อ.เมือง  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านทรงชัยเคหะภัณฑ์  อ.แกลง  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 10. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • หจก.3ดี เมททอล โปรดักส์ อ.บ้านฉาง กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 11. โปรแกรมร้านค้าส่งค่าปลีก (WholeSaleBiz)
  • ทับทิมรีสอร์ท อ.เมือง ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 12. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • ทับทิมรีสอร์ท อ.เมือง กรกฎาคม 2560  จำนวน 2 เครื่อง
 13. โปรแกรมโรงแรม (ResidenceBiz)
  • ทับทิมรีสอร์ท อ.เมือง กรกฎาคม 2560  จำนวน 2 เครื่อง
 14. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • บริษัท น้ำเอย น้ำใจ จำกัด อ.แกลง สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 15. โปรแกรมรับซื้อผลไม้ (Fruit 2)
  • บริษัท โกดังธนบุรีฟรุ๊ต อ.เขาชะเมา กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท แอลเค ยูนิตี้ จำกัด  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท ติ่งฟง จำกัด อ.แกลง พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 16. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • Four 3 Snooker อ.เมือง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง

ราชบุรี

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • คุณธิติ อ.บ้านโป่ง มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านมานพ-สุนีย์ อ.จอมบึง มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท ศรีสุพรรณวูดเทค จำกัด อ.โพธาราม กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • จ. เจ้าคุณ อ.สวนผึ้ง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเง็กเซ้งบางลาน อ.โพธาราม พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท เจริญดีฮาร์ดแวร์(กิมพ้วย) จำกัด อ.ดำเนินสะดวก พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท  แสงอุทัยจุฬาภัณฑ์ จำกัด อ.บ้านคา กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • เจ้าคุณ 2  อ.สวนผึ้ง  เมษายน 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ อ.เมืองราชบุรี(วงษ์พาณิชย์จอมบึง)  พฤษภาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านค้าสหกรณ์ดราก้อนฮิลส์  มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) อ.เมือง กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโอ่ง อ.เมือง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านพันธุ์ทิพย์การเกษตร อ.เมือง พฤศจิกายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • (สงวนชื่อ)  สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • ร้านเอส.ซี.เอ็น เมทัลชีท อ.สวนผึ้ง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • KT inter อ.เมือง มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • 3 TIME อ.บ้านโป่ง สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง

ร้อยเอ็ด

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • นพ.ธงชัย อ.เมือง พฤษภาคม 2558  จำนวน 5 เครื่อง 2 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • หจก.ทองศักดิ์มอเตอร์ร้อยเอ็ด  กรกฎาคม 2559 จำนวน จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านศักดิ์สิทธิ์วัสดุ อ.โพธิ์ชัย ตุลาคม 2556  จำนวน 4 เครื่อง
  • PS ค้าวัสดุ อ.ธวัชบุรี  กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณ อ.สุวรรณภูมิ มิถุนายน 2558  จำนวน 4 เครื่อง
  • บริษัท สหชัยกรุ๊ป จำกัด อ.หนองพอก เมษายน 2560 จำนวน 14 เครื่อง
  • ศ.ศักดิ์สิทธิ์ ค้าเหล็ก จู ฮง เฮง  อ.โพธิ์ชัย  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านมีการช่าง 3 อ.เสลภูมิ มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • Mellow Frozen Yogurt  อ.เสลภูมิ  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • บริษัท แบงค์ทองศักดิ์มอเตอร์ จำกัด อ.เมือง ตุลาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • สุพรรณรีไซเคิล อ.หนองพอก เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
  • นครรีไซเคิล 2012 อ.สุวรรณภูมิ ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • SMART SHOP  อ.เมือง มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • JS BB GUN อ.เมือง gกรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้าส่ง ค้าปลีก (WholeSaleBiz)
  • พีพี มินิมาร์ท อ.หนองพอก มกราคม 2561 จำนวน 4 เครื่อง
 8. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท เกษตรวิสัยธุรกิจ (พิโก) พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรม TradeSys
  • ร้านดวงใจมอเตอร์  อ.โพธิ์ชัย ตุลาคม  2561  จำนวน 1 เครื่อง

เลย

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านยิ่งเจริญวัสดุ อ.หนองหิน มิถุนายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • มหาราชวัสดุ  อ.ภูหลวง สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ปากชมวัสดุและคอนกรีต  อ.เชียงคาน  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ต.ศิลาวัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.วังสะพุง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • ร้านยิ่งเจริญวัสดุ ยิ่งเจริญวัสดุ มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
  • เติมทรัพย์ เมทัลชีท อ.เมือง พฤศจิกายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง  มกราคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.อาเขต (2495) กรุ๊ป อ.เมือง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านป้าหนู อ.ปากชม กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • BeBooks อ.เมือง เมษายน 2553  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  กุมภาพันธ์ 2552  ระบบห้องสมุดขนาดเล็ก : BookRent Liabrely
 6. โปรแกรมร้านขายยางรถยนต์ (TireBiz)
  • ส.ออโต้ไทร์ อ.ผาขาว กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ลพบุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ธาราโลหะกิจ อ.ท่าวุ้ง พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เกรียงศักดิ์ค้าไม้บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านน้อยไม้ยูคา อ.พัฒนานิคม มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ช.ศิลป์ สถาปัตย์ (2525) อ.ชัยบาดาล จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ช.รุ่งเจริญทรัพย์ อ.เมือง เมษายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์สาขาดีลัง ลพบุรี  อ.พัฒนานิคม  มกราคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • ร้านนายฮ้อย อ.โคกสำโรง กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณชลธิชา อ.พัฒนานิคม สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • โชคเจริญใหญ่  อ.ชัยบาดาล ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ranger shop  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

ลำปาง

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • บัวทองการช่าง อ.เมือง  พฤษภาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.ศิลาแม่ทะ อ.เมือง สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (สาขาที่1)  ตุลาคม 2561 จำนวน 5 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ร้านวงษ์พาณิชย์ ลำปาง   อ.เมือง มกราคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาชมพู  อ.เมือง  มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทีเอ็น กรุ๊ป อ.เถิน พฤศจิกายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านป่าไคร้ใต้ อ.ห้างฉัตร มกราคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • สหการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง อ.เมือง ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท มาเจสติคอุสาหกรรมอาหาร จำกัด อ.ห้างฉัตร มีนาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านเหมี้ยง อ.แม่ทะ มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านเหล่ายาว อ.เสริมงาม มิถุนายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • สวัสดิการร้านค้าชมรมนายทหารชั้นประทวน ร.17 พัน.2  กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • แพรวามินิมาร์ท อ.เมือง พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • จักจั่นน้ำแร่แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ต้นยางนมผงเด็ก อ.เมือง มิถุนายน  2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐบ้านแม่ปุง อ.แม่ทะ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐบ้านกอกชุม อ.เมือง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนหนองปล้อง อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนชุมชนบ้านประสบสุข  อ.เมือง  ตุลาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนบ้านไร่ศิลาทอง  อ.เมือง  ตุลาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • ร้าน Platushack อ.เมือง กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านศรินยามินิมาร์ท อ.ห้างฉัตร กุมภาพันธ์ 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน ff.com อ.เมืองปาน ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณโอ สเลนเดอร์ช็อป อ.เถิน กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณพัชรอนงค์ อ.เกาะคา สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • T.N. เบบี้  มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • PL@HOME อ.ห้างฉัตร มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านน้องอาชิ*โชกุน  อ.ห้างฉัตร เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ง้าวเงิน ของฝาก@งาว  อ.งาว  กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • แก้วยาเภสัช  อ.เมือง สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • น้ำดื่มนิวสตาร์ อ.เกาะคา กรกฎาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • Pure Star อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • น้ำดื่มเพชรเมืองปาน  อ.เมืองปาน  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • อิ๋ง+แอ้ม หนังสือเช่า  สิงหาคม 2550  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • อัลฟาบุ๊ค  ธันวาคม 2550  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • TONG (ทอง) หนังสือเช่า  มิถุนายน 2551  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • ร้าน This is BOOK  อ.เมือง มิถุนายน 2552  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง

ลำพูน

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • เสถียรพาณิชย์ อ.บ้านโฮ่ง มกราคม 2556  จำนวน 1 เครื่องโ
  • บริษัทรุ่งโรจน์ 59 จำกัด อ.บ้านโฮ่ง มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง 2 สาขา
  • ป.เจริญยนต์ อ.เมือง สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ป่าซางบริการ อ.ป่าซาง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.พลัสพลัสพี อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านเกียรติคุณ (วัสดุก่อสร้าง)  กุมภาพันธ์ 2549  จำนวน 4 เครื่อง
  • ลานทรายดวงสุนทร  พฤศจิกายน 2550  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านพรทิพย์วัสดุก่อสร้าง อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2554  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้าน บี.เอ็น.การค้า อ.เมือง ตุลาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
  • ลำพูนกิ๊ฟแอนด์ทอยส์ อ.เมือง มีนาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • โชคชัยพาณิชย์ อ.ลี้ พฤษภาคม 2558  จำนวน 4 เครื่อง
  • พยุงรักษ์ อ.ลี้ กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • TNW อ.ลี้ มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • พัสกร การค้า อ.ทุ่งหัวช้าง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • โชคทวีวัสดุก่อสร้าง อ.ลี้ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • เอกสิทธิ์รีไซเคิล อ.เมือง พฤศจิกายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • รักษ์รีไซเคิล อ.เมือง สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาบ้านกลาง อ.เมือง  กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ บ้านแจ่ม อ.เมือง มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • KKP Recycle  อ.เมือง  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านกันเกรา อ.เมือง  ธันวาคม 2555  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้าน 92 มินิมาร์ท อ.บ้านโฮ่ง ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • Join Mart อ.ป่าซาง  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชิลเด้นซ์ ทอยส์ อ.เมือง มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านหมูดีเยี่ยม  อ.เมือง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • Rodeo Pub (เธค) อ.เมือง   กรกฎาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
  • เรือนแพ ลำพูน  มีนาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • บางอ้อ อ.เมือง พฤศจิกายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • Twins Pub  มีนาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • LAMPHUN ICE  อ.เมือง  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านทรัพย์สินภัทรา อ.แม่ทา สิงหาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน POP SERVICE อ.เมือง  กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านถุงเงินการค้า อ.เมือง มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวรรณวัฒน์ สาขาบ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ลำพูนนมผง  พฤษภาคม 2556  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทากาศเภสัช อ.แม่ทา มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • ร้านบีเรสซิ่งโมดิฟายด์แอนด์ลิสซิ่ง  มกราคม 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านวีไอพีลิสซิ่ง   ตุลาคม 2548  จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.สินเสริมสุขลิสซิ่ง อ.เมือง มกราคม 2550  จำนวน 3 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • ตูนคลับ (นิคมลำพูน  ตุลาคม 2548  โปรแกรมแบบจ่ายทีหลัง
  • PEEPEEBOOK  เมษายน 2552  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
  • กอล์ฟการ์ตูน  สิงหาคม 2554  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 9. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • 3ดี ล้านนา ชัตเตอร์ อ.บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรมฟิตเนส (FitnessSolution)
  • RAMBO GYM อ.ป่าซาง มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 11. โปรแกรมรับซื้อผลไม้ (Fruit 2)
  • บริษัท ไต๋ ฟู้ด จำกัด อ.เมือง สิงหาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง (Fruit3 Network)
  • โกดังดอกบัว อ.ป่าซาง พฤศิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท 558  อินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด อ.บ้านโฮ่ง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • เฮียมืด อ.เวียงหนองล่อง ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณศรัญญา  อ.แม่ทา  ธันวาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด อ.เวียงหนองล่อง มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 12. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • หจก.พูลศรีลีสซิ่ง อ.แม่ทา พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.มันนี่ วี พลัส อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง

ศรีสะเกษ

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้าน สุพลเสาปูน อ.กันทรลักษ์ ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ตั้งซ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง  กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • สยามคอนกรีต  อ.กันทรลักษ์ กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสมพงษ์วัสดุ  อ.อุทุมพรพิสัย  มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • ตั๋งพานิชไฮเทคเซ็นเตอร์ อ.อุทุมพรพิสัย พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.ละลมวัสดุ อ.ภูสิงห์ กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.ราษีก่อสร้าง อ.ราษีไศล มิถุนายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จำกัด อ.เมือง กรกฎาคม 2556  จำนวน 12 เครื่อง  7 สาขา (เช่า Database Server เพื่อ Online)
  • KTT Lease&Loan อ.กันทรลักษ์  ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ธัชกรณ์ลิสซิ่ง อ.เมือง มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านตั๋งพาณิชย์ไฮเทค อ.อุทุมพรพิสัย พฤษภาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง 2 สาขา
  • ตั้งซ่งเฮง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • อุ๊รีไซเคิล  อ.กันทรารมย์  มีนาคม 2556   จำนวน 1 เครื่อง
  • บัวรุ่งเรือง อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ไพบูลย์ พานิชย์ อ.อุทุมพรพิสัย ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • กองทุนหมู่บ้านตะเคียนรามตะวันออก สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คังเซนเคนโกศรีสะเกษ อ. ขุขันธ์ มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสุมาลี อ.ห้วยทับทัน มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • พิชญาดาเภสัช  กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรัพย์ประเสริฐ อ.อุทุมพรพิสัย มีนาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • นารีการค้า อ.ขุนหาน พฤศจิกายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมเช่าซื้อ (Hire Purchase)
  • หจก.สินทวีมอเตอร์ อ.เมือง มกราคม 2552  จำนวน 2 เครื่อง
  • มิตรใหม่ยนต์ –> บุญล้อม คาร์เซ็นเตอร์ 2012 อ.ราษีไศล  พฤศจิกายน 2554  จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านพรสวัสดิ์ อ.กันทรลักษณ์ มิถุนายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 7. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • หจก.ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 อ.เมือง สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท เอ.แฮปปี้ แคช จำกัด อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 เครื่อง

สกลนคร

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • คุณสันติ อ.พังโคน กันยายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • Home วัสดุก่อสร้าง อ.เมือง ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ไทยเจริญทรัพย์เพิ่มพูล อ.สว่างแดนดิน มกราคม 2558  จำนวน 5 เครื่อง
  • ร้าน ต.เจริญค้าวัสดุ อ.เมือง สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ลุยการค้า อ.กุสุมาลย์ เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • พงศ์สันต์ก่อสร้าง  อ.พรรณานิคม ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • รวมโชคพาณิชย์ อ.พรรณานิคม มิถุนายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสว่างรีไซเคิล อ.สว่างแดนดิน  กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สกลนคร อ.เมือง พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • จิวเล็กสกลนคร อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • พรพาณิชย์ อ.พังโคน  ธันวาคม 2559  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนสวรรค์ อ.เมือง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกนาดี  อ.โคกศรีสุพรรณ  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร  อ.พรรณานิคม  กันยายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าสวัสดิการชมรม อสม.ตำบลพังขว้าง อ.เมือง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • สกลนครมาสเตอร์มินิมาร์ท อ.เมือง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านดงยอ อ.เมือง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐบ้านหนองไผ่ อ.เมือง มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • โพนทองการเกษตร อ.วาริชภูมิ สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านตั้งขายดี อ.สว่างแดนดิน ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • Beauty House อ.สว่างแดนดิน มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศรีสกลค้าข้าว อ.เมือง ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • Solution Systems Service  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • หจก.สว่างแดนดินศิริยนต์ อ.สว่างแดนดิน มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง

สตูล

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • คลองขุดค้าวัสดุ อ.ละงู ธ.ค.55 / ก.ย.56  จำนวน 2 เครื่อง
  • กนกวรรณการเกษตร อ.ละงู มีนาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านทุ่งหว้าสหภัณฑ์ อ.ทุ่งหว้า สิงหาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • fruit&food  กันยายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าประชารัฐหน้าเมือง ม.6 อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • Cutie House อ.ทุ่งหว้า กรกฎาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านฮาลาล เวิลด์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • เบบี้โฮม อ.ละงู เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • คุณเฉลิมพันธุ์ อ.เมือง  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

สมุทรปราการ

 1. โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์จำกัด (CoopMan)
  • ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางปู จำกัด อ.เมือง มีนาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • อึ้งฮั่วเฮง สิงหาคม 2555   จำนวน 2 เครื่อง
  • WPN  สิงหาคม 2555   จำนวน 2 เครื่อง
  • ใหญ่ฮาร์ดแวร์ อ.บางพลี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บจก.ตั้งเจริญสุข อ.เมือง  มกราคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท รัชสิริ วัสดุก่อสร้าง จำกัด อ.บางพลี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
  • รุ่งสินการค้า อ.เมือง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท  แสงอุดมวัสดุ จำกัด  อ.บางพลี  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านชัชรัตน์ปราการ  อ.พระสมุทรเจดีย์  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บจ.ปราการเจริญยนต์  อ.เมือง  พฤษภาคม 2559  จำนวน 3 เครื่อง
  • C&C LEASING อ.พระประแดง กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • โชคอำนวย อ.พระประแดง  ตุลาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ วัดปานประสิทธิ์ อ.บางบ่อ กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านหวังเสี่ยวตงวาณิชย์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • โป๊ยเฮง อ.บางพลี  มิถุนายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ส.เจริญชัยรีไซเคิล  อ.พระประแดง สิงหาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • สมยงค์ค้าส่ง อ.เมือง สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • น้องอ้อ มินิมาร์ท อ.บางพลี มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง

สมุทรสาคร

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ยงเฮง มหาชัย รีไซเคิล  ธันวาคม 2549  จำนวน 4 เครื่อง
  • ที.จี.รีไซเคิลกรกฎาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ไทยกรีน รีไซเคิล จำกัด อ.กระทุ่มแบน ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • บจ.ลี้กิจเจริญแสง อ.เมือง มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านทรัพย์ทวีชัย อ.บ้านแพ้ว กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้า ส้ม ส้ม  อ.เมือง พฤศจิกายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้าน T เสาเข็มวัสดุก่อสร้าง  อ.กระทุ่มแบน  ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง

สมุทรสงคราม

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • บริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด อ.เมือง กันยายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด (สาขา) อ.เมือง เมษายน 2551  จำนวน 4 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • คุณสุชัย อ.เมือง พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอารมณ์ดี  อ.เมือง พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท ดีดี888 จำกัด  อ.เมือง  ธันวาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

สระแก้ว

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านดำรงศิลป์ก่อสร้าง สาขา 2  มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท คลังสี กรุ๊ป จำกัด อ.อรัญประเทศ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ณรงค์การค้า อ.เมือง มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • วังสมบูรณ์โลหะ อ.วังสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขา อ.ตาพระยา  พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • เอ็น.เจ.พลาสติก  อ.วัฒนานคร  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร.ร.บ้านมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น พฤศจิกายน 2553   จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • SY-shop อ.เมือง มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณเบญจวรรณ อ.เมือง กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ezymart  อ.อรัญประเทศ ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช้าซื้อ (Hire Purchase)
  • ปรีชาไฟแนนท์ อ.อรัญประเทศ สิงหาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ออเรนจ์ลิสซิ่ง  มกราคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
 6. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • บริษัท เอ.เจ.เจ. จำกัด อ.อรัญประเทศ กันยายน 2553  จำนวน 2 สาขา
  • หจก.สายพิณ 2002 จำกัด อ.วังสมบูรณ์  กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้าเมทัลชีท (Metal Sheet)
  • ทรัพย์ประเสริฐวัสดุ อ.ตาพระยาสิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง

สระบุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • พรเทพกระจกอลูมิเนียม อ.วิหารแดง พฤศจิกายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ส.วัสดุก่อสร้าง อ.หนองแค พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • โรงงานพุแคพลาสติก อ.เฉลิมพระเกียรติ  ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาเตาปูน อ.แก่งคอย พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • เจริญรุ่งเรืองรีไซเคิล อ.แก่งคอย มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ตะกุด อ.เมือง เมษายน 2588  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร.ร.สองคอนวิทยาคม อ.แก่งคอย พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • BIG BIKE SHOP อ.วิหารแดง ธันวาคม 2553  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.แอดแวนเจอร์ วอเตอร์ ปาร์ค อ.พระพุทธบาท มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • MBminimart  อ.แก่งคอย  มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • O&J SHOP  พฤศจิกายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านน้องน๊อต อ.ดอนพุด  มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุมชนเอกภาพ อ.หนองแค กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแม่พยงค์ อ.วิหารแดง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมเช้าซื้อ (Hire Purchase)
  • คุณพงศกร อ.วิหารแดง กันยายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทวีทรัพย์มอเตอร์ไบค์ อ.วิหารแดง ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง

สิงห์บุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • หจก.โรงไม้พรพรรณ  อ.บางระจัน  มีนาคม 2561  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • แต่งแต้ม ของเก่า อ.เมือง  พฤษภาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • สหะกิจรีไซเคิล (สิงห์บุรี) อ.พรหมบุรี ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านเฮียฮง 81 shop อ.อินทร์บุรี พฤษภาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง

สุโขทัย

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • สุขใจลิสซิ่ง อ.ทุ่งเสลี่ยม มิถุนายน 2553 จำนวน 3 เครื่อง
  • น้องแดงการเกษตร อ.คีรีมาศ มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • อาร์ต ศูนย์รวมรถยนต์ทุกชนิด กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณนพพร  อ.ศรีสัชนาลัย กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ท่าฉนวนวัสดุก่อสร้าง  มิถุนายน 2553   จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านวิชัยการไฟฟ้า อ.ทุ่งเสลี่ยม พฤษภาคม 2554   จำนวน 2 เครื่อง
  • ห.จ.ก.เอ็นทีอี คอนกรีต อ.ทุ่งเสลี่ยม  มกราคม 2555   จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านน้องแดงการเกษตร อ.คีรีมาศ มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ไทยประสบผล อ.ทุ่งเสลี่ยม กันยายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านสุวรรณพาณิชย์ อ.ศรีสัชนาลัย กันยายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.สุธนาปิโตรเลียม (ProCheck) อ.เมือง ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม (ProCheck) อ.เมือง พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้าเมทัลชีท (Metal Sheet)
  • ทุ่งเสลี่ยมเมทัลชีท อ.ทุ่งเสลี่ยม สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • บ้านด่านเมทัลชีท อ.ทุ่งเสลี่ยม กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สามแยกคลองยาง อ.สวรรค์โลก ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์สาขาทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม ตุลาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน ซี.เอ. (จำหน่ายเสื้อผ้า)  มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมเช้าซื้อ (Hire Purchase)
  • สุขใจลิสซิ่ง อ.ทุ่งเสลี่ยม มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • เอส สุโขทัยลีสซิ่ง อ.เมือง ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • BookhouseT  สิงหาคม 2556  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 10. โปรแกรมร้านขายอะไหล่ (SparePartBiz)
  • นพพรมอเตอร์ไซค์  อ.ศรีสัชนาลัย  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง

สุพรรณบุรี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านขุมทรัพย์ค้าไม้ อ.ดอนเจดีย์  สิงหาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านฮั่วฮวดเส็งค้าวัสดุภัณฑ์ อ.ศรีประจัน ธันวาคม 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • สิงห์ทองวัสดุ อ.เมือง มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านมั่นคงดีวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง  มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • เจ้เป็ด อ.ด่านช้าง กรกฎาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านพรเจริญค้าไม้ อ.ด่านช้าง พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก. ก.วัฒนผลอู่ทอง อ.อู่ทอง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง อ.สองพี่น้อง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนาค้าวัสดุ อ.เมือง กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
  • บริษัท สุพรรณซีเมนต์ จำกัด อ.อู่ทอง ธันวาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง 2 สาขา
  • หจก.รุ่งสวัสดิ์วัสดุภัณฑ์ อ.ด่านช้าง มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • สว่างค้าวัสดุก่อสร้าง  อ.สองพี่น้อง พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านไผ่ขวางฮาร์ดแวร์ อ.เมือง กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • รพ.อู่ทอง อ.อู่ทอง พฤศจิกายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน LPG  เมษายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านลิ้มเฮงเส็ง อ.ด่านช้าง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านลิ้มเฮงเส็ง 2 อ.ด่านช้าง ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณอัญชลี  มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณณิชกุล อ.ศรีประจันต์ กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณมานพ อ.ดอนเจดีย์ กรกฎาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอัมพร อ.อู่ทอง  กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • PP Gift Shop อ.อู่ทอง มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • ตี๋เล็กไฮสปีด เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเฮียอู๋ เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • คุณไตรสิทธิ์ อ.อู่ทอง กันยายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัด กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้าน ช.กิจเจริญ  อ.อู่ทอง  ตุลาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง

เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • พ.ทวีทรัพย์ ค้าของเก่า อ.เกาะสมุย กุมภาพันธ์ 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนันทิพรรีไซเคิล อ.เกาะสมุย สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • China House อ.เกาะสมุย ตุลาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • Happy Mart อ.เกาะสมุย  กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • แม่น้ำเทรดดิ้ง  อ.เกาะสมุย  ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง

สุราษฎร์ธานี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • เพื่อนช่าง อ.เคียนซา กันยายน 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • สัมพันธ์ค้าวัสดุ อ.บ้านตาขุน พฤษภาคม 2557  จำนวน 7 เครื่อง
  • ร้านนิรันดร์โลหะภัณฑ์  อ.บ้านนาสาร  ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านสมเกียรติซีแพค อ.บ้านตาขุน  เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านท่าชีวัสดุภัณฑ์ อ.บ้านนาสาร พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • สงวนชื่อ อ. กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • คลังเศรษฐ์  อ.เมือง  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนันทิพรรีไซเคิล  สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชนเกษม 40 รีไซเคิล อ.เมือง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านลูกแก้วการเกษตร อ.พุนพิน สิงหาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน NG BABY SHOP  กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านติ๋มสะดวกซื้อ  มิถุนายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรัพย์ทวีพาณิชย์ อ.คีรีรัฐนิคม มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณดวงพร อ.บ้านตาขุน พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • พลัสมินิมาร์ท อ.เมือง  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน 108 ช้อป อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณมยุรี อ.ดอนสัก มิถุนายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านพนมเภสัช อ.พนม กรกฎาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านตะวันบิวตี้ อ.พนม ธันวาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • MC PLUS SERVICE อ.พุนพิน เมษายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • World Change 4 อ.พุนพิน มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • คุณจีรวรรณ  อ.บ้านนาสาร กุมภาพันธ์ 2555  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน
 6. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBIZ)
  • น้ำดื่มป่าสัก อ.เวียงสระ ธันวาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง

สุรินทร์

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด  พฤษภาคม 2560  จำนวน 3 เครื่อง
   และ สาขาจอมพระ กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • คุณพัทธนันท์ อ.เมือง สิงหาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด อ.เมือง มีนาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท 9 รวย จำกัด อ.ปราสาท ตุลาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง  (เช่า Database Server เพื่อ online)
  • คุณสิริกานดา  อ.เมือง มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • กาญจนกิจวัสดุก่อสร้าง อ.กาบเชิง มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านปรีชาฟาร์ม อ.รัตนบุรี สิงหาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านคุนหมิงพาณิชย์ อ.เมือง กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • หญิงค้าเหล็ก  อ.จอมพระ  สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.อภิชัยกิจ  อ.ปราสาท ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ยงสวัสดิ์ เพ้นท์ จำกัด อ.เมือง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
  • ร้านนครวัสดุ  อ.บัวเชด  มีนาคม 2561  จำนวน 2 เครื่อง
  • บริษัท  สุรินทร์สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด  อ.เมือง เมษายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • Supertoy อ.เมือง พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ร้านเมืองช้างรีไซเคิล อ.เมือง มีนาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ทรัพย์ทวี สุรินทร์ อ.ลำดวน พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ถนัดชัยรีไซเคิล อ.ศีขรภูมิ พฤษภาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้านค้าชุมชนบ้านบะ อ.ท่าตูม พฤศจิกายน 2550  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้าน M&M Mart  ธันวาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.กระเทียมวิทยา อ.สังขะ เมษายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • รร.พนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก  กรกฎาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.แนงมุดวิทยา อ.กาบเชิง พฤษภาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.บ้านอาโพน อ.บัวเชด  กันยายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.สังขะ อ.พนมดงรัก มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพลับ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.ธาตุศรีนคร อ.รัตนบุรี กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.ห้วยจริง อ.ศีขรภูมิ กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาตม) อ.สังขะ สิงหาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านกระเทียม หมู่2 อ.สังขะ ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านค้าชุมชนบ้านกรอนเหนือ  พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • NCR อ.เมือง  พฤษภาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนำเจริญคอมพิวเตอร์ : PB Mart อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านประกอบ อ.สังขะ ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเมียงดง  อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอารีรัตน์  อ.สังขะ  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ฉัตรทองพานิช  อ.ลำดวน กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านมุ่งทวี  อ.เมือง  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ปั๊มโชคชัยบริการ  ธันวาคม 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านรุ่งเรืองออนไลน์ อ.เมือง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้าน Joe club อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณวุฒิชัย อ.เมือง พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ส.สำราญ อ.กาบเชิง กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านบิ๊กโชค อ.ปราสาท เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ๑๑๑ นาคฤทธิ์ อ.เมือง มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านนำเจริญคอมพิวเตอร์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณสนธสรณ์  อ.จอมพระ  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมธุรกิจเช่าซื้อ (HP Online)
  • ร้านเสียงชัยยนต์ อ.เมือง ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • หจก.อควากรีน อ.เขวาสินรินทร์ กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 9. โปรแกรมร้านอาหาร + โปรแกรมร้านอาหารแบบทัชสกรีน (MyRes + ResTouch)
  • Snow Wish อ.เมือง มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (ResTouch)
  • ชาบูสำราญ  อ.เมือง  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 10. โปรแกรมร้านเมทัลชีท (MetalSheet)
  • สยามเทค หลังคาเหล็ก อ.รัตนบุรี เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

สงขลา

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านสนามชัยพาณิชย์ อ.สทิงพระ ตุลาคม 2556  จำนวน 2 เครื่อง
  • ก.สำเพ็ง อ.หาดใหญ่ มิถุนายน 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ศักดิ์อลูมิเนียม- กระจก อ.หาดใหญ่ มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านเพียรธรรม อ.หาดใหญ่ มิถุนายน 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ 2 อ.เมือง  มกราคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลา อ.หาดใหญ่  พฤษภาคม 2554   จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ คลองแห อ.หาดใหญ่ กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • โกเพชรค้าเหล็ก อ.หาดใหญ่ กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านว่องวิทย์เจริญ อ.หาดใหญ่ กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ร้าน SEE-U Minimart  อ.หาดใหญ่ พฤศจิกายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • โอ เค มาร์ท  พฤษภาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ พฤษภาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชนแดนมินิมาร์ท อ.นาทวี มกราคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแชมป์ดิจิตอลแล็บ อ.หาดใหญ่ มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บ้านพรวนมินิมาร์ท อ.เมือง  ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านป๊ากะม๊า อ.หาดใหญ่ มิถุนายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • โชติโสภณการพิมพ์ อ.หาดใหญ่  เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณกาญจนา อ.เมือง กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแดง อ.หาดใหญ่ กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง

หนองคาย

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • พรหมบุญ 3ต.คลังไม้ อ.ท่าบ่อ ส.ค.54 / ก.ค.56  จำนวน 4 เครื่อง
  • ส.เจริญทรัพย์ อ.เมือง กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) อ.โพนพิสัย มีนาคม 2558  จำนวน 5 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเคหะภัณฑ์ (สาขา 1) อ.โพนพิสัย มีนาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรม 2556  สิงหาคม 2559 จำนวน 4 เครื่อง
  • ร้านชนะชัย อิฐบล็อค ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์ เบสท์โฮม  อ.โพนพิสัย  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท สมาร์ท ฟลอร์ จำกัด อ.เมือง  ตุลาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท บี.เค.บ้านเกษตร จำกัด อ.โพนพิสัย มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านใบแก้ว อ.ท่าบ่อ กันยายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • BK อ.โพนพิสัย มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้าเมทัลชีท (Metal Sheet)
  • เอสพีจี เมทัลชีท อ.ท่าบ่อ ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • หลังคาเหล็กสมพรพาณิชย์  อ.สังคม  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • ล้านตำอร่อย อ.โพนพิสัย มีนาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านเจสโตร์ อ.สังคม  ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • ภัชราภรยูงทองออยล์ อ.สังคม  ธันวาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • อ.รุ่งเรืองพาณิชย์  สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณณรงค์ อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง

หนองบัวลำภู

 1. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท บุญเรืองสหมิตร จำกัด  มีนาคม 2561  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • เกียรติพงษ์รัตน์ อ.ศรีบุญโรง พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ศิลาวัสดุ อ.ปานกลาง  มกราคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านศรีสมบัติ  อ.สุวรรณคูหา  มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านหนองหว้าเสาปูน อ.เมือง มิถุนายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • วังตะวันลีสซิ่ง  ตุลาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ช้างแดงโลหะกิจ อ.ศรีบุญเรือง มีนาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท วงษ์พาณิชย์ ศรีบุญเรือง จำกัด อ.ศรีบุญเรือง สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้าน Happy Mart  เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ยานาง อ.เมือง  เมษายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมเช้าซื้อ (Hire Purchase)
  • บริษัท นอร์ทอีสเทิร์นเทคโนโลยี (2000) จำกัด อ.เมือง กันยายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • ยานางช็อป  อ.เมือง  สิงหาคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง

อยุธยา

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านรักษ์เจริญวัสดุก่อสร้าง อ.อุทัย มิถุนายน 2554  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านเสริมอุดมค้าไม้ อ.ผักไห่ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • ศูนย์กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ อ.วังน้อย ตุลาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • วงษ์พาณิชย์ บางปะหัน อ.บางปะหัน มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท 4น. โชคพัฒนา จำกัด อ.อุทัย กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์เรือขุดที่ 5 อ.บางบาล กรกฎาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านไวสมพรพาณิชย์ อ.ท่าเรื่อ มกราคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • Super Ten Mart อ.บางไทร เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมควบคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (Snooker + MyComplex)
  • แกรนด์สนุ๊กเกอร์ อ.อุทัย กรกฎาคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง

อ่างทอง

 1. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • โรงเรียนวัดศรีบัวทอง อ.แสวงหา พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • N.TOYS อ.เมือง พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ศรีอ่างแก้ว  อ.เมือง ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท ภัสสรโฮมโปรดักท์ จำกัด อ.เมือง มกราคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาผักไห่ อ.ป่าโมก ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง

อุดรธานี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • ร้านแสงชัยเจริญทรัพย์ อ.เมือง กรกฎาคม 2552  จำนวน 2 เครื่อง
  • โชคบุญมีวัสดุภัณฑ์ อ.ทุ่งฝน มิถุนายน 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • ร้านพรเจริญวัสดุภัณฑ์ อ.หนองวัวซอ สิงหาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.บิ๊กโฮม วัสดุ อ.หนองหาน มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • พงศ์เจริญวัสดุ  อ.เพ็ญ  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
  • พงศ์เจริญคอนกรีต  อ.เพ็ญ  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • หจก.อุดรจรัสแสงก่อสร้าง อ.กุดจับ มิถุนายน 2562 จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ  ลีสซิ่ง  ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • บริษัท อุดร อีซี่ มันนี่ จำกัด อ.เมือง เมษายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • นราพงศ์ลีสซิ่ง อ.ลานสัก ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • แสงสว่างธุรกิจ อ.เมือง  เมษายน 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • แสงทองพืชผล1   มกราคม 2550  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจริญวัฒนา อ.กุมภวาปี  กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านโชคประสิทธิ์ อ.กุมภวาปี ธันวาคม 2555  จำนวน 4 เครื่อง
  • จึงเฮง อ.กุมภวาปี ธันวาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์ร้านค้า ศูนย์มะเร็งอุดร อ.เมือง มิถุนายน 2551  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านรุ่งทวีทรัพย์ อ.หนองวัวซอ ตุลาคม 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • บอย กันเอง 2 อ.พนัสนิคม พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • สุวรรณเรืองบริการ อ.ศรีธาตุ กรกฏาคม 2561 จำนวน 2 เครื่อง
 5. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • J.K.สุกี้ อ.เมือง กันยายน 2550  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • ร้านบัวทอง อ.น้ำโสม กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงงานซอสพริกแสงชัย อ.เมือง ตุลาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านขนิษฐาพาณิชย์ อ.น้ำโสม กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • สัตตบุษย์ อ.กุมภวาปี ธันวาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ประกันภัย  กันยายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านอิ่มอุ่น  ตุลาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คูเมือง ผ้าไหม อ.เมือง กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแสงคำพาณิชย์ อ.น้ำโสม มิถุนายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • Dream & Team Mart อ.กุดจับ กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านแอนนี่มาร์ท อ.นายูง  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 7. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • หจก.เพชรไลอ้อน วอเตอร์ อ.ไชยวาน กรกฎาคม 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงน้ำแข็งบ้านพลอย อ.หนองหาน กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 8. โปรแกรมร้านหนังสือเช่า (BookRent)
  • มุมหนังสือ อ.เมือง ตุลาคม 2549  โปรแกรมแบบจ่ายก่อน

อุตรดิตถ์

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • อุตรดิตถ์การไฟฟ้า อ.เมือง พฤษภาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.ช.วัฒนาวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง พฤษภาคม 2558  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • สหกรณ์โรงเรียนพิชัย อ.พิชัย พฤษภาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านเจ๊เล็ก มินิสโตร์  อ.ลับแล  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
  • Chiwawa  อ.เมือง มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 3. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • PAE PHONE  อ.เมือง พฤศจิกายน 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • อุตรดิตถ์ ช๊อปปิ้งโฮม  พฤศจิกายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงเรียนพิชัย (Sponsor) PhichaiSchool อ.เมือง ตุลาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง

อุทัยธานี

 1. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อ.บ้านไร่ สิงหาคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • บิวตี้ช็อป บริษัท สถาพร แอสเสท จำกัด อ.บ้านไร่ พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
 2. โปรแกรมเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • สถาพรธนกิจ อ.บ้านไร่  ธันวาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
 3.  โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วงษ์พาณิชย์ สาขาอุทัยธานี  ตุลาคม 2549  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • วังเมืองค้าวัสดุ อ.ลานสัก เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • รัตนาพร พาณิชย์ การค้า 9/39 อ.สว่างอารมณ์ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • บริษัท  อัญชลีโฮมมาร์ท จำกัด  อ.บ้านไร่  สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง
  • อภัยเทศพานิช อ.ลานสัก กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมโรงแรม (ResidenceBiz)
  • โรงแรม ปลายฟ้า รีสอร์ท บ้านไร่ อ.บ้านไร่ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมโปรแกรมศูนย์ยางรถยนต์ (TireBiz)
  • หจก.รุ่งเรืองการยาง-การุ้ง อ.บ้านไร่ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง

อุบลราชธานี

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • เอ็งซินซุน อ.พิบูลมังสาหาร  สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
  • หจก.วารินโชคชัยโลหะกิจ อ.วารินชำราบ กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านทองเจริญเฟอร์นิเจอร์  อ.เมือง กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง (FurnitureBiz)
 2. โปรแกรมร้านค้าเมทัลชีท (Metal Sheet)
  • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก อ.น้ำยืน กรกฎาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
  • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก อ.กันทรลักษ์ สิงหาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
  • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก อ.โนนคูณ พฤษจิกายน 2559  จำนวน 2 เครื่อง
  • รุ่งเรืองอะไหล่  อ.น้ำยืน ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
  • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก อ.เดชอุดม พฤษภาคม 2560  จำนวน 2 เครื่อง
 3. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • วารินทร์รับซื้อของเก่า อ.วารินชำราบ  พฤศจิกายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • Double Recycle อ.วารินชำราบ มกราคม 2553  จำนวน 1 เครื่อง
  • กฤษณะ รีไซเคิล  มีนาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • พิบูลรับซื้อของเก่า อ.พิบูลมังสาหาร  เมษายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • น้ำยืนรับซื้อของเก่า  กันยายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
 4. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  แบบง่าย (BizPos)
  • prm service  เมษายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • ลักกี้มาร์ท อ.เมือง  กันยายน 2552  จำนวน 1 เครื่อง
  • เฮงเฮงมินิมาร์ท อ.พิบูลมังสาหาร พฤษภาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ใบหยก มินิมาร์ท อ.ตระการพืชผล กรกฎาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • (สงวนชื่อ)  สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านคุณหญิง อ.เหล่าเสือโก้ก สิงหาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • สหกรณ์บุญนิยม อ.วารินชำราบ ธันวาคม 2554  จำนวน 1 เครื่อง
  • จินจอยมินิมาร์ท อ.โพธิ์ไทร พฤศจิกายน 2555  จำนวน 1 เครื่อง
  • หลักคำ มินิมาร์ท อ.ตระการพืชผล มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • คุณชัยชาติ  มิถุนายน 2556  จำนวน 1 เครื่อง
  • อุทยานบุญนิยม อ.วารินชำราบ พฤษภาคม 2557  จำนวน 2 เครื่อง
  • MUT MIND อ.เมือง ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • ชายแดน ค้าปลีก-ส่ง อ.เดชอุดม ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • The Bottle Shop อ.เมือง ตุลาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง
  • รุ่งนภา มินิมาร์ท อ.โขงเจียม กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง
  • ร้านฟอฟันดอทคอม อ.วารินชำราบ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 5. โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม (WaterBiz)
  • บริษัท น้ำดื่ม โอชินไลท์ อ.เดชอุดม เมษายน 2559  จำนวน 1 เครื่อง
 6. โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ (PicoFinance)
  • บริษัท นิวสันติ 999 ลีสซิ่ง จำกัด พฤษภาคม 2560  จำนวน 3 เครื่อง

อำนาจเจริญ

 1. โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง (Conmat)
  • สินเจริญวัสดุ อ.ชานุมาน เมษายน 2556  จำนวน 2 เครื่อง
 2. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • อำนาจเจริญค้าของเก่า อ.เมือง  มีนาคม 2555  จำนวน 1 เครื่อง

ประเทศกัมพูชา

 1. โปรแกรมร้านอาหาร (MyRes)
  • Hollywood Disco&Karaoke  เมษายน 2551  จำนวน 1เครื่อง
 2. โปรแกรมร้านค้า  มินิมาร์ท  สหกรณ์  ศูนย์สาธิตการตลาด  สวัสดิการร้านค้า (Posman)
  • บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด ศรีโสภณ  พฤษภาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง

ประเทศอเมริกา

 1. โปรแกรมรีไซเคิล (Recycle)
  • WPN  กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง

ประเทศลาว

 1. โปรแกรมเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ไฟแนนซ์ (LeaseFin)
  • Supkhana Leasing Co.,Ltd กรกฏาคม 2561 จำนวน 1 เครื่อง