ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมร้านค้าเมทัลชีท (Metal Sheet)

By | 14/10/2015

ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม Metal Sheet

เชียงราย

 • ร้านคำเชียงแสนอลูมิเนียม กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

เชียงใหม่

ร้านเหล็กล้านนา

ร้านเหล็กล้านนา

ตราด

 • บริษัท 3A แสนตุ้งเมทัลชีท กุมพาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 • บริษัท 3A แสนตุ้งเมทัลชีท จำกัด มกราคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

นครพนม

 • โชครวมทรัพย์ หลังคาเหล็ก พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง

นครราชสีมา

 • จ.ยนตรกิจค้าเหล็กและหลังคาเหล็ก สิงหาคม 2562 จำนวน 2 เครื่อง

บุรีรัมย์

 • ร้านดำรงศิลป์ก่อสร้าง  สิงหาคม 2557  จำนวน 1 เครื่อง

พะเยา

 • หงษ์ทองเมทัลชีท มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

พิษณุโลก

ร้านอากงเมทัลชีท

ร้านอากงเมทัลชีท

ระยอง

 • หจก.3ดี เมททอล โปรดักส์ กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

ราชบุรี

 • ร้านเอส.ซี.เอ็น เมทัลชีท มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • KT inter มีนาคม 2562 จำนวน 1 เครื่อง

เลย

 • ร้านยิ่งเจริญวัสดุ  กันยายน 2554  จำนวน 1 เครื่อง
 • ร้านเติมทรัพย์ เมทัลชีท  พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง

ลำพูน

 • 3ดี ล้านนา ชัตเตอร์ กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

สกลนคร

 • ทรัพย์ตะวันหลังคาเหล็ก พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 เครื่อง

สุรินทร์

 • สยามเทค หลังคาเหล็ก เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

สุโขทัย

ทุ่งเสลี่ยมเมทัลชีท

ทุ่งเสลี่ยมเมทัลชีท

 • บ้านด่านเมทัลชีท  จ.สุโขทัย  กันยายน 2558  จำนวน 1 เครื่อง

หนองคาย

 • เอสพีจี เมทัลชีท  ตุลาคม 2558  จำนวน 1 เครื่อง
 • หลังคาเหล็กสมพรพาณิชย์  ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง

อุบลราชธานี

 • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก สาขาน้ำยืน กรกฎาคม 2558  จำนวน 3 เครื่อง
 • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก สาขากันทรลักษ์ สิงหาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก สาขาโนนคูณ พฤษจิกายน 2559  จำนวน 2 เครื่อง
 • รุ่งเรืองอะไหล่   ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 • รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก สาขาเดชอุดม พฤษภาคม 2560  จำนวน 2 เครื่อง