คู่มือโปรแกรม AgroBiz

By | 06/04/2017

 วิธีการสำรองข้อมูล  ต้องทำ!!! ทุกวัน

youtube

     1) วิธีการตั้งชื่อร้านในใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา

youtube

     2) วิธีการเพิ่มข้อมูลหลัก

     3) วิธีการขายสินค้า + วิธีการรับคืนสินค้า

     4) วิธีการทำใบวางบิล + รับชำระหนี้จากลูกหนี้

     5) วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน

youtube

     6) วิธีการบันทึกบิลซื้อ + ส่งคืนสินค้าให้ผู้ขาย + ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

     7) วิธีการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

youtube

     8) เพิ่มเติม (สำหรับเจ้าของ)