คู่มือโปรแกรม Conmat5

By | 04/03/2017

วิธีการสำรองข้อมูล  ต้องทำ!!! ทุกวัน

youtube

  • วิธีการตั้งชื่อร้านของใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา

youtube

  • วิธีการเพิ่มข้อมูลหลัก

  • วิธีการขายสินค้า + วิธีรับคืนสินค้า

  • วิธีการทำใบวางบิล + รับชำระหนี้จากลูกหนี้

  • วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน

youtube

  • วิธีการบันทึกบิลซื้อ + ส่งคืนสินค้าให้ผู้ขาย + ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

  • วิธีการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

youtube

  • เพิ่มเติม (สำหรับเจ้าของ)

คู่มือการใช้งาน แบบรวม สำหรับพนักงาน  |    สำหรับเจ้าของ  |  รายงาน